TCB: Cập nhật Đại hội cổ đông 2021

TCB: Cập nhật Đại hội cổ đông 2021

Lượt xem: 215
  •  

Quan điểm đầu tư: Mảng quản lý tài sản của TCB được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp hiện nay và chúng tôi ước tính ngân hàng sẽ đạt lợi nhuận lớn trong 6T2021. Kế hoạch 2021 về lợi nhuận trước thuế của ngân hàng (19,8 nghìn tỷ đồng) cao hơn ước tính của chúng tôi (18,5 nghìn tỷ đồng). Chúng tôi đang xem xét lại khuyến nghị, dự phóng lợi nhuận và giá mục tiêu.

Techcombank gần đây đã tổ chức ĐHCĐ 2021 và sau đây là những ý chính rút ra từ sự kiện:

Kế hoạch 2021

ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch 2021 của ngân hàng như sau:

Hạn mức tăng trưởng tín dụng hiện tại cho năm 2021 là 12%. Ban lãnh đạo TCB tin rằng ngân hàng sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận với mức tăng trưởng tín dụng này. Nếu được SBV chấp thuận, TCB sẽ tăng trưởng cho vay trên 20% YoY.

TCB đang thử nghiệm mô hình ngân hàng đại lý nhằm thâm nhập sâu hơn vào lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), nơi mà Ngân hàng sẽ sử dụng hệ thống Vinmart làm điểm bán hàng cho các dịch vụ ngân hàng.

TCB đang tiếp tục số hóa các hoạt động để nâng cao hiệu quả và trải nghiệm của khách hàng đối với tất cả các sản phẩm và dịch vụ, như bảo lãnh phát hành tín dụng, bán bảo hiểm bancassurance, v.v.

Trả cổ tức: TCB không có kế hoạch chia cổ tức vào năm 2021 và sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối.

Phát hành ESOP: Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành là 6.008.568 cổ phiếu, tương đương 0,17% vốn điều lệ hiện tại. Trong tháng 11/2020, TCB đã phát hành 4,8 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,14% vốn điều lệ.

Giá phát hành:

• Chương trình 1: 10.000 đồng/cổ phiếu

• Chương trình 2: 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc cao hơn. Các biện pháp chống pha loãng sau đó sẽ được áp dụng.

Thời gian giới hạn chuyển nhượng: Một năm và các yêu cầu bổ sung khác. Cổ phiếu sẽ niêm yết trên HSX sau thời gian giới hạn này.

Thay đổi giới hạn sở hữu nước ngoài: Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ được điều chỉnh giảm từ 22,5% hiện tại xuống 22,47% do phát hành ESOP cho người lao động nước ngoài.

Bổ sung thành viên HĐQT mới: ĐHCĐ đã bầu bổ sung ông Hồ Anh Ngọc vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, nâng số thành viên HĐQT lên chín người. Ông Ngọc là em trai Chủ tịch TCB là ông Hồ Hùng Anh, ông cũng đang là Chủ tịch HĐQT CTCP One Mount Group, một đối tác quan trọng của Ngân hàng.

Nguồn: SSI

×
tvi logo