SHB: Lợi nhuận năm 2021 có thể tăng cao nhờ chi phí dự phòng giảm và NIM cải thiện

SHB: Lợi nhuận năm 2021 có thể tăng cao nhờ chi phí dự phòng giảm và NIM cải thiện

Lượt xem: 422
  •  

Thu nhập tăng mạnh giúp SHB giảm bớt gánh nặng nợ xấu trong năm 2020. NIM và thu nhập ngoài lãi cải thiện giúp tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 30% so với cùng kỳ đạt 12,2 nghìn tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế (LNTT) chỉ tăng 8% so với cùng kỳ đạt 3,3 nghìn tỷ đồng - sát với kế hoạch năm 2020 của Ngân hàng. Chi phí dự phòng tăng mạnh lên 4,6 nghìn tỷ đồng (+92,5% so với cùng kỳ), trong khi tỷ lệ nợ xấu (bao gồm trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng thuộc đề án sáp nhập HBB) giảm từ 4,02% (2019) xuống 3,35% (2020).

Lợi nhuận năm 2021 ước tính tăng +70% so với cùng kỳ, đạt 5,6 nghìn tỷ đồng. Mức tăng trưởng này ước đến từ tăng trưởng tín dụng 15%, NIM nới rộng +34 bps, hệ số CIR giảm xuống 34,7% và chi phí dự phòng giảm -14% so với cùng kỳ.

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 20.100 đồng/cp (từ 18.500 đồng/cp), ước tính EPS cao hơn (+68% so với cùng kỳ) trong năm 2021 do lợi nhuận tăng trưởng tốt. Với triển vọng tăng giá là 7%, chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu SHB.

Tóm tắt Q4/2020

Tín dụng vẫn tập trung vào nhóm khách hàng tổ chức

Trong Q4/2020, tổng tín dụng tăng 2,4% so với quý trước và +19% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng trong Q4/2019 lần lượt là +0,5% và +15%. Cho vay cá nhân chỉ tăng nhẹ +1,4% so với cùng kỳ, duy trì tỷ trọng thấp 21,2% trong tổng dư nợ. Dư nợ cho vay các công ty nhà nước giảm -44% so với cùng kỳ, chỉ chiếm tỷ trọng 4,9% trong tổng dư nợ. Cho vay doanh nghiệp đang chuyển dần sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và đã chiếm tỷ trọng 32% trong tổng dư nợ tại thời điểm cuối năm 2020.

Theo ngành, dư nợ cho vay của doanh nghiệp thương mại tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2020 (+54% so với cùng kỳ), trở thành ngành dẫn đầu trong cơ cấu dư nợ cho vay. Theo đó, tỷ trọng của nhóm khách hàng này tăng đáng kể từ 16,9% (2019) lên 22,6% (2020). Cho vay bất động sản, nhà hàng, khách sạn chiếm tỷ trọng khá nhỏ, lần lượt là 7,7% và 0,6%.

Chi phí vốn giảm sâu trong quý 4, thúc đẩy NII tăng

Thu nhập lãi ròng (NII) tăng mạnh +35,5% so với cùng kỳ trong Q4/2020 và +27% so với cùng kỳ trong năm 2020, nhờ NIM năm 2020 tăng +30 bps. Bên cạnh việc tỷ lệ LDR cải thiện từ 79% (2019) lên 84% (2020), chi phí vốn giảm sâu là động lực chính thúc đẩy NIM nới rộng.

Chi phí vốn bình quân trong năm 2020 giảm -25 bps về mức 5,97%, trong đó mức giảm mạnh nhất là vào quý 4, từ hơn 6% trong quý 3 xuống còn 4,86%. Lãi suất huy động của SHB đã giảm khoảng 200-270 bps trong nửa cuối năm 2020, khiến lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng trở lên giảm từ 7,5% -7,8% xuống còn khoảng 4,8% - 5,6%/năm. Các khoản tiền gửi lãi suất cao dần đáo hạn đã giúp lợi suất huy động giảm sâu trong Q4/2020. SHB cũng có tỷ trọng tiền gửi cá nhân trên tổng tiền gửi giảm. Tỷ lệ CASA cũng được cải thiện, từ 7,7% (2019) lên 9,7% (2020).

Lợi nhuận từ việc bán trái phiếu là một yếu tố quan trọng trong tổng thu nhập hoạt động năm 2020

Lãi ròng từ việc bán chứng khoán đầu tư đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+179% so với cùng kỳ) và chiếm 10,5% trong tổng thu nhập hoạt động năm 2020. Hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ cho nhiều ngân hàng tại Việt Nam trong năm trước.

Bên cạnh đó, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mà SHB sở hữu tăng từ 1,0 nghìn tỷ đồng trong năm 2019 lên mức đỉnh 17,1 nghìn tỷ đồng trong Q3/2020, và giảm xuống 11 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2020. SHB đã mua khá nhiều trái phiếu do các công ty con thuộc Tập đoàn Xuân Thiện phát hành với lãi suất quanh mức 11%/năm và đã thực hiện các giao dịch bán lại với mức chiết khấu từ 7% -8%/năm.

Cải thiện chất lượng tài sản vẫn là trọng tâm trong năm 2020

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trước dự phòng (PPoP) năm 2020 đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (+45,4% so với cùng kỳ) nhưng chi phí dự phòng tăng lên 4,6 nghìn tỷ đồng (+92,5% so với cùng kỳ). Điều này khiến LNTT chỉ là 3,3 nghìn tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ) – bằng với kế hoạch năm 2020 của SHB. Trong năm 2020, SHB đã xóa nợ 3,0 nghìn tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức 1,83% (năm 2020) từ 1,91% (năm 2019). Số dư trái phiếu VAMC (sau khi trích lập dự phòng) giảm 515 tỷ đồng (13%) còn 3,5 nghìn tỷ đồng. Tài sản có vấn đề giảm 520 tỷ đồng xuống còn 1,3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do dư nợ với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC).

SHB đặt mục tiêu xóa hết 4,8 tỷ đồng trái phiếu VAMC và tài sản có vấn đề trong năm 2023. Thông tin chi tiết như sau:

Tỷ lệ nợ xấu (bao gồm nợ trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng từ đề án sáp nhập HBB) giảm mạnh từ 6,17% (2018) xuống 3,35% (2020). Các khoản dư nợ tái cấu trúc vào cuối năm 2020 là hơn 5 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 1,7% -1,8% tổng dư nợ, nhưng SHB ước tính chỉ có 300 tỷ đồng có khả năng trở thành nợ xấu. Tuy nhiên, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) vẫn ở mức thấp (61,4%), do đó chúng tôi cho rằng bộ đệm để xử lý rủi ro trong tương lai là chưa tốt.

Hệ số CIR cải thiện lên 35,2%, mức thấp nhất trong 12 năm qua

So với cùng kỳ năm trước, chi phí nhân viên bình quân năm 2020 là 21,2 triệu đồng/tháng, +4,2%, mức này thấp hơn nhiều so với mức tăng +15,6% trong năm 2019; số lượng nhân viên cũng chỉ tăng 2,7% và chi phí quản lý giảm -5%. Chi phí hoạt động chỉ tăng 8,8%, trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng 30% trong 2020. Điều này giúp hệ số CIR giảm mạnh từ 42% (2019) xuống 35,2% (2020).

SHB tiếp tục chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2020

Ngân hàng dự kiến trình ĐHCĐ năm 2021 phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2020 với tỷ lệ 10,5% vốn điều lệ. Trước đó, SHB đã lên kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 (10% bằng cổ phiếu) đã được ĐHCĐ thông qua, tuy nhiên kế hoạch này chưa được thực hiện. Nếu được thông qua, SHB sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ là 20,5%. Từ nay đến năm 2023, khi toàn bộ trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng được xử lý hết, SHB sẽ tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ước tính lợi nhuận và định giá

Năm 2021, chúng tôi ước tính SHB đạt 5,6 nghìn tỷ đồng LNTT (+70% so với cùng kỳ), sát với kế hoạch của ngân hàng. Mức tăng trưởng này dựa trên ước tính tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động hấp dẫn (+20%) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm (-14%), chi tiết như sau:

• Dư nợ tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó tổng tăng trưởng tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) là 15% so với cùng kỳ.

• NIM tăng +34 bps lên 3,17% giúp thu nhập lãi ròng tăng 28% so với cùng kỳ. Chi phí huy động tiền gửi bình quân giảm -47 bps còn 6% trong năm 2021 – đây là động lực chính giúp NIM cải thiện.

• Hệ số CIR giảm -0,5% xuống 34,7%.

• Xử lý 1,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng và còn 3,4 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2021.

• Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,9%, do hoạt động xóa nợ giảm và hệ số chi phí dự phòng bao nợ xấu không đổi ở mức 61,5%.

Do trái phiếu VAMC và tài sản có vấn đề giảm đáng kể (chỉ còn 11,8% vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021), chúng tôi khấu trừ trực tiếp các khoản này trong vốn chủ sở hữu của SHB, BVPS năm 2021 điều chỉnh còn 14.351 đồng/cp. Chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm lên 20.100 đồng/cp (từ 18.500 đồng/cp), dựa trên hệ số P/B mục tiêu là 1,4x – mức hợp lý với ROE 2021 ước tính là 17%. Với triển vọng tăng giá là 7%, chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu SHB.

Nguồn: SSI

×
tvi logo