SSB: Khả năng sinh lời được cải thiện đáng kể, nhưng NIM và CASA vẫn ở mức thấp

SSB: Khả năng sinh lời được cải thiện đáng kể, nhưng NIM và CASA vẫn ở mức thấp

Lượt xem: 187
  •  

Luận điểm đầu tư:

SSB đạt kết quả kinh doanh tốt trong Q2/2021, với tổng thu nhập hoạt động (TOI) và LNTT tăng lần lượt +70,7% và +138% so với cùng kỳ, đạt 1,8 nghìn tỷ đồng và 858 tỷ đồng. Mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên, nhưng hệ số CIR đã cải thiện đáng kể giảm xuống mức 36,3%, từ 51,4% trong Q2/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LNTT đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, +132,6% so với cùng kỳ, hoàn thành 64,5% kế hoạch cả năm là 2,4 nghìn tỷ đồng. Mặc dù chúng tôi nhận thấy có sự cải thiện về tỷ lệ nợ xấu (-10 điểm cơ bản so với đầu năm ở mức 1,76%) và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (+17,1 điểm cơ bản so với đầu năm ở mức 71,9%), chúng tôi cho rằng số dư nợ tái cơ cấu ở mức đáng kể vì 18,6% tổng dư nợ cuối 2020 thuộc về các ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hiện ngân hàng đang tiến hành đợt tăng vốn thứ 3. Với giả định LNTT năm 2021 đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra là 2,4 nghìn tỷ đồng, chúng tôi ước tính BVPS năm 2021 trước đợt tăng vốn thứ 3 là 11.796 đồng. Chúng tôi hiện không đưa ra định giá đối với cổ phiếu SSB.

Diễn biến chính

Tăng trưởng tín dụng chậm so với các ngân hàng khác:

Tăng trưởng tín dụng giảm tốc trong những năm gần đây, tăng chậm hơn so với các ngân hàng tư nhân khác. Trong 6T2021, tín dụng tăng +6,6% so với đầu năm, thấp hơn mức trung bình của các ngân hàng tư nhân niêm yết là +8,1% so với đầu năm. So với cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng của SSB tăng +16,4%, thấp hơn mức trung bình của các ngân hàng tư nhân niêm yết là + 22% so với cùng kỳ.

Theo khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp (+79,4% so với đầu năm) và cho vay doanh nghiệp (+5,9% so với đầu năm) là động lực tăng trưởng chính, trong khi cho vay cá nhân giảm -10% so với đầu năm.

Theo kỳ hạn cho vay, phần lớn dư nợ cho vay được thúc đẩy bởi các khoản vay trung và dài hạn (+6,3% so với đầu năm) trong khi cho vay ngắn hạn giảm -1,5% so với đầu năm.

Dư nợ của các ngành nghề có rủi ro (bao gồm bất động sản, xây dựng và khách sạn) chiếm 18,6% trong tổng dư nợ cho vay tính đến cuối năm 2020, thấp hơn mức 20,9% trong năm 2018. 1H2021 NII amounted to VND 2.4 tn, accounting for 76% of TOI. Thu nhập lãi ròng 6T2021 đạt 2,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 76% tổng thu nhập hoạt động.

Tái cơ cấu nguồn vốn giúp cải thiện NIM:

NIM trong Q2/2021 được cải thiện đáng kể, tăng +108 điểm cơ bản so với cùng kỳ lên mức 2,99%. Mặc dù lợi suất tài sản giảm (-21 điểm cơ bản so với mức giảm -49 điểm cơ bản của trung bình ngành), chi phí huy động giảm -130 điểm cơ bản, cao hơn so với mức trung bình của các ngân hàng tư nhân khác (trung bình giảm -88 điểm cơ bản). Những lý do chính như sau:

• LDR thuần cao hơn: SSB tăng tỷ trọng nguồn vốn vay liên ngân hàng có chi phí thấp (+22,5% so với đầu năm), thay vì tiền gửi và giấy tờ có giá của khách hàng (-3,5% YTD) để tài trợ cho tăng trưởng tín dụng. Hệ số LDR thuần tăng lên 105,4%;

• Cơ cấu lại thời hạn huy động vốn: Tiền gửi và giấy tờ có giá trung và dài hạn giảm -20,2% so với đầu năm, giảm xuống 11,3% tổng huy động khách hàng từ mức 13,6% cuối năm 2020.

NIM của SSB từ trước đến nay đều ở mức thấp nhất trong số các ngân hàng tư nhân mà chúng tôi nghiên cứu. Tương tự như LPB, SHB và MSB, phần lớn huy động là từ khách hàng cá nhân (63,8%), trong khi phần lớn tín dụng (82,8%) được cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp. Trong khi việc huy động từ các cá nhân thường đòi hỏi chi phí cao hơn so với doanh nghiệp, dư nợ cho vay doanh nghiệp thường mang lại lợi suất thấp hơn các khoản vay bán lẻ.

CASA giảm dần: Số dư CASA giảm đáng kể -26,8% so với đầu năm xuống còn 8,6 nghìn tỷ đồng, thấp nhất trong số các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu, khiến tỷ lệ CASA giảm xuống mức 8% từ 10,4% trong năm 2020 - đây cũng là mức thấp nhất trong số cá ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu và chưa bằng một nửa mức trung bình ngành là 22,9%.

Dịch vụ thu phí tăng đáng kể: Thu nhập ngoài lãi (Non-II) trong 6T2021 đạt 769 tỷ đồng (+15,6% so với cùng kỳ), nhờ thu nhập phí thuần tăng trưởng mạnh (469 tỷ đồng, +211% so với cùng kỳ) và lãi kinh doanh ngoại tệ (93,8 tỷ đồng, +710% so với cùng kỳ). Doanh thu từ phí được thúc đẩy bởi các khoản phí khác (+438% so với cùng kỳ), hoa hồng từ hợp đồng bảo hiểm (+116% so với cùng kỳ) và dịch vụ thanh toán (+17% so với cùng kỳ).

Hệ số CIR giảm nhờ quản lý chi phí nhân viên tốt: Hệ số CIR được cải thiện đáng kể, giảm từ 52,1% trong 6T2020 chỉ còn 38,3% trong 6T2021 do quản lý tốt chi phí tài sản (+5,25% so với cùng kỳ) trong khi chi phí nhân sự trong lợi nhuận trước dự phòng (PPOP) giảm xuống 24,2% từ 38,1% trong 6 tháng đầu năm 2020.

Nợ xấu giảm nhưng chưa có thông tin về các khoản nợ tái cơ cấu: SSB đã xử lý hết trái phiếu VAMC trong năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu kết hợp (bao gồm cả trái phiếu VAMC) giảm thêm -10 điểm cơ bản so với đầu năm xuống mức 1,76% trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù vẫn ở mức cao hơn so với các ngân hàng cùng ngành. Đồng thời, hệ số dự phòng bao nợ xấu tăng lên 71,9%.

Tuy nhiên, do ngân hàng không công bố số dư tái cơ cấu và dư nợ liên quan nên chúng tôi không thể đưa ra đánh giá về việc hình thành nợ xấu mới trong các quý tới. Với mức ít nhất 18,6% tổng dư nợ được giải ngân vào các ngành nghề ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19, chúng tôi cho rằng SSB sẽ có thể tăng chi phí dự phòng đáng kể trong nửa cuối năm 2021, cũng như trong giai đoạn 2022-2023.

Chi phí dự phòng tăng +44% so với cùng kỳ lên 418 tỷ đồng, nâng chi phí tín dụng +17 điểm cơ bản lên 0,76% trong tổng dư nợ cho vay bình quân trong 6T2021. Tuy nhiên, thu hồi nợ xấu đã xóa chỉ đạt 115 tỷ đồng, giảm -72,2% so với cùng kỳ

Nguồn: SSI

×
tvi logo