TDM: Cập nhật Đại hội cổ đông: Tăng trưởng mạnh trong năm 2021

TDM: Cập nhật Đại hội cổ đông: Tăng trưởng mạnh trong năm 2021

Lượt xem: 248
  •  

- Sản lượng tiêu thụ kế hoạch tăng trưởng trung bình 12% trong giai đoạn 2021-2024.

- Giá bán nước kế hoạch tăng 5% năm 2021.

- Chi trả cổ tức ít nhất là 12% trong năm 2021. - Sản lượng tiêu thụ tháng 1 và tháng 2/2021 giảm nhẹ 4% YoY.

- Nhà máy Dĩ An mở rộng và Bàu Bàng mở rộng đi vào hoạt động thương mại trong năm 2020.

Chúng tôi đã tham dự Đại hội cổ đông của TDM được tổ chức vào 24/3/2020, sau đây là những thông tin chính được ghi nhận từ đại hội:

Kết quả kinh doanh năm 2020. Sản lượng nước sản xuất đạt mức 62,2 triệu m3 (+6% YoY). Trong đó, nhà máy nước Dĩ An vận hành với công suất bình quân 144.000 m3/ ngày đêm. Nhà máy nước Bàu Bàng hoạt động công suất bình quân đạt 23.000 m3/ ngày đêm. Sản lượng nước tiêu thụ đạt 61,5 triệu m3 (+6% YoY). Doanh thu sản xuất nước đạt 385,6 tỷ đồng (+11% YoY). Trong đó, giá nước trung bình tăng 5%. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 182,7 tỷ đồng (-13,4% YoY) do giảm doanh thu tài chính từ cổ tức BWE.

Xây dựng cơ bản trong năm 2020. Đầu tư mở rộng nhà máy nước Dĩ An nâng công suất từ 100.000 m3/ngày đêm lên mức 200.000 m3/ ngày đêm. Tổng mức đầu tư 419,26 tỷ đồng. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 20/1/2020.

Dự án mở rộng nhà máy nước Bàu Bàng từ mức 30.000 m3/ngày đêm lên mức 60.000 m3/ngày đêm. Tổng vốn đầu tư 72,53 tỷ đồng. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 16/12/2020.

Đầu tư tài chính trong năm 2020. TDM mua phát hành thêm BWE với số lượng 14.437.500 cổ phiếu (sở hữu 38,5%) với giá bình quân đạt 25.309 đồng/CP tương đương giá trị đầu tư 365,4 tỷ đồng. Mua phát hành thêm tại DNW với số lượng 12.062.833 cổ phiếu với giá trị đầu tư đạt 36,18 tỷ đồng.

Trả cổ tức bằng tiền 12% vào ngày 26/4/2021.

Triển vọng 2021

TDM đặt kế hoạch 2021 với sản lượng tiêu thụ đạt 68,9 triệu m3 (+12% YoY). Doanh thu nước đạt 453 tỷ đồng (+17% YoY). Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 273,8 tỷ đồng (+49% YoY). Cổ tức tối thiểu đạt 12%.

Theo dự báo của chúng tôi, công ty có thể đạt được kế hoạch sản lượng tiêu thụ và doanh thu dự ước đạt 456 tỷ và lợi nhuận sau thuế ước đạt 265 tỷ đồng (+50% YoY). Dựa trên các yếu tố sau:

Sản lượng tiêu thụ kế hoạch tăng 12% YoY trong 2021. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ tại nhà máy Dĩ An đạt 63,3 triệu m3 (+12% YoY) và sản lượng tiêu thụ tại nhà máy Bàu Bàng đạt 10,9 triệu m3 (+11% YoY). Trong đó, (1) Nhu cầu tiêu thụ nước tại Bình Dương sẽ phục hồi trở lại trong năm 2021 với mức tăng 12% YoY. Đồng thời, trong dài hạn nhu cầu nước sinh hoạt tại Bình Dương tăng trưởng 11,6% theo quy hoạch phát triển ngành nước giai đoạn 2020-2025; (2) Nhu cầu tiêu thụ nước tại Bàu Bàng dự kiến tăng trưởng nhờ vào nhà đầu tư ở các khu công nghiệp Bàu Bàng. Trong đó, tỷ lệ lấp đầy tại KCN Bàu Bàng đạt mức 89% và Bàu Bàng mở rộng đạt mức 45% thuộc chủ đầu tư Becamex IDC. Dự kiến trong năm 2021, KCN Bàu Bàng mở rộng có thể cho thuê 60-70 ha, khi các hoạt động đầu tư mới sẽ được khởi động trở lại sau Covid.

Giá nước tăng 5% YoY. Theo hợp đồng bán nước giữa Thủ Dầu Một và Biwase, giá bán nước tăng 5% trong năm 2021.

Chi phí khấu hao tăng do nhà máy Dĩ An và Bàu Bàng mở rộng đã đi vào hoạt động. Chúng tôi cho rằng chi phí khấu hao trong năm 2021 đạt mức 149 tỷ đồng (+43% YoY) khi nhà máy Dĩ An mở rộng và Bàu Bàng mở rộng bắt đầu trích khấu hao cuối năm 2020. Trong đó khấu hao nhà máy Dĩ An (công suất 200.000 m3/ ngày đêm) đạt 119 tỷ đồng và nhà máy Bàu Bàng (công suất 60.000 m3/ngày đêm) đạt mức 29 tỷ đồng.

Năm 2020, TDM chưa nhận được cổ tức từ BWE do đó doanh thu tài chính chỉ ghi nhận 20,5 tỷ đồng. Do đó, dự báo doanh thu tài chính đạt 88 tỷ đồng (+3x YoY) trong năm 2021, nhờ vào cổ tức từ BWE (TDM sở hữu 38,5%), dự kiến trả trong tháng 4/2021 đạt 69,3 tỷ đồng (mức chi trả 12%/ mệnh giá) và cổ tức của DNW (TDM sở hữu 14,75%) đạt 17,7 tỷ đồng (mức chi trả cổ tức 10%/mệnh giá). Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến ít nhất 12%/cổ phiếu. Tương đương tỷ lệ cổ tức/ thị giá ở mức 4,09%.

Tỷ lệ chi trả cổ tức (payout ratio) đạt 45%.

Đầu tư tuyến ống nhà máy Bàu Bàng. Trong năm 2021, TDM dự kiến đầu tư tuyến ống nước thô nhà máy Bàu Bàng với tổng giá trị đầu tư 62,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay dự kiến chiếm 70% đạt 43,75 tỷ đồng, với lãi suất 6% và thời gian vay trong vòng 7 năm. Thời gian thực hiện trong Q1/2021.

Tiếp tục kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy

Bàu Bàng sau 2021 Theo quan điểm của Ban lãnh đạo công ty, hiện tại huyện Bàu Bàng phát triển mạnh mẽ nhờ vào khu công nghiệp và khu dân cư Bàu Bàng. Dự kiến sau năm 2021, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy Bàu Bàng tăng công suất 100.000 m3/ ngày đêm – tăng gấp 4,3x so với hiện tại. Tổng vốn đầu tư dự án 1.000 tỷ đồng, với suất đầu tư 10 triệu VND/m3 (cao hơn so với mức hiện tại 3 triệu VND/m3) do chi phí đầu tư đất và đền bù giải tỏa tăng, đồng thời phải đầu tư đường ống dẫn nước thô mới.

Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2021

Theo lãnh đạo công ty cho biết, sản lượng tiêu thụ nước dự ước trong Q1/2021 tăng 2% so với cùng kỳ, trong đó tháng 1 và 2/2021 giảm nhẹ 4%. Nguyên nhân chính là do tăng trường chậm từ khu công nghiệp – chiếm 70% nhu cầu tiêu thụ nước khu vực Dĩ An. Doanh thu dự kiến đạt 89 tỷ đồng (+7% YoY). Tuy nhiên do chi phí khấu hao nhà máy Dĩ An và Bàu Bàng mở rộng làm biên lợi nhuận gộp giảm 3,3% YoY xuống mức 49,5%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 30 tỷ đồng (-1,5% YoY).

Nguồn: SSI

×
tvi logo