TDM: Sản lượng nước thương phẩm thấp trong quý 3/2021

TDM: Sản lượng nước thương phẩm thấp trong quý 3/2021

Lượt xem: 140
  •  

• CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố KQKD quý 3/2021 với doanh thu đạt 98 tỷ đồng (- 2% YoY) và LNST báo cáo đạt 26 tỷ đồng (-38% YoY). Chúng tôi cho rằng kết quả lợi nhuận thấp do sản lượng nước thương phẩm giảm 5% YoY, giá nước thấp hơn trong tháng 8 và tháng 9, các chi phí khác liên quan đến COVID-19 tăng và chi phí khấu hao của các tài sản mới cao hơn - cụ thể là nhà máy nước Dĩ An giai đoạn 3 mới.

• Sản lượng nước thương phẩm của TDM giảm 5% YoY trong khi sản lượng nước thương phẩm của BWE tăng 2% YoY trong quý 3/2021. Mức giảm này chủ yếu do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 tại Dĩ An và Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương khi những thành phố này chiếm phần lớn sản lượng nước thương phẩm của TDM. Trong khi đó, sản lượng nước thương phẩm của BWE vẫn tăng 2% YoY do sản lượng cao hơn tại các huyện khác của tỉnh Bình Dương - đặc biệt là từ các nhà máy nước Tân Hiệp vốn cung cấp nước cho khu đô thị Thành phố mới Bình Dương. Chúng tôi kỳ vọng rằng sản lượng nước thương phẩm sẽ phục hồi trong quý 4/2021 nhờ kinh tế cải thiện sau khi tỉnh Bình Dương nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

• LNST báo cáo 9 tháng đầu năm 2021 đạt 193 tỷ đồng (+61% YoY), hoàn thành 74% dự báo cả năm của chúng tôi.

• LNST 9 tháng đầu năm 2021 từ sản xuất nước thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi, hoàn thành 67% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng KQKD sẽ phục hồi vào quý 4/2021.

• Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm nhẹ đối với dự báo năm 2021 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

LNST báo cáo 9 tháng 2021 đạt 193 tỷ đồng (+61% YoY) chủ yếu nhờ thu nhập từ cổ tức tăng mạnh từ công ty liên kết sở hữu 38% cổ phần là BWE. Tuy nhiên, LNST từ mảng cấp nước giảm 11% YoY do khấu hao tài sản mới và các chi phí khác liên quan đến dịch COVID-19 tăng cao hơn mức tăng trưởng sản lượng bán nước là 4% và giá nước cao hơn.

BWE trước đó đã công bố kết quả sơ bộ 9 tháng năm 2021 ổn định với LNST báo cáo là 493 tỷ đồng (+27% YoY), tương ứng LNST quý 3/2021 là 152 tỷ đồng (+10% YoY) nhờ lượng nước tăng 2%, tỷ lệ thất thoát nước thấp hơn (từ 5,45% còn 5,04%) và thu nhập từ cổ tức cao hơn từ CTCP Nước Đồng Nai (HSX: DNW). Chúng tôi đã nâng dự báo LNST và DPS cho BWE trong báo cáo cập nhật gần nhất.

Trong Báo cáo cập nhật BWE gần nhất của chúng tôi - Sản lượng nước công nghiệp phục hồi hỗ trợ triển vọng tăng trưởng, vào ngày 15/10/2021, chúng tôi đã nâng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2021- 2026 lên tổng cộng 9% chủ yếu do (1) giả định tổng sản lượng nước thương phẩm và sản lượng nước công nghiệp cao hơn nhẹ cũng như (2) tiết kiệm chi phí điện nhờ công suất năng lượng mặt trời trên mái nhà mới tại các nhà máy nước. Chúng tôi cũng nâng giả định DPS cho BWE lên 100 đồng trong kỳ dự báo của chúng tôi (tương ứng 7% của giả định cổ tức/cp của BWE) do ý kiến của chủ tịch HĐQT. Do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tang nhẹ đối với dự báo lợi nhuận 2022-2026 của chúng tôi đối với TDM do thu nhập cổ tức từ BWE cao hơn.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo