STB: Gánh nặng từ tài sản tồn đọng sẽ giảm dần trong các quý tới

STB: Gánh nặng từ tài sản tồn đọng sẽ giảm dần trong các quý tới

Lượt xem: 542
  •  

 Chúng tôi nâng giá mục tiêu đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thêm 5,2% lên 34.100 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA.

 Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi được hỗ trợ bởi (1) định giá cao hơn được tạo ra từ phương pháp vốn hóa thị trường trên tiền gửi do vốn hóa thị trường ngụ ý cao hơn đến từ sự gia tăng của các mã cổ phiếu ngân hàng trong rổ so sánh kể từ cuối tháng 3/2020 và (2) định giá cao hơn được tạo ra từ phương pháp P/B mục tiêu nhờ tổng LNST giai đoạn 2021-2022 tăng 3,1% trong khi chúng tôi điều chỉnh giảm P/B mục tiêu từ 1,68 lần xuống 1,64 lần để điều chỉnh tăng vốn từ đợt bán cổ phiếu quỹ vào tháng 7/2021.

 Mặc dù LNST 6 tháng đầu năm 2021 cao hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi, chúng tôi điều chỉnh giảm 6,3% dự báo LNST năm 2021 do (1) giảm 6,2% dự báo cho thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm từ giao dịch ngoại hối) và (2) tăng 7,5% dự báo cho chi phí dự phòng, chủ yếu do tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Những khoản này được bù đắp một phần nhờ thu nhập từ lãi (NII) dự kiến của chúng tôi tăng 3,2% sau khi dự báo NIM của chúng tôi tăng 19 điểm cơ bản.

 Trong khi đó, chúng tôi tăng dự báo tổng LNST tổng giai đoạn 2022-2025 thêm 2,9% chủ yếu do tính toán của chúng tôi cho thấy tốc độ hoàn nhập lãi dự thu trong 6 tháng đầu năm 2021 nhanh hơn kỳ vọng của chúng tôi, cho thấy gánh nặng cho các năm tiếp theo sẽ được giảm dần.

 Chúng tôi duy trì giả định rằng (1) toàn bộ lãi dự thu tồn đọng sẽ được xử lý vào năm 2022, (2) toàn bộ số dư ròng VAMC sẽ được xử lý và trích lập dự phòng vào cuối năm 2022 và (3) dư nợ gốc từ việc bán quỹ đất Cần Đước sẽ được nhận vào năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi thay đổi giả định rằng quỹ đất Phong Phú sẽ được bán vào năm 2022 (so với trước đây là năm 2021).

 Rủi ro chính: (1) Tiến độ xử lý tài sản tồn đọng không đạt với dự kiến; (2) STB không xử lý được các tài sản đảm bảo lớn (ví dụ: quỹ đất Phong Phú và/hoặc cổ phiếu của STB được thế chấp cho VAMC); (3) tính bất ổn trong dự kiến thất thoát từ tài sản tồn đọng; (4) Nợ xấu phát sinh do tác động của dịch COVID-19 phức tạp hơn dự báo của chúng tôi.

Chúng tôi điều chỉnh giảm giả định về giá trị tài sản tồn đọng được xử lý trong năm 2021 từ 15,5 nghìn tỷ đồng xuống 11,1 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là do chúng tôi dời giả định về việc xử lý quỹ đất Phong Phú sang năm 2022 từ năm 2021 do tình hình phức tạp của dịch COVID19 ở Việt Nam. Vì chúng tôi giả định số dư VAMC liên quan đến quỹ đất Phong Phú sẽ được xử lý thông qua tất toán thay vì trích lập dự phòng, việc điều chỉnh thời gian xử lý quỹ đất Phong Phú không có tác động đáng kể đến định giá của chúng tôi. Tuy nhiên, trong Báo cáo cập nhật này, chúng tôi thực hiện phân tích kịch bản STB không bán được quỹ đất Phong Phú để xem giả định này ảnh hưởng như thế nào đến định giá của chúng tôi. Ước tính của chúng tôi cho thấy việc bán quỹ đất Phong Phú không thành công sẽ khiến giá mục tiêu hiện tại của chúng tôi giảm 3,3%. Trong Báo cáo cập nhật này, chúng tôi nâng giả định cho các tài sản tồn đọng được xử lý trong năm 2022 từ 20 nghìn tỷ đồng lên 25 nghìn tỷ đồng.

STB có thể đã bán 3 bất động sản lớn trong 3 tháng qua. STB đã xóa một số tài sản rao bán trên trang website của ngân hàng, bao gồm (1) bất động sản diện tích 52.976 m2 tọa lạc tại huyện Bình Chánh, TP. HCM được rao bán với giá 398 tỷ đồng vào tháng 5, (2) bất động sản diện tích 6.382 m2 tại quận Bình Thạnh, TP.HCM được rao bán với giá 377 tỷ đồng vào tháng 5, và (3) một bất động sản diện tích 407m2 tọa lạc tại Quận 3, TP. HCM được rao bán với giá 257 tỷ đồng vào tháng 5. STB cũng đã xóa 2 tài sản nằm tại TP. HCM với tổng trị giá 50 tỷ đồng khỏi trang website trong 3 tháng qua.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo