SLS: Cập nhật Đại hội cổ đông

SLS: Cập nhật Đại hội cổ đông

Lượt xem: 164
  •  

SLS đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 22/9/2021 và dưới đây là những điểm chính rút ra từ cuộc họp:

• Diện tích trồng mía dự kiến tăng hơn 20% so với cùng kỳ trong niên vụ 2021- 2022 (cao hơn ước tính hiện tại của chúng tôi là 10%). Sản lượng mía dự kiến vượt 600 nghìn tấn, năng suất 67 tấn/ha (niên vụ 2020-2021: 523 nghìn tấn, 68 tấn/ha).

• Sản lượng tiêu thụ đường dự kiến đạt 70 nghìn tấn trong năm tài chính 2022 và sẽ duy trì ổn định trong những năm tới, so với khoảng 60 nghìn tấn trong năm tài chính 2021.

• Về dự án điện sinh khối, việc nghiên cứu tính khả thi đã bị hoãn lại trong 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dự kiến sẽ tiếp tục sau khi tác động của dịch Covid-19 giảm xuống. Công ty dự kiến sẽ xây dựng 1 nhà máy điện sinh khối, công suất thiết kế khoảng 12-13 MW.

• Sản phẩm đường RE của công ty đã phải cạnh tranh gay gắt với đường Thái Lan trong những năm qua, do đó đặt ra thách thức cho SLS trong việc phân phối sản phẩm mới này. Trong niên vụ 2021 - 2022, SLS đặt kế hoạch bán 5 nghìn tấn đường RE.

• ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là 80%/mệnh giá (8.000 đồng/cổ phiếu). Trước đây, SLS thường chi trả cổ tức vào khoảng cuối tháng 10.

Trong năm tài chính 2022, chúng tôi hiện ước tính doanh thu thuần và LNST tăng lần lượt 50% và 65% so với cùng kỳ, được dẫn dắt từ mức tăng trưởng +14% so với cùng kỳ về sản lượng tiêu thụ (66 nghìn tấn) và +31% so với cùng kỳ về giá bán bình quân (16.500 đồng/kg). Theo quan điểm của chúng tôi, thông tin từ ĐHCĐ lạc quan hơn so với ước tính hiện tại của chúng tôi. Do đó, chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu, với giá mục tiêu 1 năm là 213.000 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá là 23% và tổng mức sinh lời là 27,6%.

Nguồn: SSI

×
tvi logo