TLH: Hồi phục kỹ thuật tại ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn

TLH: Hồi phục kỹ thuật tại ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn

Lượt xem: 160
  •  

• Mức Stock Rating của TLH ở mức 88 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của TLH xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật khi đồ thị giá giảm về gần mức hỗ trợ ngắn hạn 18.60. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của TLH vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT ngắn hạn chỉ nên QUAN SÁT và có thể tiếp tục tận dụng các nhịp hồi phục để BÁN.

• Xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG với mức hỗ trợ trung hạn là 17.71.

Nguồn: FSC 

×
tvi logo