SZC: Đồ thị giá đạt mức cao nhất 52 tuần

SZC: Đồ thị giá đạt mức cao nhất 52 tuần

Lượt xem: 156
  •  

• Mức Stock Rating của SZC ở mức 83 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của SZC đóng cửa tăng 5.9% và đạt mức cao nhất 52 tuần với KLGD tăng đột biến so với mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá của SZC có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, đặc biệt chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho nên đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục hướng về các mức cao hơn.

• Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi đã đưa ra tín hiệu mua vào ngày 30/11/2021 với lợi nhuận tạm tính là 7.3% và mục tiêu kỳ vọng ngắn hạn là 69.98 cho nên các NĐT ngắn hạn có thể xem xét MUA và NẮM GIỮ.

Nguồn: FSC 

×
tvi logo