STK: Sợi tái chế tiếp tục là động lực tăng trưởng

STK: Sợi tái chế tiếp tục là động lực tăng trưởng

Lượt xem: 280
  •  

STK công bố kết quả kinh doanh Q4, trong đó doanh thu thuần đạt 569 tỷ đồng (- 1,1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỷ đồng (+28,4% so với cùng kỳ; cao hơn ước tính của chúng tôi 19%). Trong khi doanh thu thuần giảm do giá bán tổng thể thấp hơn, tỷ trọng sợi tái chế (vốn có tỷ suất lợi nhuận cao) cao hơn thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận. Lũy kế cả năm 2020, công ty đạt 1,8 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (-20,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ đồng (-33,1% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 98% và 110% kế hoạch năm.

• Trong Q4/2020, doanh thu sợi tái chế lần đầu tiên vượt sợi nguyên sinh, chiếm tỷ trọng 58,4% trong tổng doanh thu. Doanh thu sợi tái chế tăng 34% so với cùng kỳ trong khi doanh thu sợi nguyên sinh giảm 28% so với cùng kỳ trong quý.

• Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 87 bps so với cùng kỳ lên 17,5% (Q3/2020: 12,3%), do tỷ trọng doanh thu sợi tái chế cao hơn. Chi phí SG&A được kiểm soát tốt, chỉ tăng 2,1% so với cùng kỳ.

• Kế hoạch năm 2021: STK đặt kế hoạch đạt 2,4 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+33,5%, sát với ước tính của chúng tôi), sản lượng tiêu thụ tăng 20% so với cùng kỳ. Giá bán bình quân ước tính tăng 11% so với cùng kỳ, cơ cấu doanh thu bao gồm 55% sợi tái chế và 45% sợi nguyên sinh. Kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2021 đạt 213 tỷ đồng (+48,4% so với cùng kỳ), thận trọng hơn nhiều so với ước tính của chúng tôi là +59%.

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 của STK lần lượt đạt 2,35 nghìn tỷ đồng (+33% so với cùng kỳ) và 228 tỷ đồng (+59% so với cùng kỳ), dựa trên giả định: (1) doanh thu sợi tái chế tăng 60% so với cùng kỳ; và (2) giá sợi nguyên sinh tăng 8% so với cùng kỳ.

Nguồn: SSI

×
tvi logo