TDM: Tăng trưởng KQKD quý đầu năm khả quan

TDM: Tăng trưởng KQKD quý đầu năm khả quan

Lượt xem: 238
  •  

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ năm 2021 của TDM tại tỉnh Bình Dương vào ngày 24/03/2021. Bên dưới là các điểm nhấn chính:

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 khả thi. TDM đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2021 là 453 tỷ (+18% YoY), và LNST tăng 53% YoY lên 65 tỷ. Với mục tiêu sản lượng nước thương phẩm năm 2021 là 69 triệu m3 (+12% YoY), chúng tôi hiểu rằng Công ty đang giả định ASP tăng 5% YoY, với mức tăng giá nước 5%/ năm theo quy định cho đến năm 2022. Trong quan điểm của chúng tôi, lợi nhuận tăng mạnh của Công ty sẽ được thúc đẩy bởi khoản thu cổ tức năm 2020 từ Biwase (HSX: BWE), ở mức 70 tỷ sẽ được ghi nhận trong Q1/ 2021. Với giả định TDM sẽ hoàn thành kế hoạch LNST năm 2021, EPS năm 2021 ước tính đạt 2.650 đồng/ cổ phiếu. Với giá cổ phiếu hiện tại, TDM đang giao dịch ở mức P/E năm 2021 là 11,06x so với 12,53x của mức trung bình trong lịch sử 2 năm cho mức tăng trưởng LNST mạnh mẽ năm 2021 kế hoạch đạt 53%.

Chính sách cổ tức tiền mặt 2020-21 không thay đổi. Cổ tức tiền mặt năm 2020 ở mức 1.200 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ chi trả 69%; suất cổ tức 4,1% với giá cổ phiếu hiện tại), đã được cổ đông thông qua trong ĐHCĐ năm ngoái, sẽ được thực hiện vào ngày 26/04/2021. Cho năm 2021, TDM giữ cổ tức tiền mặt ở mức 1.200 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ chi trả 45%), suất cổ tức ở mức hợp lý 4,1%.

Phát hành ESOP. TDM được cổ đông chấp thuận phát hành 1,8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/ cổ phiếu, nhằm tài trợ cho việc mở rộng nhà máy xử lý nước Bàu Bàng lên 200.000 m3 / ngày đêm.

Các khoản đầu tư capex thấp năm 2021. TDM đặt kế hoạch capex năm 2021 ở mức 62,0 tỷ, thấp hơn mức 87,9 tỷ năm 2020, để tiếp tục tài trợ cho đường ống nước của mình tại Bàu Bàng. Theo Ban lãnh đạo, 70% vốn đầu tư năm tài chính 2021 sẽ được tài trợ bằng cách vay ngân hàng với lãi suất 6%/ năm; 30% còn lại sẽ được tài trợ bằng vốn tự có của Công ty.

KQKD sơ bộ Quý 1/2021. Ban lãnh đạo đã công bố doanh thu thuần và LNST cốt lõi của TDM 2 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 58,6 tỷ và 19,4 tỷ. Cho cả Quý 1/ 2021, TDM ước tính doanh thu thuần đạt 89 tỷ (+7% YoY), mà chúng tôi tin rằng phần lớn là nhờ tăng giá bán bình, khi ước tính sản lượng thương phẩm Quý 1/2021 đi ngang đạt 13,0 triệu m3 ; trong khi LNST cốt lõi ước tính đạt 30 tỷ. Kết hợp việc chi trả cổ tức của BWE vào khoảng 70 tỷ, chúng tôi ước tính LNST Quý 1/2021 của TDM sẽ tăng mạnh 255% YoY lên 110 tỷ.

Cập nhật về lịch trình khấu hao của TDM. Theo chia sẻ của TDM, khung khấu hao của một số danh mục của nhà máy nước Dĩ An và nhà máy nước Bàu Bàng đã được điều chỉnh từ Quý 2/2019. Nhà máy nước Dĩ An được đưa vào sử dụng từ năm 2014 và thời gian khấu hao còn lại là 3 năm, đến 2024, sau khi được điều chỉnh. Đối với nhà máy nước Bàu Bàng, khấu hao sau khi điều chỉnh còn 7 năm.

Nguồn: BVSC

×
tvi logo