SCS: Khởi đầu 2021 thuận lợi

SCS: Khởi đầu 2021 thuận lợi

Lượt xem: 177
  •  

 SCS thông báo lợi nhuận ròng Quý 1/2021 đạt 137 tỷ đồng (+13,0% svck), hoàn thành 24,2% dự phóng cả năm của chúng tôi.

 Chúng tôi kỳ vọng SCS duy trì sự phục hồi vững chắc với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 2021 lần lượt đạt 17,2% svck và 22,0% svck.

 Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi 161.400 đ/cp.

Kết quả kinh doanh Quý 1/2021 tích cực

 Trong Quý 1/2021, doanh thu SCS tăng 6,8% svck đạt 196,1 tỷ nhờ sự phục hồi của sản lượng hàng hóa (+3,5% svck) và giá dịch vụ trung bình (+3,5% svck) do tỷ trọng hàng lạnh với phí dịch vụ cao hơn.

 Biên lợi nhuận gộp thu hẹp 0,3 điểm % svck xuống 79,3% do chi phí thuê ngoài tăng 11,4% svck. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực cắt giảm chi phí, chi phí QLDN giảm 8,0% svck đã giúp lợi nhuận ròng tăng 13,0% svck. Đây là một kết quả khả quan xét trong bối cảnh đường bay quốc tế ở Việt Nam bị dừng chỉ trong nửa tháng của Quý 1/2020 so với cả Quý 1/2021.

 So sánh với quý trước, tổng sản lượng Quý 1/2021 giảm 8,2% do quý 1 là mùa thấp điểm của hoạt động vận tải hàng không, tuy nhiên doanh thu chỉ giảm 0,7% svqt nhờ giá dịch vụ trung bình cao hơn (+8,5% svqt). Lợi nhuận ròng Quý 1/2021 tăng 6,9% svqt cho thấy tác động tích cực từ việc cắt giảm chi phí.

 Tổng hợp lại, doanh thu và lợi nhuận ròng Q1/21 phù hợp với ước tính và hoàn thành lần lượt 24,2%/24,2% dự phóng của chúng tôi.

Duy trì đà phục hồi trong năm 2021

 Với kỳ vọng đường bay quốc tế được mở lại vào cuối Quý 3/2021, chúng tôi duy trì dự phóng cả năm 2021, trong đó tổng sản lượng hàng hóa sẽ tăng 10,3% svck với lượng hàng hóa nội địa tăng 6,9% svck và lượng hàng hóa quốc tế tăng 11,5% svck.

 Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng của SCS sẽ tăng lần lượt 17,2%/22,0% svck trong năm 2021.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 161.400 đồng/cp

 Duy trì giá mục tiêu 161.400 đồng/cp theo phương pháp DCF (WACC: 12,1%)

 Tiềm năng tăng giá bao gồm thông báo về mở rộng công suất và kế hoạch M&A.

 Rủi ro giảm giá bao gồm bất ổn từ dịch bệnh hay khủng hoàng ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu. Ngày 22/04/2021 Triển vọng ngắn hạn: Tích cực Triển vọng dài hạn: Tích cực Định giá: Tích cực Consensus*: Mua:5 Giữ:3 Bán:0 Giá mục tiêu/Consensus: 6,2% Thay đổi trọng yếu trong báo cáo

 N/A Diễn biến giá Nguồn: VND RESEARCH Thông tin cổ phiếu Cao nhất 52 tuần (VND) 137.500 Thấp nhất 52 tuần (VND) 99.571 GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 2.966tr Thị giá vốn (tỷ VND) 6.521 Free float (%) 42 P/E trượt (x) 14,0 P/B hiện tại (x) 6,4 Cơ cấu sở hữu Gemadept JSC 32,0% ACV 13,0% CT Bảo dưỡng máy bay 41 12,5% Khác 42,5%

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT

Khuyến nghị cổ phiếu

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15%

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10%

Khuyến nghị đầu tư đưjfv ợc đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng.

Khuyến nghị ngành

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền

Nguồn: VNDS 

×
tvi logo