SZC: Lợi nhuận vượt kỳ vọng nhờ doanh số bán đất KCN tăng trưởng mạnh

SZC: Lợi nhuận vượt kỳ vọng nhờ doanh số bán đất KCN tăng trưởng mạnh

Lượt xem: 150
  •  

 CTCP Sonzdezi Châu Đức (SZC) công bố KQKD quý 3/2021, trong đó doanh thu tăng 84% YoY đạt 163 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 79% YoY đạt 67 tỷ đồng. KQKD tích cực này chủ yếu nhờ doanh số bán đất KCN của SZC tăng mạnh so với cùng kỳ trong quý 3/2021.

 So với quý trước, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt giảm 28% và 39%. Tuy nhiên, quý 2/2021 là quý mà SZC ghi nhận KQKD cao nhất kể từ khi niêm yết. Chúng tôi cho rằng doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS giảm so với quý trước do doanh số bán đất KCN giảm trong bối cảnh dịch COVID-19.

 Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của SZC tăng 56% YoY đạt 566 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 58% YoY đạt 256 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh số bán đất KCN của SZC tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, công ty chưa cung cấp thông tin chi tiết về diện tích bán đất KCN trong quý này.

 Tăng trưởng doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2021 chủ yếu nhờ doanh thu bán đất KCN tăng 82% YoY đạt 557 tỷ đồng (chiếm 98% tổng doanh thu của SZC), bị ảnh hưởng nhẹ bởi không có doanh thu thu phí trong kỳ so với 48 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020.

 Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2021 của SZC lần lượt hoàn thành 85% và 91% dự báo cả năm của chúng tôi. KQKD này vượt kỳ vọng hiện tại của chúng tôi đối với doanh số bán đất KCN, do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo năm 2021 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Doanh thu vượt kỳ vọng hiện tại của chúng tôi dù chưa ghi nhận doanh thu bán đất khu đô thị (KĐT) trong năm 2021.

Doanh thu bán đất KCN tăng 82% YoY lên 557 tỷ đồng - chiếm 98% tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 - và bị ảnh hưởng nhẹ bởi không có doanh thu thu phí trong kỳ so với 48 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020. Trong giai đoạn 2018-2020, doanh thu thu phí chiếm 15%-20% tổng doanh thu của SZC. Chúng tôi cho rằng việc thu phí sẽ tiếp tục bị trì hoãn trong quý 4/2021 do SZC chưa trang bị hệ thống thu phí điện tử (ETC) cho dự án BOT của công ty, điều này không đáp ứng các quy định hiện hành. Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của SZC đã hoàn thành 85% dự báo cả năm của chúng tôi, mặc dù công ty chưa ghi nhận doanh thu bán đất KĐT so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 96 tỷ đồng, chiếm 14% dự báo doanh thu cả năm 2021 của chúng tôi cho SZC.

Việc ghi nhận doanh thu bán đất KĐT có thể bị dời sang năm 2022. Dự án KĐT đầu tiên của SZC - dự án Khu dân cư Hữu Phước - giai đoạn 1 - có tổng diện tích là 25,2 ha. Tính đến giữa tháng 4/2021, SZC đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản cho dự án này. Công ty dự kiến sẽ được chính quyền địa phương chấp thuận để tiến hành bán đất trong năm 2021 và ghi nhận doanh thu đạt 90 tỷ đồng trong năm nay. Tuy nhiên, SZC vẫn chưa nhận được phê duyệt từ chính quyền địa phương, điều này khiến chúng tôi cho rằng việc ghi nhận doanh thu bán đất KĐT có thể bị dời sang năm 2022.

Biên lợi nhuận gộp tăng nhờ giá bán đất KCN tăng. Biên lợi nhuận gộp của SZC tăng từ 57% trong 9 tháng đầu năm 2020 lên 63% trong 9 tháng đầu năm 2021, chúng tôi cho rằng mức tăng này chủ yếu đến từ xu hướng tăng của giá đất KCN khi công ty tăng giá chào bán đất KCN (không bao gồm tiền thuê đất Chính phủ) thêm 10% YoY lên 66 USD/m2/kỳ hạn trong 8 tháng đầu năm 2021 và tăng thêm 7% lên 71 USD/m2/kỳ hạn bắt đầu từ tháng 9/2021. Biên lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2021 của SZC cao hơn dự báo cả năm của chúng tôi là 56%.

Giải ngân vốn thấp hơn nhiều so với dự báo hiện tại của chúng tôi và kế hoạch của công ty. Dòng tiền chi cho hoạt động đầu tư của SZC đạt 861 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021, chỉ chiếm 32% dự báo cả năm của chúng tôi và 21% kế hoạch của công ty. Kế hoạch đầu tư này chủ yếu sử dụng để giải phóng mặt bằng và bồi thường cho chủ sở hữu đất đối với các dự án KCN và KĐT cũng như nộp tiền sử dụng đất đối với đất KĐT đã được giải phóng mặt bằng của SZC. Chúng tôi cho rằng dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các quá trình này.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo