TPB: Cập nhật Đại hội Cổ đông

TPB: Cập nhật Đại hội Cổ đông

Lượt xem: 268
  •  

Quan điểm đầu tư

Ngân hàng đã đạt kết quả lợi nhuận cao trong vài năm qua, được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, NIM cải thiện và hệ số CIR thấp hơn nhờ quá trình số hóa. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đầy tham vọng nhưng khả thi, được củng cố nhờ kết quả kinh doanh Q1/2021 và môi trường lãi suất thấp kéo dài giúp giảm chi phí vốn nói chung. Tuy nhiên, việc tăng vốn (tương đương 9,3% vốn điều lệ trước tăng vốn của ngân hàng) có thể có chút tác động pha loãng tiêu cực. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu TPB cùng giá mục tiêu 1 năm là 32.000 đồng/cổ phiếu, với tiềm năng tăng giá là +14,3%.

TPB gần đây đã tổ chức ĐHCĐ năm 2021 và dưới đây là những điểm chính rút ra từ cuộc họp:

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

TPB đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

TPB đặt kế hoạch tổng tài sản là 250 nghìn tỷ đồng, tăng +21% so với cùng kỳ. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng +32% so với cùng kỳ. Kế hoạch lợi nhuận đã được điều chỉnh lên trước ĐHCĐ và được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh Q1/2021 tốt hơn kỳ vọng.

Năm 2020, TPB ghi nhận 900 tỷ đồng thu nhập từ phí trả trước bancassurance không định kỳ, khoản này sẽ không phát sinh trong năm 2021. Nếu loại trừ khoản này, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến đạt +66,3% so với cùng kỳ.

Kế hoạch tăng trưởng tín dụng là +25% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi cho vay tiêu dùng có thế chấp. Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp sẽ chậm hơn so với năm 2020. TPB sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình ngân hàng số để thu hút khách hàng (hiện nay là 4 triệu khách hàng) và mở rộng thị phần. TPB đặt kế hoạch tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ, hiện tại là 50%.

Năm 2020, TPB đã áp dụng blockchain trong dịch vụ thanh toán quốc tế và đưa vào sử dụng 75 bot, tương đương với 180 nhân viên toàn thời gian. Khoảng 140 bot mới sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2021. Trong 3 năm tới, TPB có kế hoạch đầu tư khoảng 400 - 500 tỷ đồng mỗi năm vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động và tỷ suất lợi nhuận. Hệ số CIR trung bình là 54% trong giai đoạn 2014-2018, nhưng đã giảm xuống mức bình quân 44% trong giai đoạn 2019-2020 (không bao gồm doanh thu phí trả trước bancassurance). TPB đặt kế hoạch tiếp tục giảm hệ số CIR xuống khoảng 37% -38% trong năm 2021.

Trong dài hạn, TPB đặt kế hoạch tăng trưởng tài sản khoảng+30%-40% so với cùng kỳ, nâng kế hoạch tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế lên lần lượt là 500 nghìn tỷ đồng và 14 nghìn tỷ đồng vào năm 2025. Đến năm 2030, tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế dự kiến lần lượt đạt 1 nghìn tỷ đồng và 35 nghìn tỷ đồng.

Chi trả cổ tức: TPB hiện tại chưa có kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2021. Tuy nhiên, Ngân hàng không loại trừ khả năng xin phép cổ đông chia cổ tức vào giữa năm nay.

Tăng vốn: Năm 2021, TPB dự kiến tăng 1 nghìn tỷ đồng tương đương ~ 9,3% vốn điều lệ hiện tại thông qua phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và cổ đông chuyên nghiệp. Giá phát hành dự kiến không thấp hơn giá thị trường hoặc giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu trên báo cáo tài chính gần nhất.

Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2021: Trong Q1/2021, TPB công bố tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (+15,2% so với cùng kỳ) và 1,4 nghìn tỷ đồng (+41% so với cùng kỳ). Kết quả này được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng +4,3% so với đầu năm, cũng như NIM tăng +25 bps so với cùng kỳ lên 4,74% và thu nhập lãi ròng (NII) tăng +31% so với cùng kỳ lên 2,3 nghìn tỷ đồng.

Thu nhập phí ròng tăng +80% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập bancassurance trong khi lãi từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán tăng +12% so với cùng kỳ.

Hệ số CIR giảm xuống 35,2% so với mức 40,5% năm 2020. Trong khi đó, chi phí tín dụng là 1,27%, giảm so với năm 2020 là 1,53%.

Chất lượng tài sản được duy trì nhờ tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu duy trì không đổi, lần lượt ở mức 1,18% và 135%.

Tổng dư nợ tái cơ cấu là 1,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng cho vay, giảm mạnh so với mức đỉnh 6 nghìn tỷ đồng vào năm 2020. Ngân hàng ước tính tổng cộng 430 tỷ đồng chi phí dự phòng sẽ phải trích lập cho các khoản cho vay tái cơ cấu trong giai đoạn 2021-2023 theo Thông tư 03. Năm 2021, số tiền cần trích dự phòng khoảng 140 tỷ đồng, nhưng ngân hàng đã lên kế hoạch trích lập dự phòng ở mức cao hơn để nâng cao khả năng chi trả.

Tính đến ngày 23/4/2021, tăng trưởng tín dụng là +7% so với đầu năm, so với mức trần của NHNN là 12% so với cùng kỳ cho cả năm.

Nguồn: SSI

×
tvi logo