Tìm hiểu về Phân tích cơ bản

Tìm hiểu về Phân tích cơ bản

Lượt xem: 341
 •  

Các nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản cho rằng mỗi cổ phiếu có một giá trị nội tại nhất định và xét trong dài hạn thì những biến động giá cả sẽ tuân theo biến động của giá trị nội tại đó. Họ xây dựng rất nhiều mô hình, phương pháp định giá khác nhau nhằm tìm ra giá trị bên trong của mỗi cổ phiếu và từ đó so sánh với giá cả trên thị trường để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

1. Phân tích cơ bản là gì?
Phân tích cơ bản là một kỹ thuật dùng để xác định giá trị thực của một chứng khoán bằng cách tập trung vào các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai của công ty.

Nếu giá của cổ phiếu nhỏ hơn giá trị nội tại, tức là cổ phiếu đang bị thị trường coi nhẹ, đánh giá thấp giá trị, đó là lúc các nhà đầu tư nên mua vào để đón việc tăng giá phù hợp với giá trị thực của cố phiếu này và thu về lợi nhuận trong tương lai.
Ngược lai, cổ phiếu đang bị thị trường đánh giá quá cáo và xu thế giảm giá trong tương lai là không tránh khỏi, nhà đầu tư nên tìm cách bán ra.

2. Thu thập dữ liệu phân tích cơ bản ở đâu?
Nguồn phân tích cơ bản tương đối rộng,cần đáng tin cậy và yêu cầu độ chính xác về số liệu, ví dụ như:

 • Bản cáo bạch
 • Báo cáo tài chính quý (ưu tiên sau kiểm toán)
 • Báo cáo tài chính năm
 • Báo cáo thường niên
 • Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh định kỳ được công bố trên trang chủ doanh nghiệp
 • Nghị quyết ĐHCĐ....

Nhìn chung, có thể chia các yếu tố cơ bản thành 2 nhóm: nhóm các yếu tố định lượng và nhóm các yếu tố định tính.

3. Hướng tiếp cận Phân tích cơ bản
Hướng tiếp cận Top down khá phổ biến trong PTCB, ở đó người phân tích nghiên cứu các yếu tố vĩ mô để chọn ngành tiềm năng, lập bảng so sánh thông tin, số liệu để lựa chọn ra doanh nghiệp tốt hơn cả và tiến hành phân tích chi tiết.
Tuy nhiên, ở một số trường hợp NĐT khó có thể chọn ra một vài nhóm ngành đặc biệt thuận lợi hơn, mà phải xem xét từng ngành và chọn ra doanh nghiệp phân tích
Dưới đây là các câu hỏi cần được trả lời khi làm PTCB một doanh nghiệp:

 • Trong quá khứ và hiện tại, công ty hoạt động như thế nào?
 • Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ khác là gì?
 • Tiềm năng phát triển trong tương lai ra sao?
 • Cổ phiếu của doanh nghiệp hiện tại có được định giá rẻ?
×
tvi logo