STK: Sản lượng tiêu thụ phục hồi về mức trước dịch Covid

STK: Sản lượng tiêu thụ phục hồi về mức trước dịch Covid

Lượt xem: 124
  •  

Luận điểm đầu tư: Chúng tôi đang nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu STK từ KHẢ QUAN lên MUA và giá mục tiêu 1 năm là 70.300 đồng/cổ phiếu (+26% so với giá hiện tại). Việc điều chỉnh khuyến nghị của chúng tôi phản ánh tỷ lệ sợi tái chế trên tổng doanh thu được cải thiện lên 54% trong năm 2022, vì sản lượng tiêu thụ hiện đã bắt đầu phục hồi về mức trước dịch Covid trong Q1/2022. Trong năm 2022, chúng tôi ước tính công ty sẽ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 2,62 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ) và 318 tỷ đồng (+14,1% so với cùng kỳ). Trong Q4/2021, STK ghi nhận sự sụt giảm trong doanh thu thuần và biên lợi nhuận gộp do lượng sợi tái chế trong tổng doanh thu thấp hơn (37% trong quý 4 so với 57% trong nửa đầu năm 2021) do tình trạng thiếu lao động tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, STK vẫn đạt 50% kế hoạch doanh thu sợi tái chế trong năm 2021.

KQKD Q4/2021

Trong Q4/2021, STK đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 497 tỷ đồng (-13% so với cùng kỳ, +6% so với quý trước) và 75 tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ, +25% so với quý trước), tăng từ mức cao trong Q4/2020. Doanh thu sợi tái chế giảm 45% so với cùng kỳ trong khi doanh thu sợi nguyên sinh tăng 33% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, STK đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 2 nghìn tỷ đồng (+15,7% so với cùng kỳ) và 278 tỷ đồng (+94,2% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 87% và 112% kế hoạch năm.

Xu hướng giá bán bình quân và biên lợi nhuận gộp: Mặc dù giá chip PET trung bình tăng ở cả sợi nguyên sinh và sợi tái chế trong Q4/2021, STK đã nâng giá bán bình quân cho cả hai dòng sản phẩm (+42% so với cùng kỳ cho sợi nguyên sinh và +12% so với cùng kỳ cho sợi tái chế), dẫn đến chênh lệch giá tăng 25% so với cùng kỳ đối với sợi nguyên sinh và 7% đối với sợi tái chế. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp vẫn giảm từ 18,8% trong Q3/2021 xuống 15,1% trong Q4/2021, do tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu của sợi tái chế giảm, từ 48% trong Q3/2021 xuống 37% trong Q4/2021.

Triển vọng

Trong Q1/2022, ban lãnh đạo cho rằng sản lượng tiêu thụ phục hồi chậm lại về mức trước dịch Covid, cụ thể sản lượng tiêu thụ Q1/2022 dự kiến tăng 22% so với quý trước. Trong tháng 1, STK đã nhanh chóng đẩy mạnh năng lực sản xuất để đáp ứng các đơn hàng tái chế từ Q4/2021. Do đó, doanh thu từ sợi tái chế tăng 50% so với Q4/2021.

STK cũng đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sơ bộ lần lượt là 2,6 nghìn tỷ đồng (+27% so với cùng kỳ) và 300 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ) trong năm 2022.

Nhà máy Unifi: Tình hình Covid đã khiến việc xây dựng nhà máy Unifi bị đình trệ. Tuy nhiên, STK dự kiến việc xây dựng sẽ bắt đầu vào đầu Q2/2022 và bắt đầu hoạt động sớm nhất vào tháng 7/2023. Đến cuối năm 2023, STK dự kiến sẽ hoạt động 80% công suất của giai đoạn I Unitex mới (sản lượng sản xuất là +28.000 tấn hay +45% công suất). Do các khách hàng của STK cũng đang mở rộng các nhà máy dệt, công ty dự kiến sự gia tăng nhu cầu sẽ hấp thụ hết công suất mở rộng.

Theo Sunsirs, trên thị trường thế giới, giá polyester đối với DTY và FDY tăng lần lượt 7% và 9% so với đầu năm, sau khi chi phí nguyên liệu đầu vào PTA và MEG tăng mạnh (do giá dầu thô tăng, giá PTA +28% so với đầu năm). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng STK sẽ nới rộng chênh lệch giá và biên lợi nhuận gộp trong năm 2022 do hai yếu tố như sau: Yếu tố đầu tiên là các sản phẩm của công ty được phân loại trong phân khúc cao cấp, vì vậy STK có thể tăng giá bán. Thứ hai là tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu của sợi tái chế tăng sẽ đóng vai trò là một yếu tố góp phần làm tăng biên lợi nhuận gộp.

Ước tính và định giá

Chúng tôi điều chỉnh ước tính năm 2022 dựa trên kết quả thực tế năm 2021. Năm 2022, chúng tôi ước tính công ty sẽ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 2,6 nghìn tỷ đồng (+28,2% so với cùng kỳ) và 319,6 tỷ đồng (+14,8% so với cùng kỳ). Các giả định chính của chúng tôi bao gồm sản lượng tiêu thụ tăng 22%, giá bán bình quân của sợi nguyên sinh tăng 7% và giá bán bình quân của sợi tái chế tăng 2%. Ở mức 55.900 đồng/cổ phiếu, STK đang giao dịch ở mức P/E 2022 là 11,9x, đây là mức định giá hợp lý hơn sau đợt điều chỉnh giá của cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ. Do đó, chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu STK từ KHẢ QUAN lên MUA, với giá mục tiêu 1 năm là 70.300 đồng/cổ phiếu (+26% so với giá hiện tại).

Nguồn: SSI

×
tvi logo