STB: Tiến độ khả quan từ xử lý các khoản tài sản có vấn đề - KQKD Quý 1/2020

STB: Tiến độ khả quan từ xử lý các khoản tài sản có vấn đề - KQKD Quý 1/2020

Lượt xem: 314
  •  

STB đã công bố kết quả kinh doanh trong quý 1/2020, với tổng thu nhập hoạt động tăng 9,6% YoY và lợi nhuận trước thuế giảm -6,9% YoY. Mặc dù ở mức thấp hơn nhiều so với Q1/2019 (+5,6% YTD), tăng trưởng tín dụng Q1/2020 ở mức khá (+3,5% YTD) và cao hơn so với toàn hệ thống (+1,3% YTD). Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi tăng trưởng chậm và 303 tỷ đồng chi phí dự phòng các khoản phải thu liên quan đến tài sản có vấn đề đã kéo giảm tăng trưởng lợi nhuận ròng.

Trên bảng cân đối kế toán, tín hiệu tích cực đến từ việc xử lý các khoản tài sản có vấn đề với các khoản phải thu và lãi dự thu đã giảm lần lượt 1,7 nghìn tỷ đồng và 713 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đã thanh lý khoảng 1 nghìn tỷ đồng trái phiếu VAMC trong giai đoạn này.

Tỷ lệ nợ quá hạn đã tăng lên tới 2,46% và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đã giảm xuống còn 68,2% (từ 69,3% vào cuối năm 2019).
 


NIM giảm nhẹ

Thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt 2,84 nghìn tỷ đồng, tăng +15,5% YoY, do tài sản sinh lãi tăng +16,9% YoY và chênh lệch lãi suất giảm -38 bps. Lợi suất tài sản trung bình của ngân hàng giảm -12 bps xuống 9,31% mặc dù lợi suất cho vay trung bình tăng 3 bps. Điều này chủ yếu là do tỷ trọng trái phiếu chính phủ với lợi suất thấp (4,5%) trong tổng tài sàn sinh lãi tăng từ 11,7% vào cuối Q1/2019 lên 13,5% vào cuối Q1/2020.

Về huy động, chúng tôi nhận thấy chi phí huy động tăng 26 bps, do lãi suất tiền gửi khách hàng và lãi suất giấy tờ có giá đều tăng. Điều này phù hợp với quan sát của chúng tôi trong tháng Hai, cụ thể là lãi suất huy động của STB trong các kỳ hạn trên 15 tháng được điều chỉnh tăng 25 - 40 bps. Các mức lãi suất này đã được điều chỉnh giảm -20 bps vào tháng Tư, mà chúng tôi cho rằng việc này là để chuẩn bị cho lãi suất cho vay ưu đãi trong quý 2/2020.

Nhìn chung, NIM trong Q1/2020 đã giảm -4 bps xuống 3,11% do chênh lệch lãi suất giảm 38 bps được bù đắp một phần bởi LDR tăng từ 70% đến 74%.

Tất cả nguồn thu nhập ngoài lãi đều tăng trưởng chậm dần, ngoại trừ kinh doanh ngoại hối (+106% YoY)

• Thu nhập từ phí và hoa hồng tăng +12,3% so với hơn 18% trong bốn quý vừa qua. Mặc dù không tiết lộ cụ thể từng phân khúc, ngân hàng cho biết tăng trưởng chậm hơn đến từ dịch vụ thanh toán trong nước, dịch vụ thẻ tín dụng và bancassurance do thay đổi hành vi khách hàng trong giai đoạn giãn cách xã hội. Dịch vụ thanh toán quốc tế vẫn đi đúng hướng trong Q1/2020.
• Thu nhập khác, phần lớn đến từ thu hồi nợ xấu đã xóa, đã giảm từ 304 tỷ đồng trong Q1/2019 xuống còn 71 tỷ đồng trong Q1/2020. Sự sụt giảm này là do điều kiện thị trường trong ba tháng qua kém thuận lợi đối với mảng thu hồi nợ xấu, và cũng như khó khăn trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp.

Rủi ro tín dụng tiềm ẩn trong quý tới

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã tăng từ 1,94% vào cuối năm 2019 lên 1,97% vào cuối Q1/2020. Cần lưu ý rằng không có khoản thu nhập từ nợ xấu đã xóa trong giai đoạn này. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ chưa phải là quá đáng lo ngại. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu giảm xuống còn 68,2% (từ 69,3% vào cuối năm 2019). Tuy nhiên, các khoản nợ xấu Nhóm 2 tăng vọt +82% YTD từ 826 tỷ đồng lên 1,5 nghìn tỷ đồng, dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn tăng lên 2,46% (từ 2,22% vào cuối năm 2019). Điều này tiềm ẩn rủi ro tín dụng trong quý tới và cần được theo dõi chặt chẽ.

Tiến độ khả quan từ xử lý tài sản có vấn đề

Điểm nổi bật nhất trong quý 1/2020 theo quan điểm của chúng tôi là việc xử lý tài sản có vấn đề. Chúng tôi nhận thấy các khoản phải thu và lãi dự thu giảm 1,7 nghìn tỷ đồng và 713 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đã thanh lý khoảng 1 nghìn tỷ đồng trái phiếu VAMC trong kỳ. Tỷ lệ tài sản có vấn đề trên tổng tài sản giảm xuống 12,6% từ mức 13,5% vào cuối năm 2019.

Liên quan đến Khu công nghiệp Phong Phú, ngân hàng đang chờ kết luận của thanh tra, cũng như quyết định cuối cùng của Ủy ban nhân dân TP.HCM.
 


Quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi duy trì quan điểm đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu STB. Do số dư tài sản có vấn đề là 55,7 nghìn tỷ đồng, chúng tôi cho rằng STB vẫn cần ít nhất 2 năm để xử lý hết, giả định điều kiện thị trường thuận lợi. Đối với STB, rủi ro nợ xấu tăng là rõ ràng do tác động từ Covid-19. Các tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của STB cũng có thể làm chậm quá trình xử lý tài sản có vấn đề do hạn chế về nguồn lực. Ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2020 là +20% YoY, nhưng có thể điều chỉnh giảm sau nửa đầu năm 2020 để phản ánh tác động của đại dịch.

STB đang giao dịch ở PB và PE là 0,57x và 6,87x

(Nguồn: SSI)

 

×
tvi logo