TLG: KQKD quý 4 phục hồi như dự kiến

TLG: KQKD quý 4 phục hồi như dự kiến

Lượt xem: 274
  •  
  • CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) báo cáo KQKD quý 4/2019 với doanh thu tăng 26% YoY (đạt 948 tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 111% YoY (95 tỷ đồng). Tăng trưởng mạnh mẽ này chủ yếu được dẫn dắt bởi việc ghi nhận lượng doanh số bán hàng trì hoãn từ quý 3/2019 đã được chúng tôi đề cập trong báo cáo cập nhật gần nhất TLG [MUA +69,8%] - Định giá hấp dẫn và triển vọng ổn định ngày 20/11/2019. Giá nhựa đầu vào thuận lợi giúp biên LN gộp tăng 35,8% trong quý 4/2019 so với 34,2% trong quý 4/2018 như chúng tôi đã dự báo.
  • Trong cả năm 2019, doanh thu của TLG đã tăng 14% YoY (đạt 3,3 nghìn tỷ đồng) và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 19% YoY (đạt 349 tỷ đồng). Khi doanh thu 2019 của TLG phù hợp với dự báo của chúng tôi, biên LN gộp và chi phí SG&A thấp hơn dự kiến giúp kết quả LN từ HĐKD đạt dự phóng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đến dự báo cho TLG, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

KQKD năm 2019 của HT1

(Nguồn: VCSC)

×
tvi logo