TLG: Doanh số phục hồi, biên lợi nhuận từ HĐKD đi ngang dẫn dắt lợi nhuận tăng trưởng trong năm 2022

TLG: Doanh số phục hồi, biên lợi nhuận từ HĐKD đi ngang dẫn dắt lợi nhuận tăng trưởng trong năm 2022

Lượt xem: 181
  •  

• Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) và tăng giá mục tiêu thêm 5% lên 49.500 đồng/CP. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ 1) mức điều chỉnh tăng 10% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 của chúng tôi khi chúng tôi kỳ vọng việc TLG xây dựng danh mục sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn sẽ hỗ trợ lợi nhuận tăng trưởng trong dài hạn và 2) số dư tiền mặt ròng cao hơn vào cuối năm 2021.

• TLG báo cáo KQKD phục hồi mạnh so với quý trước trong quý 4/2021 với LNST sau lợi ích CĐTS tăng từ mức chỉ 4 tỷ đồng vào quý 3/2021 lên 97 tỷ đồng (+3% YoY) nhờ 1) doanh số phục hồi trên tất cả các mảng sản phẩm của TLG khi các dịch vụ giáo dục đã dần mở cửa trở lại kể từ cuối năm 2021 và 2) chiến lược chuyển tỷ trọng doanh thu từ các sản phẩm phân phối có biên lợi nhuận thấp sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn của công ty. Trong cả năm 2021, LNST sau lợi ích CĐTS của TLG đạt 277 tỷ đồng (+15% YoY).

• Chúng tôi nhìn chung giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của chúng tôi ở mức 324 tỷ đồng (+17% YoY). Tuy nhiên, chúng tôi 1) tăng dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2022 để phản ánh nỗ lực của TLG nhằm thúc đẩy bán các nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn trong tổng danh mục của công ty và 2) tăng dự báo chi phí SG&A năm 2022 khi chúng tôi kỳ vọng TLG sẽ duy trì các hoạt động khuyến mãi và quảng cáo.

• Chúng tôi cho rằng TLG vẫn có định giá hấp dẫn với P/E năm 2022 là 11,5 lần so với trung vị P/E trượt trung bình 12 tháng của các công ty cùng ngành là 13,3 lần trong bối cảnh chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS đạt 21% trong giai đoạn 2021-2024.

• Rủi ro: biên lợi nhuận thấp hơn dự kiến do chi phí nhựa cao.

Chúng tôi kỳ vọng doanh số trên toàn danh mục sản phẩm của TLG sẽ phục hồi mạnh trong năm 2022. Doanh thu của TLG tăng 75% QoQ từ mức cơ sở thấp của quý 3/2021 do đợt thứ tư của dịch COVID-19 tại Việt Nam khiến việc đóng cửa trường học kéo dài ở một số tỉnh/thành phố. Khi quý 4/2021 thường là mùa bán hàng chính của TLG, doanh số trên toàn danh mục sản phẩm của công ty tăng trưởng mạnh so với quý trước – bút viết (+84% QoQ, +12% YoY), dụng cụ văn phòng (+83% QoQ; đi ngang YoY), dụng cụ học tập (+4% QoQ; +2% QoQ) và dụng cụ mỹ thuật (+79% QoQ; đi ngang YoY). Mặt khác, doanh thu từ phân phối sản phẩm giảm trong quý 4/2021 khi TLG chủ động giảm quy mô của mảng kinh doanh này (vốn có biên lợi nhuận thấp) kể từ quý 4/2020 nhằm tập trung vào các sản phẩm văn phòng phẩm có biên lợi nhuận cao hơn. Đối với năm 2022, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ phục hồi mạnh (+21% so với năm 2021) khi Việt Nam đang đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi đi học, điều mà chúng tôi cho rằng sẽ cho phép phần lớn các trường học và dịch vụ giáo dục mở cửa trở lại từ quý 1/2022. 

Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận từ HĐKD năm 2022 không đổi so với cùng kỳ năm trước trong khi biên lợi nhuận gộp dự kiến tăng; tuy nhiên, chi phí SG&A sẽ tăng. Chúng tôi tăng dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2022 từ 38,1% trước đây lên 41,4% khi chiến lược chuyển doanh thu từ các sản phẩm phân phối có biên lợi nhuận thấp sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn của TLG đã mang lại kết quả tốt hơn kỳ vọng trước đây của chúng tôi. Tuy nhiên, dự phóng biên lợi nhuận gộp năm 2022 của chúng tôi vẫn thấp hơn so với năm 2021 (42,2%) do chúng tôi cho rằng giá nhựa nguyên liệu đầu vào cao từ năm 2021 sẽ được phản ánh trong biên lợi nhuận năm 2022 của TLG. Chúng tôi cũng kỳ vọng TLG sẽ tiếp tục chủ động trong các hoạt động khuyến mãi và quảng cáo để thúc đẩy doanh số bán hàng - đặc biệt là đối với các sản phẩm mới và sản phẩm có biên lợi nhuận cao. Do đó, chúng tôi nâng tỷ lệ chi phí SG&A/doanh thu năm 2022 từ 26,0% lên 29,0%, dẫn đến dự phóng biên lợi nhuận từ HĐKD năm 2022 đạt 12,4% - không đổi so với năm 2021.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo