TCD: Triển vọng tích cực

TCD: Triển vọng tích cực

Lượt xem: 208
  •  

QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TCD với mức giá mục tiêu là 40,000 VND được xác định bởi phương pháp định giá P/E với P/E mục tiêu 2022 = 8.1x nhằm phản ánh (1) sự tăng trưởng ở các mảng kinh doanh và (2) tiềm năng tăng trưởng từ cơ hội đầu tư hạ tầng PPP cùng mở rộng trữ lượng mỏ đá trong tương lai nhờ vào việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

DỰ BÁO KQKD

BSC dự báo KQKD của TCD sẽ đạt mức tăng trưởng tốt trong 2021-2022:

- Năm 2021: DTT và LNST&CĐTS lần lượt đạt 3,310 tỷ VND (+16% YoY) và 316 tỷ VND (+157% YoY), EPS FW2021 = 3,612 VND/CP, tương ứng với mức P/E FW2021 = 8.9x.

- Năm 2022: DTT và LNST&CĐTS của TCD lần lượt đạt 4,419 tỷ VND (+33% YoY) và 432 tỷ VND (+37% YoY), EPS FW2021 = 4,945 VND/CP, tương ứng với mức P/E FW2021 = 6.5x. Các giả định chính cho sự tăng trưởng KQKD của TCD gồm (1) Lợi nhuận mảng xây dựng tăng mạnh nhờ thi công nhiều dự án quy mô lớn (backlog cao = 4.3 lần DT2020) và (2) Sản lượng mảng đá tiêu thụ tăng nhờ nhu cầu tăng cao phục vụ đầu tư công.

TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ

 Lợi nhuận mảng xây dựng năm 2022 tăng mạnh +57% YoY nhờ (1) Dịch bệnh cải thiện và (2) Thi công nhiều dự án quy mô lớn

 Sản lượng tiêu thụ đá kỳ vọng tăng mạnh +22% YoY năm 2022.

RỦI RO

 COVID-19 diễn biến tiêu cực làm gián đoạn tiến độ thi công công trình và giảm sản lượng tiêu thụ đá.

 Giá nguyên vật liệu biến động làm ảnh hưởng biên lợi nhuận doanh nghiệp.

 Rủi ro hoạt động hợp tác kinh doanh không hiệu quả làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

 9T2021, TCD ghi nhận DTT và LNST lần lượt đạt đạt 2,101 tỷ VND (+30% YoY) và 264 tỷ VND (+560% YoY) nhờ (1) Sự hồi phục ở mảng Xây dựng với DTT đạt 1,717 tỷ VND (+100% YoY) và (2) Lợi nhuận từ công ty LDLK BCG Land tăng do bàn giao dự án.

Nguồn: BSC 

×
tvi logo