SSI: Triển khai hệ thống KRX có thể giúp duy trì thanh khoản ở mức cao trong năm 2022

SSI: Triển khai hệ thống KRX có thể giúp duy trì thanh khoản ở mức cao trong năm 2022

Lượt xem: 480
  •  

• Chúng tôi nâng giá mục tiêu (TP) lên 26,8% nhưng duy trì đánh giá PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với SSI do giá cổ phiếu của công ty này đã tăng ~ 30% trong ba tháng qua.

• Giá mục tiêu tăng của chúng tôi dành cho CTCP Chứng khoán SSI (SSI) là do định giá chiết khấu dòng tiền của chúng tôi cao hơn sau (1) tổng mức tăng 9,7% trong dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2021-2025 của chúng tôi và (2) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu của chúng tôi đến cuối năm 2022. Định giá P/B mục tiêu của chúng tôi cũng cao hơn do chúng tôi tăng dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 lên 7,9% và cập nhật giá trị sổ sách đến cuối năm 2022. Chúng tôi điều chỉnh giảm P/B mục tiêu từ 3,0 lần xuống 2,8 lần để điều chỉnh cho giả định tăng vốn thông qua phát hành quyền vào năm 2022.

• Mức tăng trong dự báo lợi nhuận giai đoạn 2021-2025 của chúng tôi chủ yếu được hỗ trợ bởi sự điều chỉnh tăng trong giả định của chúng tôi cho giá trị giao dịch trung bình (ADTV) của thị trường giai đoạn 2021-2025 và dư nợ vay ký quỹ của SSI dựa trên kỳ vọng của chúng tôi rằng việc triển khai hệ thống giao dịch KRX (dự kiến sẽ ra mắt vào đầu quý 2/2022) sẽ mở ra các sản phẩm giao dịch mới và có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường, từ đó đẩy thanh khoản thị trường và nhu cầu cho vay ký quỹ lên mức cao mới dựa trên quan điểm tích cực của chúng tôi về triển vọng vĩ mô của Việt Nam.

• Chúng tôi nâng dự báo thu nhập ròng năm 2021 lên 18,8% do (1) mức tăng 7,1% và 7,5% trong dự báo cho doanh thu cho vay ký quỹ và doanh thu môi giới năm 2021, sau khi điều chỉnh tăng giả định của chúng tôi cho quy mô dư nợ cho vay ký quỹ năm 2021, ADTV thị trường năm 2021 và thị phần dự phóng của SSI năm 2021, cùng với (2) doanh thu hoạt động tài chính tăng 219% do chúng tôi giả định rằng SSI sẽ bán thành công và ghi nhận lợi nhuận từ việc thoái vốn PAN vào năm 2021.

• Yếu tố hỗ trợ/(rủi ro): Thanh khoản thị trường và cho vay ký quỹ cao hơn/(thấp hơn) so với kỳ vọng; lãi/(lỗ) ròng lớn trong danh mục đầu tư FVTPL của SSI; UBCKNN cho phép giao dịch trong ngày vào năm 2022.

Chúng tôi kỳ vọng việc triển khai hệ thống giao dịch mới cho HOSE (hệ thống KRX do Korea Exchange cung cấp) sẽ hỗ trợ giá trị giao dịch thị trường và cho vay ký quỹ lên mức cao mới vào năm 2022 – bất chấp mức cơ sở cao vào năm 2021. Kể từ khi ra mắt giải pháp phần mềm đặc biệt của FPT vào tháng 7/2021 để giải quyết vấn đề tắc nghẽn lệnh giao dịch, ADTV thị trường đã tăng lên 1,28 tỷ USD từ 0,98 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021. Ban đầu, hệ thống KRX dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022; tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT của HOSE gần đây đã thông báo rằng thời gian bắt đầu hoạt động dự kiến của hệ thống KRX là vào cuối quý 1/2022 hoặc đầu qúy 2/2022. Theo SSI, việc triển khai hệ thống KRX sẽ tạo ra cơ hội cho các sản phẩm mới như bán chứng khoán chưa được ghi có vào tài khoản, giao dịch T+0 và thanh toán đối tác trung tâm bù trừ. Do đó, các nhà đầu tư sẽ có thể ký quỹ một số tiền nhỏ từ 10% -20% để mua chứng khoán thay vì phải ký quỹ 100% như hiện tại. Để chuẩn bị cho cơ hội mới này, SSI đang trong quá trình xin ý kiến cổ đông thông qua việc huy động vốn thông qua phát hành quyền. Chúng tôi giả định việc tăng vốn thông qua phát hành quyền diễn ra vào tháng 6/2022.

Chúng tôi giả định rằng SSI sẽ phát hành thành công 497 triệu cổ phiếu thông qua phát hành quyền với giá 15.000 đồng/CP cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (1 cổ phiếu mới cho mỗi 2 cổ phiếu hiện hữu) vào tháng 6/2022.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo