SHB: KQKD Q1/2021 củng cố triển vọng một năm tươi sáng

SHB: KQKD Q1/2021 củng cố triển vọng một năm tươi sáng

Lượt xem: 246
  •  

SHB công bố KQKD Q1/2021 rất khả quan, với tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+38% so với cùng kỳ) và 1,7 nghìn tỷ đồng (+113,5% so với cùng kỳ). LNTT hoàn thành 28,6% kế hoạch năm 2021 (5,83 nghìn tỷ đồng), nhờ tăng trưởng mạnh mẽ về thu nhập lãi thuần (+32% so với cùng kỳ), thu nhập ngoài lãi (+98% so với cùng kỳ), CIR giảm mạnh về mức 34,9% từ 58% trong Q1/2020.

Chúng tôi ước tính SHB có thể đạt 6,06 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+85,5% so với cùng kỳ). Năm 2022, LNTT ước tính đạt 7,4 nghìn tỷ đồng (+22,6% so với cùng kỳ).

Gánh nặng nợ xấu giảm dần và sự tăng trưởng mạnh của vốn chủ sở hữu giúp SHB có thể tăng tốc về quy mô và lợi nhuận, ROE dự kiến cải thiện lên 15-16% (từ 10-13% trong các năm trước). Chúng tôi điều chỉnh PB mục tiêu lên 1,6x từ mức 1,4x và sử dụng BVPS trung bình 2021 và 2022, giá mục tiêu 1 năm là 25.050 đồng/cp, tăng 25% so với giá mục tiêu trước đây nhưng vẫn thấp hơn 22,7% so với giá hiện tại, do đó chúng tôi hạ khuyến nghị từ TRUNG LẬP còn KÉM KHẢ QUAN đối với SHB.

Yếu tố tác động tăng đến khuyến nghị: Thu nhập bất thường từ thoái vốn SHB Finance, SHB Lào và SHB Campuchia; thời gian phát hành cổ phiếu sớm hơn ước tính.

Yếu tố tác động giảm đến khuyến nghị: Nợ xấu và nợ tái cơ cấu cao hơn ước tính, lãi suất huy động tăng sớm hơn ước tính.

Kế hoạch 2021

SHB lên kế hoạch tăng 52,3% vốn điều lệ trong 2021 lên 26,7 nghìn tỷ đồng thông qua trả 10% cổ tức cổ phiếu năm 2019 (đã thực hiện trong tháng 5), 10,5% cổ tức cổ phiếu năm 2020 (ước tính trong Q3) và phát hành 539,2 triệu cổ phiếu (28% vốn điều lệ) cho cổ đông hiện hữu tại mức giá 12.500 đồng/cp (tương đương BVPS 2020 sau pha loãng từ cổ tức 2019). SHB cũng dự kiến giảm giới hạn sở hữu của NĐTNN (FOL) còn 10% từ 30% để chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài – nhưng việc này sẽ thực hiện sau 2021.

LNTT 2021 theo kế hoạch tăng +78,3% YoY hoặc 87,5% YoY (5,83 nghìn tỷ đồng hoặc 6,13 nghìn tỷ đồng) tùy theo thời điểm hoàn tất việc phát hành cổ phiếu (Q3/2021 hay Q4/2021). Ngân hàng tăng vốn càng sớm, LNTT càng tăng trong năm 2021.

Kế hoạch này tương ứng với mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động 2021 là 14% và 15% so với cùng kỳ. Hiện tại, hạn mức tăng trưởng tín dụng 2021 của SHB là 8%. Năm 2020, hạn mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng được điều chỉnh 3 lần, lên mức 20% tại thời điểm cuối năm. Ngân hàng kỳ vọng điều tương tự cho năm 2021, đặc biệt là sau khi vốn điều lệ tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh Q1/2021

Tăng trưởng tín dụng thông qua tăng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tín dụng tăng thêm 16 nghìn tỷ đồng (+5,1% YTD); riêng TPDN tăng 11 nghìn tỷ đồng lên 22 nghìn tỷ đồng (+100% YTD). Do ngân hàng duy trì phân loại hầu hết các khoản đầu tư TPDN là chứng khoán kinh doanh và sẵn sàng để bán, số dư TPDN thường biến động khá nhiều theo quý.

Cơ cấu cho vay không thay đổi nhiều trong Q1, với 21,2% cho vay bán lẻ, 31,8% cho vay SME và 4,7% cho vay doanh nghiệp Nhà nước, 42,3% là cho vay KH doanh nghiệp.

Cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cho vay (41,6% tại thời điểm 31/3/2021).

