STB: Trích lập dự phòng tăng mạnh

STB: Trích lập dự phòng tăng mạnh

Lượt xem: 643
  •  

Tóm tắt quan điểm đầu tư:

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu STB với giá mục tiêu 1 năm là 13.830 đồng/cổ phiếu, cao hơn 22% so với giá thị trường hiện tại. Không giống như hầu hết các cổ phiếu trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, STB được coi là một tổ chức tài chính đang gặp khó khăn. Ngân hàng phải đối mặt với các tài sản có vấn đề liên quan đến thương vụ sáp nhập Ngân hàng Phương Nam vào cuối năm 2015. Định giá STB trên cơ sở P/BV hoặc P/E vẫn là một điểm khá tranh cãi - vì điều này cũng không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, STB có định vị thương hiệu khá rõ ràng trong mảng ngân hàng bán lẻ với mạng lưới chi nhánh lớn nhất và số dư tiền gửi của khách hàng cao nhất trong số các NHTM cổ phần. Do đó, chúng tôi tin rằng định giá STB với phương pháp tiếp cận từ danh mục tiền gửi khách hàng (deposit premium) có thể là thực tế nhất đối với vị thế của ngân hàng. Theo tính toán của chúng tôi, tỷ lệ deposit premium trung bình của ngân hàng tư nhân niêm yết trung bình là 3,6%. Do ACB có cơ cấu danh mục tiền gửi khách hàng sát nhất với STB, nên chúng tôi áp dụng tỷ lệ này của ACB (4,5%) cho STB.

Tin cập nhật

Nhờ thu nhập lãi thuần tăng trưởng mạnh (+30,4% YoY) và chi phí hoạt động (OPEX) giảm (-13,6% YoY), STB đã trích lập dự phòng đáng kể (+86,2% YoY) đối với dư nợ cho vay hiện tại cũng như tài sản có vấn đề, dẫn đến lợi nhuận ròng chỉ tăng trưởng nhẹ +10% YoY đạt 441 tỷ đồng. Mặc dù vậy, mức tăng trưởng này là dựa trên mức lợi nhuận thấp trong quý 2/2019. Trong 6T2020, lợi nhuận trước thuế đạt 1.428 tỷ đồng (-2,2% YoY), hoàn thành 55% kế hoạch năm 2020. Trong Q2/2020 STB đang nỗ lực đáng kể để làm sạch bảng cân đối kế toán vốn còn nhiều nợ xấu có vấn đề chiếm khoảng 11%. Chúng tôi cho rằng ban lãnh đạo đặt kế hoạch kinh doanh thấp và để ngỏ những bất ngờ tích cực sau này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lưu ý về nhu cầu vốn cũng như những khó khăn trong việc tăng vốn của STB.

Kết quả kinh doanh của STB

Cơ cấu tài sản dịch chuyển nhẹ về các tài sản có lợi suất thấp hơn Do tăng tưởng huy động cao hơn tăng trưởng cho vay (+6,3% YTD đạt 426 nghìn tỷ đồng so với 4,9% YTD đạt 311 nghìn tỷ đồng), STB đã đẩy vốn chủ yếu vào thị trường liên ngân hàng. Cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng 217% từ 8,3 nghìn tỷ đồng vào cuối Q1/2020 lên 26,3 nghìn tỷ đồng vào cuối Q2/2020. Trong khi đó, lợi suất cho vay liên ngân hàng bình quân chỉ là 0,72% trong Q2/2020 (so với 1,9% trong Q1/2020).

Đối với cho vay khách hàng, lợi suất bình quân cũng giảm -29 điểm cơ bản QoQ xuống 9,74% do thoái thu lãi, cũng như ảnh hưởng từ các gói hỗ trợ cho vay. Theo đó, lợi suất tài sản sinh lãi (IEA) giảm -52 điểm cơ bản QoQ xuống 8,79%, nhưng tăng 41 điểm cơ bản YoY. Trong khi các tài sản có vấn đề khác có thể được giải quyết theo nhiều cách, việc thoái thu lãi từ tài sản có vấn đề được ghi nhận dần vào báo cáo KQKD. Lãi dự thu giảm 1,6 nghìn tỷ đồng trong 6T2019 (-8,5% YTD) và 710 tỷ đồng trong 6T2020 (-4,8% YTD). Do đó, ngân hàng có thể thoái thu lãi theo cùng tỷ lệ. Nếu không tính khoản thoái thu lãi từ tài sản có vấn đề để phản ánh biến động thực tế của lãi suất, chúng tôi thấy rằng lợi suất cho vay trung bình của STB giảm -51 điểm cơ bản YoY.

CASA cải thiện làm giảm áp lực chi phí vốn

Trong 6T2020, trái ngược với xu hướng của ngành, STB chỉ giảm 70 bp lãi suất huy động cho các kỳ hạn dưới 5 tháng và tăng 20-60 bp lãi suất huy động cho tất cả các kỳ hạn khác. Do đó, chi phí vốn trung bình tại STB chỉ giảm -8 bp. Do đó, so với quý trước, NIM giảm -34 bp QoQ và NII giảm -7,1% QoQ. So với cùng kỳ năm trước, NIM tăng 32 bps YoY lên 2,77% và NII tăng 30,4% YoY. Trong tháng 7/2020, STB đã giảm lãi suất huy động cho tất cả các kỳ hạn trong khoảng từ 60 bp đến 120 bp đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh này vẫn thấp hơn so với các ngân hàng khác. Điều này cho phép STB duy trì mức lãi suất huy động cạnh tranh, đồng thời giảm áp lực lên chi phí vốn trong nửa cuối năm 2020.

Chất lượng tài sản của danh mục cho vay hiện tại giảm, nhưng tài sản có vấn đề vẫn đang được xử lý

• Dư nợ cho vay hiện tại. Tỷ lệ nợ xấu của STB tăng lên mức 2,15% từ 1,94% vào cuối năm 2019, trong khi tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu không đổi ở mức 69,4%. Nợ nhóm 2 cũng tăng 63% YTD. Theo ban lãnh đạo, STB đã nhận hồ sơ xin tái cơ cấu nợ khoảng 32 nghìn tỷ đồng (10% dư nợ cho vay) tính đến thời điểm cuối tháng 4. Tính đến nay, STB đã chính thức tái cơ cấu 7,3 nghìn tỷ đồng nợ vay (2,3% dư nợ cho vay) và giảm lãi suất cho 5,1 nghìn tỷ đồng nợ vay (1,6% dư nợ cho vay).

• Xử lý tài sản có vấn đề. Theo ban lãnh đạo, trong 5T2020, ngân hàng đã đấu giá thành công 9.475 tỷ đồng giá trị tài sản. Bên mua đã trả 1,8 nghìn tỷ đồng và phần còn lại (7,7 nghìn tỷ đồng) sẽ được trả dần trong nửa cuối năm 2020. Tài sản có vấn đề giảm 4 nghìn tỷ đồng (7%) xuống còn 54 nghìn tỷ đồng (11,2% tổng tài sản), do giá trị ròng trái phiếu VAMC và các khoản phải thu lần lượt giảm 1,7 nghìn tỷ đồng (6%) và 1,8 nghìn tỷ đồng (13%). STB cũng đưa 7 tài sản với tổng trị giá 2,5 nghìn tỷ đồng vào danh sách thanh lý kể từ đầu năm, và gần đây đã đưa thêm 9 tài sản khác với tổng giá trị 1,7 nghìn tỷ đồng. Nếu có thể bán tài sản thành công, STB có thể vượt kế hoạch 2020 là xử lý được 11 nghìn tỷ đồng tài sản có vấn đề. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, việc bán tài sản là khá khó khăn trong môi trường hiện nay

Chi phí dự phòng ở mức cao nhất 18 quý

STB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) thấp cho năm 2020 là 2,5 nghìn tỷ đồng (-20% YoY), chúng tôi cho rằng điều này phần lớn là do ngân hàng muốn tập trung vào giải quyết nợ xấu. Cần lưu ý chi phí dự phòng riêng Q2/2020 của STB tăng 86,2% YoY đạt 1.147 tỷ đồng so với mức giảm 16,8% YoY của các ngân hàng cùng hệ thống.

Ước tính lợi nhuận

Năm 2020, chúng tôi ước tính tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của STB lần lượt đạt 15.233 tỷ đồng (+4,1% YoY) và 2.624 tỷ đồng (-18,4% YoY). Chi phí dự phòng dự báo đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 52% YoY, tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh. Năm 2021, chúng tôi ước tính tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của STB hồi phục do nhờ sự tăng trưởng trở lại của các nguồn thu chính và mức tăng của chi phí dự phòng ổn định trở lại (+15% YoY).

Deposit Premium

Không giống như hầu hết các cổ phiếu trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, STB được coi là một tổ chức tài chính đang gặp khó khăn. Ngân hàng phải đối mặt với các tài sản có vấn đề liên quan đến thương vụ sáp nhập Ngân hàng Phương Nam vào cuối năm 2015. Định giá STB trên cơ sở P/BV hoặc P/E vẫn là một điểm khá tranh cãi - vì điều này cũng không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, STB có định vị thương hiệu khá rõ ràng trong mảng ngân hàng bán lẻ với mạng lưới chi nhánh lớn nhất và số dư tiền gửi của khách hàng cao nhất trong số các NHTM cổ phần. Huy động từ khách hàng đạt tăng trưởng CAGR là 11,2%/ năm trong giai đoạn 2016-2020. Do đó, chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận từ danh mục tiền gửi khách hàng (deposit premium) để định giá cổ phiếu STB. Tỷ lệ deposit premium trung bình của ngân hàng tư nhân niêm yết trung bình là 3,6%. Tuy nhiên, trong số các đối thủ, ACB có cơ cấu tiền gửi khách hàng sát nhất với STB, nên chúng tôi áp dụng tỷ lệ này của ACB (4,5%) cho STB. Theo đó, giá mục tiêu của chúng tôi đối với cổ phiếu STB là 13.830 đồng.

Lưu ý: Các khoản nợ bán cho VAMC đa phần đều được thế chấp và giá thị trường của một số tài sản thế chấp đã tăng đáng kể kể từ 2017 đến nay theo đà tăng chung của giá đất và giá nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thanh khoản ở thời điểm hiện tại khá yếu và cần có thời gian cũng như mức chiết khấu phù hợp để có thể bán các tài sản thế chấp này.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo