TCB: Gặp gỡ nhà đầu tư

TCB: Gặp gỡ nhà đầu tư

Lượt xem: 137
  •  

TCB đã tổ chức buổi Gặp gỡ các nhà đầu tư vào ngày 21/10 để công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2021. Thu nhập lãi ròng Q3/2021 đạt 6,7 nghìn tỷ đồng (+2% QoQ/+31% YoY).

Thu nhập lãi ròng trong 9T2021 đạt 19,5 nghìn tỷ đồng (+46% YoY), chủ yếu nhờ vào chi phí huy động vốn thấp. Ngân hàng kỳ vọng thu nhập lãi ròng sẽ cải thiện trong Q4/2021 do kỳ vọng mảng cho vay thế chấp của nhóm khách hàng cá nhân sẽ gia tăng khi các biện pháp giãn cách được nới lỏng. Thu nhập phí ròng Q3/2021 đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (+3% QoQ/+31% YoY).

Thu nhập phí ròng trong 9T2021 là 4,3 nghìn tỷ đồng (+31% YoY). Doanh thu banca tăng +11% QoQ / +15% YoY, đạt 242 tỷ đồng trong Q3/2021 nhờ ứng dụng số hóa. Thu nhập ngoài lãi khác trong Q3/2021 đạt 384 tỷ đồng (-46% QoQ/+2% YoY). Lãi từ kinh doanh và đầu tư ck giảm -53% QoQ/ -12% YoY, còn 291 tỷ đồng. Trong 9T21, thu nhập ngoài lãi khác là 1,9 nghìn tỷ đồng (+50% YoY). Chi phí hoạt động Q3/2021 đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+1% QoQ/+6%YoY).

Chi phí hoạt động trong 9T2021 là 7,8 nghìn tỷ đồng (+20% YoY). Tỷ lệ CIR 9T2021 đạt 28,9% (-4,4ppt YoY), thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Dự phòng Q3/2021 đạt 589 tỷ đồng (-1% QoQ/-43% YoY). Dự phòng trong 9T2021 đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (-9% YoY).

Dự phòng giảm do ngân hàng cho biết đã trích lập toàn bộ dự phòng cho khoản nợ tái cơ cấu trước đó.

LNST của CĐCT mẹ đạt 4,3 nghìn tỷ đồng trong Q3/2021(-8% QoQ/+40% YoY).

LNST CĐCT mẹ trong 9T2021 đạt 13,4 nghìn tỷ đồng (+61% YoY). Tỷ lệ nợ xấu NPL tăng nhẹ 0,57% tính tại Q3/2021 (+21bps QoQ / -3bps YoY), chúng tôi tin rằng đây vẫn là mức tỷ lệ thấp nhất ngành. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu LLR Q3/2021 giảm còn 184% (-75ppt QoQ / +36ppt YoY).

Tổng dư nợ tái cơ cấu tăng nhẹ, đạt 2,8 nghìn tỷ đồng tính đến Q3/2021 (chiếm 0,9% tổng dư nợ Q3/2021), tăng từ mức 2,7 nghìn tỷ đồng trong Q2/2021 (tương đương 0,8% tổng dư nợ Q2/2021). Lợi thế chi phí vốn.

Tỷ lệ CASA thuộc nhóm cao nhất ngành, đạt 49,0% tính đến hết Q3/2021 (+3ppt QoQ/+10ppt YoY), nhờ vào gói dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngân hàng cho rằng con số này sẽ giảm trong Q4/2021 và duy trì ở mức tương tự như năm 2020 là 46%.

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho các khoản vay trung và dài hạn đạt 32.6% tính tại Q3/2021, thấp hơn so với quy định của ngân hàng nhà nước là 37,0%. TCB đã huy động thêm 800 triệu USD từ khoản vay hợp vốn ở thị trường quốc tế, điều này sẽ làm giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho các khoản vay trung và dài hạn trong tương lai của ngân hàng.

Nguồn: FSC 

×
tvi logo