SCS: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019

SCS: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019

Lượt xem: 310
  •  
  • SCS công bố KQKD chưa kiểm toán năm 2019 với doanh thu tăng 11% YoY đạt 748 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 15% YoY đạt 503 tỷ đồng. Tăng trưởng lợi nhuận ghi nhận trong năm 2019 chủ yếu đến từ tăng trưởng sản lượng hàng hóa quốc tế 6,5% YoY và tăng trưởng giá dịch vụ trung bình (ASP) ước tính 4,1% YoY cũng như biên lợi nhuận ròng tăng 2,5 điểm phần trăm YoY.
  • Tính riêng quý 4, doanh thu tăng 6,1% YoY, chủ yếu đến từ tăng trưởng ASP ước tính khoảng 4,3%, trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 18,2% YoY nhờ chi phí SG&A giảm 17% YoY và thu nhập tài chính tăng 72% YoY chủ yếu từ đầu tư tiền gửi có kỳ hạn.
  • Lợi nhuận năm 2019 của SCS nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi khi doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt hoàn thành 98,5% và 99,4% dự báo cả năm của chúng tôi. Dù tăng trưởng sản lượng hàng hóa thấp hơn kỳ vọng, biên lợi nhuận tăng mạnh hơn dự kiến phần nào hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận đạt kỳ vọng cả năm 2019 của chúng tôi.
  • Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực cho triển vọng của SCS khi dự báo tăng trưởng kép hằng năm doanh thu giai đoạn 2019-2024 đạt 17% cùng với biên lợi nhuận ròng mạnh mẽ 67%-76% và ROE đạt 49-56%, chúng tôi cho rằng giả định này đến từ (1) tăng trưởng sản lượng hàng hóa hàng không ổn định của Việt Nam phù hợp với hoạt động sản xuất và tiêu dùng mạnh mẽ, (2) vị thế cùa SCS trong thị trường chỉ có 2 công ty cạnh tranh tại SGN và (3) tỷ lệ chuyển đổi tiền mặt cao, đạt 90% của công ty do nhu cầu vốn XDCB thấp, chỉ khoảng 8 triệu USD trong giai đoạn 2019-2023 cùng với việc không có nợ vay.
Tiếp tục gia tăng biên lợi nhuận nhờ kiểm soát chi phí hiệu quả. Biên lợi nhuận gộp tăng 1,3 điểm phần trăm đạt 79,5% trong năm 2019, vượt giả định cả năm của chúng tôi là 78,4%. Chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận tăng nhờ kiểm soát chi phí hiệu quả khi tăng trưởng giá dịch vụ trung bình (ASP) và sản lượng hàng hóa ước tính nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Ngoài ra, tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng trên doanh thu (SG&A margin) giảm còn 9,1% trong năm 2019 từ mức 9,9% trong năm 2018, thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi là 9,5%.

ASP tăng phần nào bù đắp cho việc tăng trưởng sản lượng hàng hóa quốc tế duy trì ở mức thấp. Chúng tôi ước tính ASP đã tăng 4,1% YoY trong năm 2019, củng cố quan điểm của chúng tôi về khả năng điều chỉnh tăng giá dịch vụ của SCS trong bối cảnh lượng hàng hóa quốc tế tăng chậm, đạt 6,5% YoY trong 2019 so với mức 8,5% YoY trong 2018. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng sản lượng hàng hóa quốc tế của SCS giảm tốc phản ánh hoạt động thương mại tăng trưởng chậm lại tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, so với thị trường vận chuyển hàng hóa hàng không trong khu vực, diễn biến kinh doanh của SCS vẫn tương đối tích cực trong bối cảnh tăng trưởng lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giảm 6% tính từ đầu năm đến tháng 11/2019, theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

 
KQKD quý 4/2019 và cả năm 2019 của SCS
(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo