STB: Xử lý tài sản có vấn đề trong 2021 vẫn theo đúng tiến độ

STB: Xử lý tài sản có vấn đề trong 2021 vẫn theo đúng tiến độ

Lượt xem: 105
  •  

Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị Khả quan đối với cổ phiếu STB, với giá mục tiêu 1 năm tăng từ 35.200 đồng/cp lên 40.000/cp – tiềm năng tăng giá 21,6%. Giá mục tiêu được điều chỉnh để phản ánh khả năng tài sản có vấn đề có thể sẽ giảm đáng kể nếu như việc bán cổ phần STB đang được cầm cố tại VAMC và đấu giá KCN Phong Phú có thể được thực hiện trong năm. Trong năm 2021, STB vẫn duy trì tiến độ xử lý tài sản có vấn đề theo kế hoạch bất chấp gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi ước tính tổng tài sản có vấn đề là khoảng 26,6 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021 (-31% YoY). Trong khi đó, các mảng kinh doanh cốt lõi của ngân hàng vẫn đang duy trì tốt với số lượng khách hàng cá nhân tăng dần trong những năm gần đây, doanh thu bancassurance vươn lên Top 4 toàn hệ thống trong Q4/2021 và thu từ dịch vụ thanh toán nằm trong Top 3 các ngân hàng TMCP tư nhân (sau TCB và MBB). Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tài sản của danh mục tín dụng hiện tại vẫn tương đối ổn định với nợ xấu và nợ tái cơ cấu là 1,47% và 0,26%.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: Quá trình xử lý hai tài sản thế chấp còn lại bị chậm so với kế hoạch là rủi ro lớn nhất của STB. Theo kịch bản cẩn trọng của chúng tôi, nếu việc thanh lý không thể thực hiện được trong 2022, giá mục tiêu 1 năm có thể giảm xuống còn 33.000 đồng/cp.

Tin cập nhật

Trong Q4/2021, việc xử lý tài sản có vấn đề tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến KQKD chung của STB. Theo ước tính của chúng tôi, ngân hàng đã thoái lãi dự thu khoảng 3 nghìn tỷ đồng (so với 1 nghìn tỷ đồng trong Q4/2020) nhưng không trích lập dự phòng thêm cho các khoản phải thu có vấn đề (so với trích lập 1 nghìn tỷ đồng trong Q4/2020). Điều này khiến thu nhập hoạt động giảm -8% YoY, nhưng LNTT tăng 13,5% YoY. Nếu không tính đến những khoản liên quan đến tài sản có vấn đề này, tăng trưởng LNTT trong kỳ là 32% YoY. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy tiến độ xử lý tài sản có vấn đề vẫn đang đi đúng hướng và các mảng kinh doanh cốt lõi đang được duy trì tốt.

NIM giảm trong Q4/2021 với khoản thoái lãi dự thu lớn. Trong hai năm qua, các chỉ số về thanh khoản của STB đã được nới lỏng hơn với tỷ lệ LDR thuần tăng dần từ 74% vào cuối 2019 lên 90% vào cuối 2021. Năm 2021, tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tăng trưởng huy động (+14% YoY vs. +2% YoY), giúp STB có đủ thu nhập lãi thuần để thoái lãi dự thu đối với nợ xấu mà vẫn duy trì được NIM trong biên độ lịch sử là 2,5% – 3%. Theo ước tính của chúng tôi, STB đã thoái lãi dự thu khoảng 6 nghìn tỷ đồng trong cả năm 2021, đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Mức thoái lãi dự thu trung bình giai đoạn 2018-2020 là 2,6 nghìn tỷ đồng. NIM 2021 giảm còn 2,7%. Nếu không bao gồm những khoản thoái lãi dự thu này, NIM có thể đạt gần 4% - đây là mức khá cạnh tranh so với các ngân hàng TMCP tư nhân lớn khác

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ mạnh mẽ nhờ hoạt động bancassurance. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 2 nghìn tỷ đồng trong Q4/2021, tăng +236% QoQ và +84% YoY. Do tổng doanh số thanh toán tăng ở mức tương đối ổn định +19% YoY trong cả năm 2021, chúng tôi cho rằng mức tăng đột biến về hoạt động dịch vụ đến từ mảng bancassurance, khi STB vươn lên từ Top 6 lên Top 4 trong Q4/2021 về phí bảo hiểm quy năm (APE). Chúng tôi cho rằng ngân hàng cũng có thể đã nhận một khoản thưởng hợp đồng bancassurance do vượt KPI, tương tự như Q4 của các năm trước. Hiện tại, chỉ có khoảng 370.000 trên 10 triệu khách hàng cá nhân của STB đã mua hợp đồng bảo hiểm Dai-ichi Life, do đó mảng kinh doanh này còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Chất lượng tài sản vẫn trong tầm kiểm soát, với tỷ lệ nợ xấu và nợ tái cơ cấu là 1,47% và 0,26%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu dần cải thiện, phù hợp với xu hướng ngành, lên 121% tại thời điểm cuối năm 2021 (so với 94% tại cuối năm 2020). Tuy nhiên, nợ Nhóm 2 tăng gấp đôi so với năm ngoài và cần được theo dõi chặt chẽ vì rủi ro liên quan đến tỷ lệ nợ xấu mới hình thành có khả năng tăng trong những quý tới.