NIM không còn duy trì mức cao trong Q4/2020 So với cùng kỳ 2020, thu nhập lãi thuần (NII) Q1/2021 tăng 32% do NIM tăng 28 bps lên 2,33%, nhưng mức này đã giảm 122 bps so với quý trước và thấp hơn mức trung bình 2,82% năm 2020.

So với Q4/2020, lợi suất tài sản trung bình giảm 34 bps trong khi chi phí vốn trung bình tăng 93 bps.

Từ đầu năm 2021, SHB đã triển khai một số gói cho vay có lãi suất ưu đãi 5,9% - 7,7% đối với vay sản xuất và kinh doanh và 8,5% - 9,2% đối với vay mua ô tô. Tuy nhiên, lãi suất này chỉ áp dựng cho 3-6 tháng đầu tiên của khoản vay và sẽ tăng lên từ 10% - 12% tùy theo mục đích và kỳ hạn vay. Do đó, lợi suất cho vay đã giảm khá mạnh trong Q1/2021.

Lãi suất huy động hầu như không đổi trong Q1/2021, nhưng chi phí lãi vay tăng 22% so với quý trước. SHB cho biết mặc dù tổng huy động và chứng chỉ tiền gửi tại thời điểm 31/3/2021 giảm 0,8% YTD, nhưng số dư tiền gửi bình quân Q1/2021 tăng khá mạnh, khiến chi phí lãi tăng. Nguyên nhân khác là do CASA giảm từ 9,7% còn 8,6%.

Chi phí hoạt động giảm và hoàn nhập nợ xấu tăng.  Chi phí hoạt động giảm -17% so với cùng kỳ giúp CIR Q1/2021 giảm xuống 34,9% (so với 57,9% trong Q1/2020). Hoàn nhập từ xử lý nợ xấu trong Q1/2021 tăng lên 70 tỷ đồng – gấp 7 lần Q1/2020. Sau NII, chi phí hoạt động giảm và hoàn nhập từ xử lý nợ xấu tăng là 2 yếu tố chính thúc đẩy LNTT Q1/2021 tăng 113,5% so với cùng kỳ. SHB đặt kế hoạch CIR giảm còn 34,7% (từ 35,2% trong 2020) trong 2021.

Chất lượng tài sản không đổi. Tại thời điểm 31/3/2021, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,89% từ 1,83% (mặc dù nợ cần chú ý giảm nhẹ). Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) giảm còn 59% từ mức 61,4% do SHB hầu như không trích lập dự phòng trong Q1 hàng năm.

Số dư trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng ở mức 4,8 nghìn tỷ đồng. Nợ tái cơ cấu là hơn 5 nghìn tỷ đồng, tương ứng 1,7% - 1,8% tổng dư nợ cho vay.

Ước tính lợi nhuận

Chúng tôi điều chỉnh tăng 7% ước tính LNTT 2021 lên 6,06 nghìn tỷ đồng (+85,5% so với cùng kỳ). Việc tăng vốn từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ hỗ trợ tăng trưởng và giảm nhu cầu huy động vốn.

Năm 2022, chúng tôi ước tính LNTT là 7,4 nghìn tỷ đồng (+22,6% so với cùng kỳ), dựa trên tăng trưởng tín dụng và huy động là 20% và 18% so với cùng kỳ. NIM ước tính giảm 4 bps còn 3,11% và chúng tôi ước tính SHB sẽ xử lý hết trái phiếu VAMC và tài sản tồn đọng vào cuối năm 2022.

Định giá

Gánh nặng nợ xấu giảm dần và sự tăng trưởng mạnh của vốn chủ sở hữu giúp SHB có thể tăng tốc về quy mô và lợi nhuận, ROE dự kiến cải thiện lên 15-16% (từ 10-13% trong các năm trước). Chúng tôi điều chỉnh PB mục tiêu lên 1,6x từ mức 1,4x và sử dụng BVPS trung bình 2021 và 2022, giá mục tiêu 1 năm là 25.050 đồng/cp, tăng 25% so với giá mục tiêu trước đây nhưng vẫn thấp hơn 22,7% so với giá hiện tại, do đó chúng tôi hạ khuyến nghị từ TRUNG LẬP còn KÉM KHẢ QUAN đối với SHB.

Yếu tố tác động tăng đến khuyến nghị: Thu nhập bất thường từ thoái vốn SHB Finance, SHB Lào và SHB Campuchia; thời gian phát hành cổ phiếu sớm hơn ước tính.

Yếu tố tác động giảm đến khuyến nghị: Nợ xấu và nợ tái cơ cấu cao hơn ước tính, lãi suất huy động tăng sớm hơn ước tính.

Nguồn: SSI

×
tvi logo