SHB: Kế hoạch trích lập dự phòng trái phiếu VAMC dài hơn hỗ trợ lợi nhuận

SHB: Kế hoạch trích lập dự phòng trái phiếu VAMC dài hơn hỗ trợ lợi nhuận

Lượt xem: 290
  •  

Kế hoạch trích lập dự phòng trái phiếu VAMC dài hơn hỗ trợ lợi nhuận

SHB công bố lợi nhuận trước thuế Q3/2020 đạt 947 tỷ đồng (+35,1% so với cùng kỳ), phần lớn do thu nhập ngoài lãi tăng đột biến. Mặc dù đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp giúp cải thiện tăng trưởng tín dụng, nhưng NIM giảm do chi phí vốn tăng. Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (+5,9% so với cùng kỳ) và ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng 6,5% lên 3,9 nghìn tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ) do kế hoạch trích lập dự phòng trái phiếu VAMC được kéo dài. Ngoài ra, chúng tôi điều chỉnh mức thặng dư tiền gửi của SHB từ 2,4% lên 3,2% để phù hợp với mặt bằng mới của các ngân hàng. Chúng tôi áp dụng kết hợp hệ số P/B và phương pháp thặng dư tiền gửi, tăng giá mục tiêu 1 năm lên 18.500 đồng/cp (từ 16.950 đồng/cp), triển vọng tăng giá là 8,2%. Chúng tôi cũng duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu SHB.

Tín dụng tăng nhanh trong Q3/2020 thông qua đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng dư nợ của SHB ở mức 309,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với đầu năm, cao hơn mức tăng bình quân 6,1% của toàn ngành. Do đó, thị phần tín dụng của SHB tăng lên 3,6% từ 3,2% (2019). Tăng trưởng tín dụng đã gần chạm hạn mức do NHNN cấp vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, SHB kỳ vọng NHNN sẽ sớm nới hạn mức lên 20%.

Trong gần 18 nghìn tỷ đồng dư nợ tăng thêm trong Q3/2020, số dư trái phiếu doanh nghiệp tăng 13,1 nghìn tỷ đồng. SHB tiếp tục giải ngân mạnh vào các trái phiếu của các công ty năng lượng tái tạo. Riêng các công ty Ea Súp đã phát hành tổng cộng 7 nghìn tỷ đồng, với lãi suất coupon năm đầu tiên là 11,25%/năm, và các năm tiếp theo sẽ thả nổi bằng lãi vay tham chiếu cộng thêm 2,5%/năm. Dư nợ của ngành năng lượng chiếm khoảng 11% trong tổng dư nợ hiện tại của SHB.

Một số ngành có tỷ trọng cao trong tổng dư nợ bao gồm: thương mại (21%), nông và lâm nghiệp (16%), sản xuất và chế tạo (13,5%), xây dựng (13%) và bất động sản (7,4%).

Dư nợ cá nhân tiếp tục giảm

Tại thời điểm cuối Q3/2020, dư nợ cá nhân giảm 1,6% so với quý trước và giảm 5,9% so với đầu năm, tỷ trọng dư nợ cá nhân trong tổng dư nợ giảm xuống 20,6% từ 24,1% (năm 2019). Cơ cấu cho vay bán lẻ gồm 57% là cho vay kinh doanh, 36,5% là cho vay mua nhà, 3% là cho vay tiêu dùng, 3% là cho vay mua ô tô và một phần nhỏ cho các mục đích khác. Do tỷ trọng cho vay kinh doanh lớn, mảng này cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid19. Tỷ lệ nợ xấu của cho vay bán lẻ tại thời điểm 30/9/2020 là khoảng 5,8%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu của cho vay SME (2,4%) và cho vay doanh nghiệp lớn (1,1%).

Chi phí vốn cao là thách thức đối với NIM

Chi phí vốn đối của hầu hết các ngân hàng giảm trong Q3/2020. Theo mức bình quân của các ngân hàng thuộc phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, chi phí vốn giảm 24 bps khiến NIM tăng 39 bps so với quý trước.

SHB có lãi suất huy động thuộc nhóm cao nhất thị trường trong 6 tháng đầu năm 2020 nhưng đã cắt giảm lãi suất khoảng 50-120 bps ở tất cả các kỳ hạn trong Q3/2020. Tuy nhiên, chi phí vốn vẫn tăng 32 bps trong Q3/2020. Những nhược điểm trong cơ cấu tiền gửi của SHB khiến SHB chưa được hưởng lợi từ lãi suất thấp, vì nhiều lý do như sau: tỷ lệ CASA thấp (7,1%); tỷ trọng tiền gửi cá nhân lớn (64%); và tỷ trọng tiền gửi và giấy tờ có giá có kỳ hạn trên 3 tháng chiếm 70% trong tổng tiền gửi của SHB tại thời điểm ngày 30/6/2020, trong đó giấy tờ có giá kỳ hạn trên 5 năm tăng mạnh.

Tuy nhiên, NIM của SHB vẫn giảm 2 bps trong Q3/2020 do lợi suất tài sản tăng 27 bps – được hỗ trợ từ việc gia tăng phát hành trái phiếu doanh nghiệp có lợi suất cao. SHB dự kiến chi phí vốn sẽ giảm đáng kể trong các quý tiếp theo, điều này sẽ giúp cải thiện NIM từ mức 2,58% hiện tại lên khoảng 3%.

Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng mạnh

Trong Q3/2020, thu nhập ngoài lãi đạt 631 tỷ đồng (+244% so với cùng kỳ), chiếm khoảng 20% trong tổng thu nhập hoạt động và đạt mức tăng trưởng 29,7% so với cùng kỳ. Chính sách miễn và/hoặc giảm phí giao dịch trước đây cho các khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2020 đã kết thúc trong Q3. Thu nhập ngoài lãi tăng 268% so với cùng kỳ trong Q3, nhưng trong 9T2020 giảm 7% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ tăng trưởng 55,3% trong thu nhập ngoài lãi trong 9T2020 chủ yếu đến từ thu nhập đầu tư chứng khoán (+161% so với cùng kỳ) do doanh thu bán lẻ trái phiếu năng lượng.

Kế hoạch xử lý trái phiếu VAMC được kéo dài

Ngân hàng đưa ra kế hoạch xử lý dư nợ trái phiếu VAMC đến năm 2023, chậm hơn kỳ vọng ban đầu của chúng tôi là trong năm 2021. Ngoài ra, khoảng 2 nghìn tỷ đồng tài sản có vấn đề thuộc đề án Tái cấu trúc sau sáp nhập HBB dự kiến sẽ được giải quyết dần đến năm 2022.

Tỷ lệ nợ xấu tại ngày 30/9/2020 là 2,45%, không đổi so với ngày 30/6/2020. SHB tăng trích lập dự phòng trong Q3/2020, khiến tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tăng từ 47,7% (30/6/2020) lên 56,7% (30/9/2020). Dư nợ tái cấu trúc của SHB chiếm khoảng 2% trong tổng dư nợ (khoảng 6 nghìn tỷ đồng) – trong đó khoảng 300-400 tỷ đồng có thể chuyển thành nợ xấu. Chúng tôi duy trì ước tính tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu lần lượt ở mức 2,69% và 55% trong năm 2020, và 2,65% và 60% trong năm 2021.

Ngày chuyển sàn niêm yết sang HOSE đang đến gần

SHB có kế hoạch chuyển sàn niêm yết sang HOSE trong tháng 12/2020, và SHB sẽ đáp ứng đủ tiêu chí xét duyệt của bộ chỉ số VN30 và Finlead trong kỳ review tháng 7/2021 (giao dịch tối thiểu 6 tháng trên HOSE). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cổ phiếu SHB sẽ khó có thể vào được bộ chỉ số VN30 (do vốn hóa của SHB thấp hơn nhiều so với Top 20); nhiều khả năng SHB sẽ được đưa vào bộ chỉ số Finlead với tỷ trọng ước tính khoảng 4-5%.

Ước tính lợi nhuận và quan điểm đầu tư

Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (+5,9% so với cùng kỳ) và tăng 6,5% ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 lên 3,9 nghìn tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ), do tác động của việc trích lập dự phòng trái phiếu VAMC thấp hơn so với dự kiến. Theo đó BVPS năm 2021 tăng 0,7% lên 15.490 đồng/cp. Ngoài ra, chúng tôi điều chỉnh mức thặng dư tiền gửi của SHB từ 2,4% lên 3,2% cho phù hợp với các ngân hàng khác. Chúng tôi áp dụng kết hợp hệ số P/B và phương pháp thặng dư tiền gửi, tăng giá mục tiêu 1 năm lên 18.500 đồng/cp (từ 16.950 đồng/cp), triển vọng tăng giá là 8,2%. Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu SHB.

PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Nguồn: SSI

×
tvi logo