SGP: Xu hướng tăng ngắn hạn rõ ràng hơn

SGP: Xu hướng tăng ngắn hạn rõ ràng hơn

Lượt xem: 321
  •  

• Mức Sector Rating của nhóm Vận tải đạt mức 66 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TRUNG TÍNH mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này. Tuy nhiên, Điểm cơ bản của nhóm Vận tải thấp hơn 60 điểm cho thấy điểm tăng trưởng nền tảng cơ bản ở mức TIÊU CỰC và các NĐT chỉ nên chú trọng vào từng cổ phiếu.

• Chỉ số nhóm Vận tải đóng cửa tăng 1.3% và đồ thị giá đạt mức cao nhất 52 tuần và đây cũng là mức cao kỷ lục của chỉ số nhóm Vận tải. Điểm tích cực là Sức mạnh giá của nhóm Vận tải trên mức 70 điểm cho thấy dòng tiền ngắn hạn đã cải thiện hơn, nhưng nhóm này vẫn chưa thể bước vào giai đoạn tăng trưởng cho nên các NĐT chỉ nên nắm giữ nhóm này với tỷ trọng thấp dưới 5%.

• Cổ phiếu chú ý: HAH, VOS, SGP, GMD.

• Mức Stock Rating của SGP ở mức 86 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của SGP đóng cửa tăng 4.6% và đồ thị giá vượt mức đỉnh tháng 03/2022 với KLGD tăng đột biến so với mức KLGD trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá của SGP có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn có thể mở rộng về mức kháng cự ngắn hạn kế tiếp là 42.80.

• Chúng tôi đã khuyến nghị mua SGP vào phiên 30/03/2022 với lợi nhuận tạm tính là 4.31% (xem chi tiết tại đây: https://bit.ly/3NUB8Hk) cho nên các NĐT ngắn hạn có thể tiếp tục MUA và NẮM GIỮ cổ phiếu này.

Nguồn: FSC

×
tvi logo