TCB: Lợi suất IEA có thể sẽ tiếp tục được duy trì ở mức vững chắc trong phần còn lại của năm 2021

TCB: Lợi suất IEA có thể sẽ tiếp tục được duy trì ở mức vững chắc trong phần còn lại của năm 2021

Lượt xem: 409
  •  

 Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 6,4% lên 65.200 đồng/CP và duy trì khuyến nghị MUA đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) sau khi điều chỉnh tăng tổng cộng 1,6% trong dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2021-2025 của chúng tôi.

 Chúng tôi điều chỉnh tăng LNST sau lợi ích CĐTS ước tính năm 2021 thêm 1,1% lên 16,8 nghìn tỷ đồng (+36,0% YoY) so với dự báo trước đó của chúng tôi do (1) thu nhập lãi thuần (NII) dự kiến tăng 1,0% sau khi NIM dự báo cho năm 2021 tăng thêm 8 điểm cơ bản, (2) mức tăng 66,2% từ lãi từ kinh doanh ngoại hối dự báo cho năm 2021 do kết quả 6 tháng đầu năm 2021 cao hơn dự kiến và (3) chi phí HĐKD (OPEX) dự kiến giảm 6,0% dựa trên quan điểm của chúng tôi rằng chi phí marketing và chi phí liên quan đến đầu tư chuyển đổi sẽ tiếp tục bị trì hoãn trong quý 3/2021 do dịch COVID-19. Các khoản mục này một phần bị ảnh hưởng bởi (1) mức điều chỉnh giảm 9,5% trong năm cho dự báo thu nhập phí ròng (NFI) do tình hình dịch COVID-19 hiện tại khiến việc duy trì mức tăng trưởng cao trong khoản mục này như trong nửa đầu năm 2021 trở nên khó khăn hơn, theo quan điểm của chúng tôi và (2) tăng chi phí dự phòng dự phóng năm 2021 thêm 20,2%.

 Chúng tôi giảm giả định tăng trưởng cho vay và tăng trưởng huy động cho năm 2021 lần lượt từ 25% xuống 23% và từ 22% xuống 15%.

 Chúng tôi nâng NIM dự phóng năm 2021 lên 8 điểm cơ bản so với dự báo trước đó bất chấp chương trình cắt giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong nửa cuối năm 2021 nhờ chi phí vốn giảm đáng kể.

 Rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: Không được cấp thêm hạn mức tín dụng bổ sung và/hoặc không thể duy trì tỷ lệ CASA; dịch COVID-19 kéo dài có thể gây ra nợ xấu cao hơn dự kiến.

Tính toán của chúng tôi cho thấy việc cắt giảm lãi suất cho vay mới đối với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tương đương với 15 điểm cơ bản hi sinh trong lợi suất IEA. TCB gần đây đã công bố việc cắt giảm lãi suất cho vay có chọn lọc áp dụng từ tháng 7 đến cuối tháng 12/2021 (1) lên đến 1,5 điểm % cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ hiện hữu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 và (2) lên đến 1 điểm % cho khách hàng doanh nghiệp mới ở mọi thành phần kinh tế cũng như khách hàng bán lẻ mới chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19. Theo quan sát của chúng tôi, tỷ trọng vốn vay được giải ngân cho các lĩnh vực có thể nhận được ưu đãi cắt giảm lãi suất tại TCB là khá thấp. Hiện tại, chúng tôi giả định rằng 15% các khoản vay doanh nghiệp trong quý 2/2021 sẽ được cắt giảm lãi suất cho vay trung bình là 1,3 điểm %, tất cả các khoản vay doanh nghiệp mới sẽ nhận được mức cắt giảm lãi suất cho vay trung bình là 80 điểm cơ bản và 15% khách hàng bán lẻ của năm 2021 sẽ được giảm lãi suất cho vay trung bình là 80 điểm cơ bản.

Tính toán của chúng tôi cho thấy lợi suất IEA sẽ ổn định vào năm 2021 ở mức khoảng 7,58% so với năm 2020; tuy nhiên, việc cắt giảm 47 điểm cơ bản trong dự phóng chi phí huy động (COF) năm 2021 của chúng tôi sau khi COF nửa đầu năm 2021 thấp hơn dự kiến, dẫn đến NIM tăng 8 điểm cơ bản so với báo cáo trước đó của chúng tôi. Chúng tôi tăng giả định chi phí dự phòng theo TT 03 năm 2021 từ 33 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Chúng tôi điều chỉnh mô hình chi phí dự phòng với kế hoạch của ban lãnh đạo rằng tỷ lệ các khoản vay được cơ cấu lại trên tổng dư nợ có thể tăng 10% -20% từ mức 0,8% của quý 2/2021 trong trường hợp dịch COVID-19 gây ra các gián đoạn nghiêm trọng. Do đó, chúng tôi nâng giả định chi phí dự phòng theo TT03 năm 2021 lên 100 tỷ đồng, tương ứng với tổng chi phí dự phòng theo TT03 là 300 tỷ đồng trong 3 năm giai đoạn 2021-2023. Chúng tôi cũng nâng tỷ lệ nợ xấu dự phóng năm 2021 và tỷ lệ xử lý nợ trên các khoản vay gộp lên 5 điểm cơ bản so với báo cáo trước đó.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo