STB: NIM Quý 3 Cao Nhất Từ Năm 2015 Đến Nay - KQKD Quý 3/2019

STB: NIM Quý 3 Cao Nhất Từ Năm 2015 Đến Nay - KQKD Quý 3/2019

Lượt xem: 307
  •  

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) vừa công bố KQLN hợp nhất 9 tháng đầu năm 2019 với lợi nhuận thuần đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, tăng 106,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

ROE và ROA 9 tháng đầu năm dự phóng cho cả năm đạt lần lượt 10,3% và 0,6%. Các kết quả nói trên cho thấy nhiều khả năng ngân hàng sẽ vượt dự báo lợi nhuận ròng cả năm do chúng tôi đưa ra vì tăng trưởng cho vay nhiều khả năng sẽ vượt dự báo của chúng tôi là 15,5% dù có thể bị ảnh hưởng do dự phòng trong quý 4. Chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh tăng dự báo và chờ đợi đến khi có thể đưa ra nhận định toàn diện hơn.

  • Số dư trái phiếu VAMC giảm 10,9% so với quý 2 và 16% so với đầu năm xuống 31,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 7% tổng tài sản, là tín hiệu tích cực cho thấy tài sản phục hồi. Tuy nhiên, các khoản phải thu và lãi lũy kế không thay đổi đáng kể so với quý trước.
  • Tăng trưởng cho vay 9 tháng đầu năm đạt 13,2%. Nợ Nhóm 1 (đủ tiêu chuẩn) khả quan với tăng trưởng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tăng trưởng cho vay đạt 14,6% so với cùng kỳ. Cùng với lợi suất tài sản sinh lãi tăng 18 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái và NIM tăng 38 điểm cơ bản lên 2,98%, điều này đã giúp thu nhập lãi ròng 9 tháng đầu năm tăng mạnh 34,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Tăng trưởng thu nhập phí ròng, bao gồm ngoại hối, tiếp tục ở mức cao, đạt 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thu nhập phí ròng thuần tăng 21,1% dù mức cơ sở cao so với các ngân hàng khác.
  • Thu nhập khác tăng 176% so với cùng kỳ năm ngoái, chúng tôi cho rằng chủ yếu nhờ lãi liên quan đến thanh toán chậm từ chuyển nhượng đất đã phát mãi. Chúng tôi dự báo tăng trưởng mảng này sẽ hạ nhiệt trong các quý tới vì ban lãnh đạo cho biết STB đã ngừng cho phép trả chậm đối với các thương vụ chuyển nhượng năm 2019. Tổng thu nhập ngoài lãi chiếm 32% tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm.


NIM quý 3 tăng mạnh 92 điểm cơ bản lên 3,34%, chủ yếu nhờ lợi suất tài sản sinh lãi tăng 93 điểm cơ bản so với quý 2. Lợi suất cho vay 9 tháng đầu năm 2019 (được tính trên dư nợ Nhóm 1) đạt 9,7% so với 9,5% trong 6 tháng đầu năm và 9,3% năm 2018. Số dư liên ngân hàng tăng mạnh trong quý 2 gây áp lực giảm đối với lợi suất tài sản sinh lãi và với cho vay bán lẻ chiếm hơn 60% dư nợ hợp nhất của ngân hàng (thuộc loại cao nhất trong số các ngân hàng chúng tôi theo dõi), chúng tôi trước đây đã cho rằng khó có thể tăng lợi suất cho vay từ mức khoảng 9,5%. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho biết STB đang thử nghiệm mở rộng cho vay tín chấp và ngân hàng hiện chỉ làm việc với các khách hàng hiện hữu về các sản phẩm này để theo dõi chặt chẽ tình hình nợ xấu. Chúng tôi cho rằng các sản phẩm mới đã giúp lợi suất cho vay tăng trong quý 3. Chúng tôi cũng lưu ý rằng tỷ lệ cho vay / tiền gửi của STB đã bắt đầu tăng lên 71% so với 69% quý 3/2018 và 70% quý 2/2019, qua đó hỗ trợ NIM, phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Báo cáo tài chính cho thấy giá trị trái phiếu VAMC giảm mạnh nhưng các khoản phải thu và lãi lũy kế không thay đổi đáng kể. Số dư trái phiếu VAMC/ số dư VAMC thuần giảm lần lượt 9,2%/10,9% so với quý trước và 13%/16% so với đầu năm. Số dư thuần giảm mạnh hơn cho thấy dự phòng mạnh hơn. Tuy nhiên, các khoản phải thu chỉ giảm 0,9% so với quý trước và 9,9% so với đầu năm, nên chúng tôi cho rằng nguyên nhân là việc thanh toán muộn cho giao dịch chuyển nhượng đất của STB tại Long An năm 2018. Lãi lũy kế giảm 3,1% so với quý 2 và 11% so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu duy trì tại mức 2% vào cuối quý 3/2019; khả năng dự phòng tiếp tục cải thiện. Nợ nhóm 2 (nợ chú ý) và nợ xấu tăng lần lượt 4% và 7% so với tăng trưởng cho vay 13,2% tính từ đầu năm. Như đã trình bày trên đây, STB thử nghiệm mở rộng cho vay tín chấp thông qua bán chéo cho khách hàng hiện hữu để tăng lợi suất tài sản sinh lãi. Tại giai đoạn này, chúng tôi cho rằng tỷ lệ nợ xấu sẽ tiếp tục được khống chế tại mức 2%. Tuy nhiên, STB vẫn phải theo dõi số dư cho vay không thế chấp trong tương lai để kiểm soát nợ xấu. Dự phòng tiếp tục xu hướng tăng trong quý 3/2019, cho thấy khả năng dự phòng của STB cải thiện trong giai đoạn tái cơ cấu. Chi phí dự phòng 9 tháng đầu năm dự phóng cho cả năm là 0,77% trên dư nợ so với 0,62% năm 2018. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục xu hướng tăng lên 70,5% trong 9 tháng đầu năm (so với 68,5% vào 6 tháng đầu năm 2019 và 64,9% năm 2018).

(Nguồn: VCSC)

×
tvi logo