STK: Tiếp tục tỏa sáng bấp chấp đứt gãy chuỗi cung ứng

STK: Tiếp tục tỏa sáng bấp chấp đứt gãy chuỗi cung ứng

Lượt xem: 155
  •  

▪ STK ghi nhận DT Q3/21 đạt 1.577 tỷ đồng (+ 29,0% svck) và LNR đạt 203 tỷ đồng (+ 171,0% svck), hoàn thành 62,1% và 70,4% dự báo cả năm của chúng tôi

▪ Chúng tôi kỳ vọng STK sẽ được hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá đối với Trung Quốc và các nhà sản xuất sợi nước ngoài khác kể từ T10/21.

▪ Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 72,500 đồng.

Kết quả khả quan tiếp tục đến với STK trong Q3/21

STK tiếp tục ghi nhận KQKD tích cực trong Q3/21 bất chấp ảnh hưởng từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến dịch COVID-19 ở khu vực miền Nam. STK ghi nhận DT Q3/21 đạt 469 tỷ đồng (+ 43,1% svck) và LNR 62,4 tỷ đồng (+ 212,2% svck). Kết quả khả quan trong Q3/21 đến từ mức nền thấp trong Q3/20 và STK đã tập trung sản xuất các sản phẩm cao cấp (sợi tái chế và sợi nguyên sinh chất lượng cao) giúp cải thiện biên LNG của công ty. DT và LNR 9T/21 đạt 1.577 tỷ đồng (+ 29,3% svck) và 203 tỷ đồng (+ 171,2% svck), hoàn thành 62,1% và 70,4% dự báo cả năm của chúng tôi.

Thay đổi dự phóng năm 2022/23 Chúng tôi tăng dự phóng DT của STK trong 2022/23 lên 10,8%/8,3% so với báo cáo trước dựa trên việc STK sẽ giành thêm thị phần từ thị trường nội địa.

Chúng tôi tăng biên LNG trong năm 2022/23 thêm 0,3 điểm % do giả định rằng nhà máy Unitex giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động thương mại trong Q1/23 và đạt 80% công suất trong 2023.

Ngoài ra, thuế chống bán phá giá đối với sợi Trung Quốc và các đối thủ cạnh tranh khác sẽ hỗ trợ cho STK cải thiện biên LNG trong năm 2022-23. Do đó, LNR của STK trong 2022/23 tăng 12,9%/17,4%.

Cổ phiếu STK có còn thật sự hấp dẫn khi giá đã tăng 195% từ đầu năm?

Đầu tiên, chúng tôi kỳ vọng LNR của STK sẽ tăng 10,7% svck trong Q4/21 và 18,2% svck Q1/22 do phân khúc sợi tái chế sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu của thị trường nội địa. Hơn nữa, STK là một trong những nhà sản xuất sợi được hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá đối với sợi nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Cuối cùng, chúng tôi dự kiến GĐ1 của nhà máy Unitex sẽ đi vào hoạt động thương mại vào Q1/23 và đạt 80% công suất trong 2023 với sản lượng 28.400 tấn. Chúng tôi cho rằng P/E năm 2022 của STK là 13,5 lần vẫn rất hấp dẫn với một công ty có tốc độ tăng trưởng kép 37,0% trong 2021-23.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 72,500 đồng

Chúng tôi nâng giá mục tiêu của STK lên 30,2% sau khi tăng 12,9%/17,4% EPS năm 2022-23 và P/E mục tiêu 13,5 lần. Tiềm năng tăng giá là sản lượng sợi tái chế tăng trưởng mạnh hơn nhờ nhu cầu thị trường phục hồi. Rủi ro giảm giá là diễn biến dịch Covid-19 phức tạp hơn ở thị trường nội địa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của STK.

Luận điểm đầu tư

Chúng tôi tự tin với triển vọng của STK trong 2021-23 bởi:

• Chúng tôi kỳ vọng mảng sợi tái chế trong Q4/21-22 sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu của thị trường nội địa và tình hình thiếu điện ở Trung Quốc.

• Chúng tôi kỳ vọng nhà máy Unitex giai đoạn 1 sẽ vận hành thương mại trong Q1/23. Tổng sản lượng tiêu thụ trong năm 2023 dự kiến đạt 76.800 tấn/năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với sợi tái chế và sợi nguyên sinh.

• Chúng tôi kỳ vọng STK sẽ mở rộng thị phần tại thị trường nội địa nhờ hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với sợi nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Indonesia.

• Chúng tôi kỳ vọng LNR của STK dự kiến sẽ tăng trưởng 90,4% svck trong 2021 và tăng trưởng kép 37,0% so với năm tài chính 21-23F

Rủi ro đầu tư:

Tiềm năng tăng giá bao gồm sự tăng trưởng cao hơn về sản lượng sợi tái chế và sợi nguyên sinh nhờ nhu cầu thị trường phục hồi và tình trạng thiếu điện kéo dài hơn dự kiến ở Trung Quốc dẫn đến giá sợi cao hơn trong 2021-22.

Rủi ro giảm giá là sự bùng phát của dịch Covid-19 tại thị trường nội địa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của STK. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan và nâng giá mục tiêu lên 72.500VND sau khi tăng EPS 2022/23 lần lượt 12.9%/17.4%.

Định giá của chúng tôi dựa trên EPS 2022 là 5.365/cổ phiếu và P/E mục tiêu 13,5 lần, tương đương với P/E lịch sử một năm.

Nguồn: VNDS 

×
tvi logo