TCM: Kinh doanh thuận lợi, kỳ vọng tăng trưởng từ nhà máy mới

TCM: Kinh doanh thuận lợi, kỳ vọng tăng trưởng từ nhà máy mới

Lượt xem: 266
  •  

Định giá

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do (FCFF) để định giá TCM, theo đó giá trị hợp lý 1 cổ phần TCM sẽ ở mức 129.500 đồng/cp tăng 30% so với mức giá trước đó, tóm tắt kết quả định giá như sau

Nguồn: Mirae Asset

×
tvi logo