TDM: Mở rộng đầu tư ngành nước vào cấp nước Cần Thơ

TDM: Mở rộng đầu tư ngành nước vào cấp nước Cần Thơ

Lượt xem: 163
  •  

• Sản lượng tiêu thụ kế hoạch tăng trưởng trung bình 12% trong năm 2022.

• Giá bán nước kế hoạch tăng 5% năm 2022.

• Chi trả cổ tức dự kiến là 13% trong năm 2022.

• Mở rộng đầu tư vào CTCP nước Cần Thơ 2 với tỷ lệ sở hữu dự kiến 20% - dưới 50%.

• Phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu, tổng vốn phát hành dự kiến 300 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào CTCP Cấp nước Cần Thơ 143 tỷ đồng, CTCP cấp nước Cần Thơ 2 là 70 tỷ đồng.

Chúng tôi đã tham dự Đại hội cổ đông của TDM, sau đây là những thông tin chính được ghi nhận từ đại hội:

Năm 2021 lợi nhuận tăng trưởng mạnh đạt 90% YoY nhờ vào cổ tức từ BWE. Sản lượng nước sản xuất đạt mức 64,1 triệu m3 (+3% YoY). Trong đó, nhà máy nước Dĩ An vận hành với công suất bình quân 143.700 m3/ngày đêm. Nhà máy nước Bàu Bàng hoạt động công suất bình quân đạt 30.000 m3/ngày đêm. Sản lượng nước tiêu thụ đạt 63,4 triệu m3 (+3% YoY). Doanh thu sản xuất nước đạt 417 tỷ đồng (+8% YoY). Trong đó, giá nước trung bình tăng 5% YoY. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 328,6 tỷ đồng (+90% YoY) chủ yếu ghi nhận cổ tức năm 2020 và 2021 của BWE với giá trị đạt 173,2 tỷ đồng.

Xây dựng cơ bản trong năm 2022 chủ yếu cho tuyến nước thô Bàu Bàng. Đầu tư xây dựng tuyến ống nước thô D1600 tại nhà máy Dĩ An. Đồng thời, đầu tư tuyến ống nước thô từ trạm nước thô về nhà máy Bàu Bàng với tổng giá trị đầu tư 265 tỷ đồng, cơ cấu vốn vay từ Jica hoặc Quỹ đầu tư tỉnh Bình Dương chiếm 70% tổng giá trị đầu tư.

Mở rộng M&A các doanh nghiệp ngành nước. BWE dự kiến mua CTCP Cấp nước Cần Thơ 2 với tỷ lệ sở hữu đạt 20-50%. Trong năm 2022 dự kiến chi phí mua CTCP cấp nước Cần Thơ là 143 tỷ đồng và Cấp nước Cần Thơ 2 là 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng sở hữu tại CTCP cấp nước Gia Tân (TDM sở hữu 20,16%) với chi phí dự kiến 48,55 tỷ đồng và CTCP nước Đồng Nai (TDM sở hữu 12,05%) với chi phí dự kiến 36,18 tỷ đồng.

Phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu, nhằm mục đích đầu tư vào các công ty ngành nước và bổ sung vốn lưu động. Tổng giá trị phát hành dự kiến khoản 300-400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Q2/2022.

Trả cổ tức bằng tiền 12% vào cuối tháng 4/2022.

Kết quả kinh doanh năm 2021

Sản lượng sản xuất nước tại nhà máy nước Dĩ An và Bàu Bàng đạt mức 64,1 triệu m3 (+3% YoY) trong năm 2021. Trong đó, nhà máy nước Dĩ An vận hành với công suất trung bình đạt 143.700 m3/ngày đêm (+1,3% YoY), hiệu suất hoạt động đạt 71,8%; Nhà máy nước Bàu Bàng vận hành với công suất 30.000 m3/ngày đêm (+11,3% YoY), hiệu suất hoạt động đạt 50%. Sản lượng nước tiêu thụ đạt 63,4 triệu m3 (+3% YoY). Doanh thu sản xuất nước đạt 417 tỷ đồng (+8% YoY), trong đó giá nước tăng trung bình 5% YoY đạt mức 6.578 đồng/m3.

Biên lợi nhuận gộp đạt mức 49,7% (-3,3% YoY) do chi phí khấu hao - chiếm 59% tổng chi phí sản xuất, tăng 24,68% YoY (Nhà máy Dĩ An tăng công suất từ 100.000 m3/ngày đêm lên 200.000 m3/ngày đêm).

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 8,24x đạt mức 188 tỷ đồng chủ yếu từ cổ tức BWE cho năm tài chính 2020 và 2021.

Lợi nhuận sau thuế đạt mức 328,6 tỷ đồng (+90% YoY), EPS đạt 3.286 đồng/CP.

Trong năm 2021, TDM có hơn 1.307 tỷ đồng đầu tư tài chính vào các công ty liên kết, tăng 6,5% YoY. Trong đó, BWE là khoản đầu tư lớn nhất với giá trị đầu tư đạt 1.061 tỷ đồng.

Triển vọng 2022

TDM đặt kế hoạch 2022 với sản lượng tiêu thụ đạt 71.89 triệu m3 (+12% YoY). Doanh thu nước đạt 494 tỷ đồng (+18% YoY). Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 246 tỷ đồng (-27% YoY). Cổ tức tối thiểu đạt 13%, tỷ lệ payout đạt 51%.

Theo dự báo của chúng tôi, doanh thu nước đạt 490 tỷ đồng ( tương đương doanh thu kế hoạch) và LNST ước đạt 276 tỷ đồng (-15% YoY) cao hơn so với kế hoạch của công ty. Dựa trên các yếu tố sau:

Sản lượng tiêu thụ dự báo tăng 12% YoY trong 2022. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ tại nhà máy Dĩ An đạt 59,6 triệu m3 (+12% YoY) và sản lượng tiêu thụ tại nhà máy Bàu Bàng đạt 12,2 triệu m3 (+12,1% YoY). Trong đó, (1) Nhu cầu tiêu thụ nước tại Dĩ An sẽ phục hồi trở lại với mức tăng 12% YoY khi hoạt động tại các KCN không bị gián đoạn như giai đoạn giãn cách vào Q3/2021. Đồng thời, trong dài hạn nhu cầu nước sinh hoạt tại Bình Dương tăng trưởng 11,6% theo quy hoạch phát triển ngành nước giai đoạn 2020-2025; (2) Nhu cầu tiêu thụ nước tại Bàu Bàng dự kiến tăng trưởng tích cực khi có thêm 3 KCN mới sẽ hoạt động trong năm 2022 là KCN VSIP3, NTC3 và Cây Trường. Đồng thời, nhu cầu thuê tại các KCN hiện hữu như Bàu Bàng và Bàu Bàng mở rộng dự báo tiếp tục tăng trưởng khi các khách hàng sẽ hoàn thành thủ tục đầu tư với các hợp đồng đã ký MOU vào năm 2021.

Giá nước tăng 5% YoY. Theo hợp đồng bán nước giữa Thủ Dầu Một và Biwase, giá bán nước tăng 5% trong năm 2022.

Biên lợi nhuận gộp dự báo đạt 51,5% (+1,5% YoY). Mặc dù giá bán nước tăng nhưng chúng tôi ước tính chi phí nước thô, vật tư hóa chất – chiếm 31% tổng chi phí, dự báo tăng 8% YoY. Đồng thời, chi phí khấu hao – chiếm 58% tổng chi phí, đạt mức 149 tỷ đồng (+15% YoY) trong năm 2022. Trong đó khấu hao nhà máy Dĩ An (công suất 200.000 m3/ngày đêm) đạt 119 tỷ đồng và nhà máy Bàu Bàng (công suất 60.000 m3/ngày đêm) đạt mức 29 tỷ đồng.

Dự báo doanh thu tài chính đạt 84 tỷ đồng (-55 YoY) trong năm 2022, nhờ vào Cổ tức từ BWE (TDM sở hữu 38,5%), đạt 69,3 tỷ đồng (mức chi trả 12%/mệnh giá) và cổ tức của DNW (TDM sở hữu 12,06%) đạt 14,4 tỷ đồng (mức chi trả cổ tức 10%/mệnh giá).

Đầu tư tuyến ống nhà máy Bàu Bàng. Trong năm 2022, TDM dự kiến đầu tư tuyến ống nước thô từ trạm nước thô về nhà máy Bàu Bàng với tổng giá trị đầu tư 265 tỷ đồng. Dự kiến đi vào khai thác năm 2023. Trong đó, nguồn vốn vay dự kiến chiếm 70% từ Jica hoặc Quỹ đầu tư Phát triển Bình Dương.

Mở rộng M&A các doanh nghiệp ngành nước. BWE dự kiến mua CTCP Cấp nước Cần Thơ 2 với tỷ lệ sở hữu đạt 20-50%. Trong năm 2022 dự kiến chi phí mua CTCP cấp nước Cần Thơ là 143 tỷ đồng và Cấp nước Cần Thơ 2 là 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng sở hữu tại CTCP cấp nước Gia Tân (TDM sở hữu 20,16%) với chi phí dự kiến 48,55 tỷ đồng và CTCP nước Đồng Nai (TDM sở hữu 12,05%) với chi phí dự kiến 36,18 tỷ đồng. Chúng tôi đánh giá các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp cùng ngành, giúp mở rộng mạng lưới hoạt động của TDM, đồng thời mang lại nguồn cổ tức cho TDM như cổ tức tại CTCP nước Đồng Nai là 10%/năm, CTCP cấp nước Cần Thơ là 6,88%/năm.

Phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu, nhằm mục đích đầu tư vào các công ty ngành nước và bổ sung vốn lưu động. Tổng giá trị phát hành dự kiến khoản 300-400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Q2/2022.

Cập nhật hoạt động tháng 1&2/2022

Theo lãnh đạo công ty cho biết, sản lượng tiêu thụ nước tại nhà máy nước Dĩ An đạt 7,9 triệu m3 và tại nhà máy nước Bàu Bàng đạt 1,8 triệu m3 trong tháng 1&2/2022. Doanh thu dự kiến đạt 67,5 tỷ đồng (+10,8% YoY), lợi nhuận trước thuế ước đạt 26,3 tỷ đồng trong tháng 1&2/2022. Trong tháng 3, sản lượng tiêu thụ nước ước đạt 5,9 triệu m3.

Quan điểm đầu tư

Chúng tôi đánh giá tích cực hoạt động của TDM nhờ vào nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng ổn định và hoạt động hiệu quả nhất so với các doanh nghiệp nước sạch niêm yết nhờ vào tỷ lệ thất thoát nước thấp và nguồn nguyên liệu ổn định từ sông Đồng Nai và hồ Phước Hòa. Đồng thời, nhà máy Bàu Bàng kỳ vọng tăng trưởng cao hơn nhu cầu trung bình Bình Dương ở mức 12% trong giai đoạn 2022-2025 nhờ vào nhà đầu tư mới tại các KCN khu vực Bàu Bàng.

TDM hiện đang giao dịch tại mức P/E dự phóng 2022 là 13,6x- cao hơn so với mức trung bình ngành ở mức 12x. Chúng tôi giữ quan điểm TRUNG LẬP đối với cổ phiếu TDM với mức giá mục tiêu 40.800 đồng/cp dựa trên phương pháp kết hợp DCF và P/E.

Rủi ro: (1) Pha loãng cổ phiếu. TDM dự kiến phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu, nhằm mục đích đầu tư vào các công ty ngành nước và bổ sung vốn lưu động; (2) Nguồn nước thô đầu vào ô nhiễm làm gia tăng chi phí sản xuất nước sạch của công ty; (3) Giá nước phụ thuộc vào Biwase; (4) Hiệu quả đầu tư vào các công ty mới như CTCP cấp nước Cần Thơ và Cần Thơ 2.

Nguồn: SSI

 

×
tvi logo