Quá trình xử lý tài sản có vấn đề vẫn đang đúng tiến độ và đây vẫn là điểm then chốt cho luận điểm đầu tư STB. Chi tiết tài sản có vấn đề chỉ được đề cập trong báo cáo tài chính đã kiểm toán sẽ công bố vào cuối tháng 3/2022. Mặc dù vậy, chúng tôi ước tính tài sản có vấn đề đã giảm -31% YoY (hoặc 12 nghìn tỷ đồng) còn 26,6 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021, điều này là do:

• Bán đấu giá tài sản đảm bảo, khoản này dùng để tất toán khoảng 3,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu VAMC;

• Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho trái phiếu VAMC thêm 1,6 nghìn tỷ đồng

• Thoái lãi dự thu, như đề cập ở trên (6 nghìn tỷ đồng)

Hiện tại, còn 2 tài sản thế chấp quan trọng dự kiến được sử dụng để xử lý tài sản có vấn đề tại STB là cổ phần STB đang được cầm cố tại VAMC và KCN Phong Phú. Giá trị các tài sản này nằm trong khoảng 26-27 nghìn tỷ đồng (căn cứ vào thị giá hiện tại của cổ phiếu STB và giá đấu giá của KCN Phong Phú năm 2018), nhiều hơn mức cần thiết để xử lý tài sản có vấn đề còn lại. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng quá trình thanh lý hai tài sản còn lại này khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Do đó, rất khó có thể ước tính được thời gian cụ thể để hoàn tất quá trình này.

Ước tính lợi nhuận

Kế hoạch của Ban lãnh đạo

Kế hoạch chính của ban lãnh đạo STB như sau:

• Tăng trưởng huy động và tín dụng nằm trong khoảng 12%-14%. CASA đạt 25% (từ mức hiện tại 22%)

• Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%

• Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế +20% YoY

• Ngân hàng đặt kế hoạch xử lý 14 nghìn tỷ đồng tài sản có vấn đề trong năm và đấu giá KCN Phong Phú có thể được thực hiện trong năm 2022.

Ước tính của chúng tôi

Chúng tôi ước tính STB có thể đạt 5,5 nghìn tỷ đồng LNTT trong 2022 (+26% YoY). Do 2022 là năm quan trọng trong quá trình tái cơ cấu của ngân hàng, việc xử lý tài sản có vấn đề sẽ được ưu tiên hơn nhiều so với mức tăng trưởng lợi nhuận hấp dẫn. Nguồn tiền thu được (nếu có) từ việc bán KCN Sóng Thần và Tân Kim và đàm phán lại hợp đồng bancassurance với Dai-ichi Life có thể được sử dụng để đẩy nhanh tiến độ trích lập dự phòng hoặc thoái lãi dự thu. Chi tiết các giả định của chúng tôi bao gồm:

• Thu nhập lãi thuần tăng +9% YoY, nhờ tăng trưởng tín dụng +14% YoY và NIM giảm -20 bps. NIM giảm là do chúng tôi giả định STB tiếp tục thoái lãi dự thu hơn 6 nghìn tỷ đồng trong 2022.

• Thu từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh +42% YoY. Ngân hàng không tiết lộ chi tiết về những thay đổi trong hợp đồng nâng tầm hợp tác gần đây với Dai-ichi Life, do đó thông tin chính thức về việc hợp đồng mới này sẽ đi kèm với một khoản phí trả trước và/hoặc hoa hồng/thưởng hợp đồng cao hơn cho KPI cao hơn hàng năm là chưa rõ ràng. Theo như quan sát của chúng tôi với thương vụ thương thảo lại gần đây, chúng tôi giả định STB có thể nhận được khoản thưởng hợp đồng cao hơn cùng với KPI bán hàng cao hơn trong 2022. Do đó, các hoạt động bảo hiểm có thể được đẩy mạnh trong 2022.

• Chi phí dự phòng được giả định ở mức 3,2 nghìn tỷ đồng, trong đó 1,7 nghìn tỷ đồng dùng cho tổng dư nợ cho vay hiện tại do tỷ lệ nợ xấu ước tính tăng lên 1,6% (từ mức hiện tại là 1,47%). Chúng tôi cũng giả định rằng STB sẽ trích lập dự phòng toàn bộ 2,6 nghìn tỷ đồng tài sản có vấn đề còn lại trong 2022. Tuy nhiên, chúng tôi giả định rằng việc thanh lý trái phiếu VAMC sẽ phụ thuộc vào việc bán cổ phần STB đang được cầm cố tại VAMC. Do đó, chúng tôi không kỳ vọng dự phòng trích lập cho trái phiếu VAMC sẽ không đang kể trong 2022.

Nguồn: SSI

×
tvi logo