SZC: Báo cáo ĐHCĐ - Kế hoạch kinh doanh 5 năm thận trọng

SZC: Báo cáo ĐHCĐ - Kế hoạch kinh doanh 5 năm thận trọng

Lượt xem: 214
  •  

• Chúng tôi đã tham dự đại hội cổ đông đồng thường niên (ĐHCĐ) của CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 29/03/2022.

• Cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2022 của SZC về tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) là 775 tỷ đồng (+6% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 184 tỷ đồng (-43% YoY), tương ứng lần lượt 86% và 47% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng SZC thường đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng do công ty đã vượt kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS từ 123% -184% trong giai đoạn 2018-2021.

• Theo ban lãnh đạo, dự án khu dân cư Hữu Phước yêu cầu phải xây thô trước khi giao cho người mua so với kỳ vọng hiện tại của chúng tôi là SZC sẽ có thể bàn giao đất nền mà không cần xây dựng thô. Do đó, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận của chúng tôi đối với dự án Hữu Phước (chiếm khoảng 25% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của chúng tôi là 392 tỷ đồng), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

• Cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt cho năm 2021 là 1.000 đồng/cổ phiếu - tương đương với lợi suất cổ tức 1,3% - phù hợp với kỳ vọng hiện tại của chúng tôi.

• Ngoài ra, cổ đông đã thông qua mức cổ tức năm 2022 là 10% mệnh giá - tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu - cũng phù hợp với dự báo hiện tại của chúng tôi.

• Cổ đông đã thông qua việc phân bổ cho quỹ đầu tư phát triển 11% LNST năm 2021 và phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ khác 9% LNST năm 2021. Mức phân bổ cho quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ khác là thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi là 12%.

• Ngoài ra, các cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 với số lượng thành viên của HĐQT & BKS mới không thay đổi là 7 và 3 thành viên. Có một thành viên mới được bổ nhiệm vào HĐQT và 2 thành viên mới được bổ nhiệm vào BKS so với trước đây. Chúng tôi tin rằng những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh và hoạt động của SZC.

Kế hoạch kinh doanh 5 năm thận trọng cho giai đoạn 2022-2026. Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh của ban lãnh đạo cho giai đoạn 2022-2026. Nhìn chung, tổng kế hoạch tổng thu nhập và LNST sau lợi ích CĐTS của SZC cho giai đoạn 2022-2026 lần lượt tương ứng 90% và 63% dự báo chung của chúng tôi cho giai đoạn này. Chúng tôi lưu ý rằng SZC thường đề ra các kế hoạch kinh doanh thận trọng. Tuy nhiên, SZC đặt kế hoạch tích cực cho tăng trưởng kép (CAGR) tổng thu nhập và LNST sau lợi ích CĐTS tương ứng là 22% và 37% trong giai đoạn 2022-2026.

Khu dân cư Hữu Phước được yêu cầu xây dựng thô. Trước đó, ban lãnh đạo chia sẻ rằng SZC đang xin phép chính quyền địa phương về việc bán đất nền cho dự án này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo chia sẻ tại ĐHCĐ rằng dự án này sẽ yêu cầu xây dựng thô trước khi bàn giao cho người mua. SZC đặt mục tiêu doanh số BĐS dân cư ở là 277 tỷ đồng trong năm 2022 so với không có doanh thu từ BĐS dân cư vào năm 2021, chiếm 99% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, giả định hiện tại của chúng tôi là SZC sẽ chủ yếu bn giao đất nền cho người mua (không bao gồm nhà xây thô), nên biên lợi nhuận từ dự án này sẽ thấp hơn dự báo hiện tại của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi đối với việc bán đất tại dự án khu dân cư Hữu Phước.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo