STK: Báo cáo đại hội cổ đông 2022

STK: Báo cáo đại hội cổ đông 2022

Lượt xem: 133
  •  

Tại cuộc họp đại hội cổ đông năm 2022, Ban lãnh đạo công ty đã báo cáo KQKD tích cực trong năm 2021 và thảo luận về triển vọng giai đoạn 2022 của công ty cùng với các chủ đề khác xung quanh hoạt động kinh doanh của công ty. Những ghi nhận chính của chúng tôi từ cuộc họp củng cố quan điểm lạc quan của chúng tôi về triển vọng kinh doanh của STK đặc biệt ở mảng sợi tái chế. Đồng thời kế hoạch kinh doanh của công ty cũng khá tương đồng với ước tính của chúng tôi trước đó.

STK đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 tăng trưởng mạnh dù có bị ảnh hưởng bởi Covid -19 trong quý 3/2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng hoàn thành 112% kế hoạch năm. Kết quả đạt được nhờ các yếu tố sau:

- Việt Nam áp thuế chống phá giá đối với sợi nhập khẩu từ TQ, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia - Sợi thế kỷ có mức áp thuế CBPG từ thị trường Mỹ tương đối thấp 2.58% so với các công ty khác khoảng 20%.

- Trong năm 2021 công ty có khoản thu nhập đột biến từ hoàn thuế lên tới 54 tỷ so với năm trước gần 17 tỷ đồng.

Cổ tức 2021 và phương án huy động vốn dự kiến 2022:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: cổ tức dự kiến bằng tiền 15%

- Đại hội thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022: số lượng cổ phần dự kiến chào bán 13.5tr cổ phần ~ 19.08% số lượng cổ phiếu lưu hành Cập nhật tình hình kinh doanh từ Ban lãnh đạo:

- Nhà máy sợi tổng hợp Unitex sẽ được xây dựng tháng 03/2022 và tiến hành chạy thử vào quý 3/2022.

- Tình hình giá vật liệu leo thang không ảnh hưởng nhiều so với ước tính tổng mức đầu tư ban đầu của công ty do chi phí chính là máy móc thiết bị đã được đặt mua từ năm trước và chi phí xây dựng vẫn nằm trong dự tính.

- Công suất nhà máy mới dự kiến 60,000 tấn/năm trong đó 60% cho sợi tái chế, 20% sợi chất lượng cao, 20% sợi thông thường.

- Mức ảnh hưởng chi phí đầu vào cũng như logistic tăng cao không quá nghiêm trọng do công ty chốt giá các hợp đồng sợi theo tháng. Đối với chi phí logistic công ty ưu tiên giá FOB và đối với giá CIF giá thông báo không quá 3 tháng.

- STK được hưởng lợi từ việc Trung Quốc theo đuổi chính sách zero covid nhờ sự dịch chuyển đơn hàng sang Việt Nam.

Nguồn: ORS 

×
tvi logo