SHB: Theo đuổi tài sản có lợi suất cao để bù đắp cho những bất lợi về chi phí vốn

SHB: Theo đuổi tài sản có lợi suất cao để bù đắp cho những bất lợi về chi phí vốn

Lượt xem: 350
  •  

Chúng tôi khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với cổ phiếu SHB với giá mục tiêu 1 năm là 16.950 đồng (+6,6% so với giá hiện tại). SHB phụ thuộc nhiều vào kênh tín dụng, đặc biệt là cho vay bán buôn, do đó SHB sẽ nhạy cảm hơn với diễn biến của thị trường. Xu hướng giảm lãi suất sẽ là yếu tố hỗ trợ chính cho lợi nhuận của SHB và giúp SHB có thêm nguồn lực để bù đắp các chi phí liên quan đến tài sản có vấn đề.

Theo đuổi tài sản có lợi suất cao để bù đắp những bất lợi về chi phí vốn. SHB huy động vốn chủ yếu từ khách hàng cá nhân (chiếm 68% tổng tiền gửi) và giải ngân phần lớn các khoản vay cho khách hàng doanh nghiệp (chiếm 79% tổng dư nợ). Sự mất cân bằng đó khiến cho chênh lệch lãi suất khá thấp. Do đó, SHB đã liên tục mở rộng hệ số LDR khi theo đuổi tài sản có lợi suất cao hơn (các khoản vay trung và dài hạn, các dự án sản xuất năng lượng tái tạo…) để tối ưu hóa hệ số NIM. Thanh khoản dồi dào của hệ thống ngân hàng cùng với lãi suất thấp có thể là yếu tố hỗ trợ tích cực giúp SHB có thể cải thiện chi phí vốn.

Chất lượng tài sản vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Ngoài 7 nghìn tỷ đồng nợ xấu (chiếm 2,45% tổng dư nợ), SHB vẫn còn có số dư trái phiếu VAMC ròng là 3,5 nghìn tỷ đồng và tài sản tồn đọng chủ yếu do sáp nhập với HBB vào năm 2012 là 3,2 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí dự phòng trích lập tại thời điểm cuối tháng 6 chỉ ở mức 3,4 nghìn tỷ đồng, tương đương tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu là 47,7% - đây là mức thấp nhất trong số các ngân hàng niêm yết.

Diễn biến hoạt động của SHB

Áp lực huy động vốn lớn

Từ năm 2015 đến 6T2020, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của SHB giảm mạnh từ 14% xuống còn 6,9%, trong khi tiền gửi của khách hàng cá nhân tăng dần từ 61% lên 68% trong tổng tiền gửi của khách hàng. SHB duy trì lãi suất tiền gửi cạnh tranh ở mức 100-150 bps cao hơn so với lãi suất huy động của ngân hàng quốc doanh. Lợi suất tiền gửi bình quân tăng đều qua các năm, từ 5,15% (2015) lên 7,03% (2019) và ở mức 7,07% (6T2020).

Hệ số LDR tăng liên tục, từ 76% (2018) lên 79,5% (2019) và 82% (6T2020). Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tăng từ 29,3% (2018) lên 32,5% (2019).

Theo đuổi cơ cấu tài sản có lợi suất cao

Kể từ năm 2019, các khoản cho vay (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) luôn chiếm tỷ trọng trong khoảng 81%- 89% trong tài sản sinh lãi (IEA), cao hơn nhiều so với mức bình quân của các ngân hàng niêm yết trong khoảng 74%-76%. Tại thời điểm 30/6/2020, tỷ lệ nợ vay của khách hàng/IEA của SHB lên tới 83%, đây là mức cao nhất trong số các ngân hàng trong nước, tiếp theo là BID (83,2%), CTG (81,3%) và VPB (80,4%).

Tăng trưởng tín dụng 6T2020 của SHB đạt 9,4% so với đầu năm, vượt xa mức tăng trưởng tín dụng bình quân toàn ngành là 3,7% so với đầu năm, và cao hơn tốc độ tăng trưởng tiền gửi của SHB là 9,2% so với đầu năm. Lợi suất tài sản sinh lãi trong 6T2020 ở mức 8,84%, và chủ yếu được hỗ trợ bởi lợi suất cho vay là 10,8% (+21 bps so với đầu năm).

SHB Finance, một công ty con của SHB tập trung cho vay tiêu dùng tín chấp đối với các khách hàng có nguồn thu nhập bình quân tháng từ 3 triệu đồng trở lên. Nhưng quy mô công ty này rất khiêm tốn so với tổng dư nợ chỉ ở mức 2,7 nghìn tỷ đồng tại cuối năm 2019 (chỉ chiếm 0,94% trong tổng dư nợ của SHB). Cho vay cá nhân hiện chỉ chiếm 21,2% trong tổng dư nợ của SHB – mức thấp nhất trong số các ngân hàng niêm yết. Lợi suất cho vay cao chủ yếu là do:

• Mở rộng cho vay trung hạn (+10,8% so với đầu năm) và dài hạn (+16,3% so với đầu năm). Tỷ trọng cho vay ngắn hạn giảm từ 40% (2019) xuống 37% (30/6/2020) trong tổng dư nợ hiện tại.

• Gia tăng cho vay ở các dự án sản xuất năng lượng tái tạo. Dư nợ hiện tại ở nhóm khách hàng này tăng 26% so với đầu năm trong 6T2020 và hiện tại chiếm tỷ trọng 8% trong tổng dư nợ - tăng từ mức 6,9% (2019). Một số khoản vay dưới hình thức trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất là 11,3%/năm cho năm đầu tiên.

• Trong 6T2020, cho vay doanh nghiệp nhà nước giảm 29% so với đầu năm, chỉ chiếm tỷ trọng 6,7% trong tổng dư nợ. Cho vay công ty tư nhân tăng 18,5% so với đầu năm, và chiếm tỷ trọng 69,7% trong tổng dư nợ.

NIM mở rộng và sẽ tiếp tục cải thiện trong các quý sắp tới

Mặc dù lợi suất tài sản sinh lãi tốt nhưng chi phí vốn cao đã khiến NIM của SHB nằm trong nhóm thấp nhất, dao động trong khoảng 2-2,5% trong 5 năm qua. Ngân hàng Nhà nước giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn và mặt bằng lãi suất huy động giảm mạnh có thể giúp SHB giảm thiểu những bất lợi về trong cơ cấu tiền gửi, thu hẹp khoảng cách về chi phí vốn so với các NHTM khác.

Lợi suất tiền gửi trong Q2/2020 của SHB chiếm 5,81% (-277 bps so với quý trước), điều này giúp NIM nới rộng lên 2,83% (+80 bps so với quý trước). Thu nhập lãi ròng trong Q2/2020 tăng 42% so với cùng kỳ và chiếm 94% trong tổng thu nhập hoạt động.

Chất lượng tài sản vẫn là điều cần quan tâm của SHB

Tính đến ngày 30/6/2020, tỷ lệ nợ xấu của SHB tăng lên 2,45% (từ 1,91% tại ngày 31/12/2019), trong khi tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) giảm xuống 47,7% (từ 62% tại ngày 31/12/2019). Trong số các ngân hàng chúng tôi theo dõi, SHB có tỷ lệ nợ xấu cao thứ hai (thấp hơn VPB), nhưng tỷ lệ LLC thấp nhất. SHB cũng là một trong ba ngân hàng niêm yết vẫn còn số dư trái phiếu VAMC tổng trị giá là 3,5 nghìn tỷ đồng (1,2% tổng dư nợ) tính đến ngày 30/6/2020. Tại ĐHCĐ năm 2020, SHB đã điều chỉnh kế hoạch giảm số dư trái phiếu VAMC xuống 1,9 nghìn tỷ đồng, thay vì xóa sạch như kế hoạch trước đó.

Ngoài ra, ngân hàng còn 3,17 nghìn tỷ đồng tài sản có vấn đề từ việc sáp nhật HBB trong giai đoạn 2016-2020. Tổng dư nợ hiện tại của hai ngân hàng con của SHB ở Lào và Campuchia là 12 nghìn tỷ đồng, chỉ tương đương 4% tổng dư nợ của SHB.

Ước tính lợi nhuận

Trong năm 2020, chúng tôi ước tính tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của ngân hàng lần lượt đạt 10.168 tỷ đồng (+8,3% so với cùng kỳ) và 3.202 tỷ đồng (+5,8% so với cùng kỳ), do tăng trưởng tín dụng tăng 16,6% so với cùng kỳ và NIM tăng 6 bps so với đầu năm.

Trong năm 2021, chúng tôi cho rằng SHB sẽ đạt mức tăng trưởng tín dụng là 20% so với cùng kỳ, và ngân hàng sẽ tăng trích lập chi phí dự phòng để xóa hết trái phiếu VAMC. Chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 đath 3.676 tỷ đồng (+14,8% so với cùng kỳ).

Định giá

SHB phụ thuộc nhiều vào kênh tín dụng (đặc biệt là cho vay bán buôn) nên Ngân hàng nhạy cảm hơn với diễn biến thị trường. Xu hướng giảm lãi suất gần đây sẽ là yếu tố hỗ trợ chính cho lợi nhuận của SHB và giúp SHB có nguồn lực để bù đắp các khoản chi phí liên quan đến tài sản có vấn đề. Chúng tôi sử dụng hệ số P/B mục tiêu là 1x dựa trên BVPS năm 2021, tính ra giá trị hợp lý cho cổ phiếu SHB là 15.382 đồng. VPB có cơ cấu, quy mô tiền gửi và diễn biến lãi suất tiền gửi gần giống nhất với SHB. Theo đó, chúng tôi áp dụng mức thặng dư tiền gửi 2,4% cho SHB, tương ứng mức chiết khấu 40% trên thặng dư tiền gửi của VPB là 4% do tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của SHB thấp hơn và tính ra giá hợp lý 1 năm của ngân hàng là 18.513 đồng. Giá mục tiêu bình quân theo phương pháp P/B và phương pháp thặng dư tiền gửi là 16.950 đồng/cp, với triển vọng tăng giá là 6,6%.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo