SCS: Chờ đợi những cơ hội mới

SCS: Chờ đợi những cơ hội mới

Lượt xem: 418
  •  

Định giá

 Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu SCS với giá mục tiêu 140,000 VND (+9.0% so với mức giá ngày 04/01/2020) dựa trên phương pháp FCFE với mức chiết khấu WACC = 9%, g = 1.5%.

Dự báo kết quả kinh doanh

 Trong năm 2020, BSC dự báo Doanh thu của SCS đạt 701 tỷ đồng (-6.3% yoy), LNST đạt 478 tỷ đồng (-4.9% yoy), trong đó DT mảng khai thác nhà ga ước đạt 656 tỷ đồng (-5.6% yoy).

 Trong năm 2021, BSC dự báo Doanh thu của SCS đạt 760 tỷ đồng (+8.5% yoy), LNST đạt 528 tỷ đồng (+10.5% yoy) với giả định SLHH sẽ đạt 219,491 tấn (+6.5% yoy) - phục hồi về mức 2019, SCS sẽ ký hợp đồng mới dài hạn với VJC.

Quan điểm đầu tư

 (1) Là doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động cao nhất trong mảng dịch vụ khai thác hàng hóa, còn dư địa mở rộng nhà ga hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất.

 (2) Tỷ suất cổ tức cao, ở mức 7% - 8% nhờ cơ cấu vốn không có nợ vay; dòng tiền từ HĐKD ổn định.

Cập nhật doanh nghiệp

 Lũy kế 9T/2020, SCS ghi nhận DTT= 495 tỷ đồng (-9.7% yoy), LNST = 336 tỷ đồng (-9.8% yoy). Đối với mảng khai thác nhà ga, sản lượng hàng hóa đang trên đà phục hồi sau khi tạo đáy từ T4. Đối với mảng thuê sân đậu máy bay, doanh thu đạt 0.26 tỷ đồng (-95.1% yoy) do giảm giá phí dịch vụ.

 Cập nhật khác

(1) Hoạt động M&A ACSV vẫn đang được xem xét. BSC cho rằng SCS có lợi thế lớn khi ACV đều là cổ đông của SCS (12.9%) và ACSV (20%). Tuy nhiên, khó khăn hiện tại liên quan đến việc thoái vốn của ACV cần sự đồng ý của Bộ GTVT.

(2) SCS có ý định tham gia đấu thầu nhằm cung cấp dịch vụ nhà ga hàng hóa tại sân bay Long Thành.

Trong trường hợp SCS M&A hoặc đấu thầu thành công, BSC đánh giá đây sẽ là động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp trong dài hạn.

CẬP NHẬT KQKD 9T/2020 – CHỜ ĐỢI CHIẾN LƯỢC M&A

Lũy kế 9T/2020, SCS ghi nhận DTT = 495 tỷ đồng (-9.7% yoy), LNST = 336 tỷ đồng (-9.8% yoy), trong đó:

 Mảng khai thác nhà ga: DT đạt 460 tỷ đồng (-9.8% yoy).

 Mảng thuê sân đậu máy bay: DT đạt 0.26 tỷ đồng (-95.1% yoy)

MẢNG DỊCH VỤ KHAI THÁC NHÀ GA – PHỤC HỒI SẢN LƯỢNG

Sản lượng hàng hóa đang trên đà phục hồi tích cực sau khi tạo đáy vào T4. Trong 10T/2020, tổng sản lượng hàng hóa phục vụ đạt 169,658 tấn (-5.9% YoY). BSC cho rằng SLHH sẽ duy trì đà phục hồi trong Quý 4, kỳ vọng đạt 206,141 tấn (-6%yoy) trong năm 2020 nhờ (1) Nhu cầu vận tải đã quay về so với trước dịch, đồng thời, Quý 4 cũng là thời gian cao điểm. (2) Các hãng hàng không tiếp tục đẩy mạnh khai thác máy bay chuyển chở hàng hóa và chuyển đổi máy bay chở hành khách sang chở hàng hóa.

MẢNG DỊCH VỤ CHO THUÊ SÂN ĐỖ MÁY BAY – KỲ VỌNG KÝ HỢP ĐỒNG MỚI DÀI HẠN VỚI VJC

Lũy kế 9T/2020, doanh thu dịch vụ cho thuê sân bay đạt 0.26 tỷ đồng (-95.1% yoy) do giảm giá phí dịch vụ. BSC lưu ý hợp đồng cho ACV thuê sân đậu máy bay trước đây đã hết hạn vào T2/2020. SCS đã ký mới với VJC đến T2/2021, và kỳ vọng sẽ ký dài hạn sau đó. Trong năm 2021, doanh thu từ mảng thuê đỗ sân bay kỳ vọng đạt 10 tỷ đồng.

CẬP NHẬT KHÁC – CHỜ ĐỢI CHIẾN LƯỢC M&A

(1) Hoạt động M&A ACSV vẫn đang được xem xét. BSC cho rằng SCS có lợi thế lớn khi ACV đều là cổ đông của SCS (13%) và ACSV (20%). Tuy nhiên, khó khăn hiện tại liên quan đến việc thoái vốn của ACV cần sự đồng ý của Bộ GTVT. Trong trường hợp SCS M&A thành công, BSC đánh giá đây sẽ là động lực tăng trưởng mới cho SCS trong dài hạn. Thông tin về kế hoạch chi tiết kỳ vọng được công bố khoảng Quý 2/2021.

(2) SCS có ý định tham gia đấu thầu nhằm cung cấp dịch vụ nhà ga hàng hóa tại sân bay Long Thành. BSC đánh giá SCS có đủ năng lực triển khai, tuy nhiên, lo ngại cạnh tranh do VJC cũng có thể sẽ tham gia đấu thầu. Hiện, chưa có thông tin nào về gói thầu này, thời gian đấu thầu sẽ phụ thuộc vào tiến độ của bộ GTVT.

DỰ BÁO KQKD 2020

Năm 2020 – QUÝ 4 DUY TRÌ ĐÀ PHỤC HỒI BSC dự báo

Doanh thu của SCS đạt 701 tỷ đồng (-6.3% yoy), LNST đạt 478 tỷ đồng (-4.9% yoy), trong đó doanh thu mảng khai thác nhà ga ước đạt 656 tỷ đồng (-5.6% yoy); doanh thu mảng cho thuê sân đỗ máy bay đạt 0.35 tỷ đồng (-95% yoy). Giả định của BSC: sản lượng hàng hóa phục vụ ước đạt 206,141 (- 5.6% yoy).

Năm 2021 – SẢN LƯỢNG PHỤC HỒI VỀ MỨC 2019, KÝ HỢP ĐỒNG MỚI VỚI VJC

BSC dự báo DTT = 760 tỷ đồng (+8.5% yoy), LNST = 528 tỷ đồng (+10.5% yoy). Chúng tôi lưu ý kế hoạch mở rộng nhà ga giai đoạn 2 và xây dựng tòa văn phòng mới chưa phản ánh trong dự báo năm 2021 do chưa đầy đủ thông tin. BSC tôi kỳ vọng nếu kế hoạch được triển khai, nhà ga mở rộng sẽ là động lực tăng trưởng mới cho SCS khi nhà ga hiện tại đã vượt 3% công suất, và doanh thu từ mảng thuê văn phòng kỳ vọng tăng thêm 40-45 tỷ đồng.

Các giả định khác được chúng tôi cập nhật phía dưới.

ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu SCS với giá mục tiêu 140,000 đồng/cp (+9.0% yoy so với mức giá đóng cửa ngày 04/01/2020), dựa trên phương pháp FCFE với mức chiết khấu WACC = 9%, g = 1.5%. Chúng tôi lưu ý dự báo này chưa bao gồm kế hoạch mở rộng nhà ga giai đoạn 2 và xây dựng tòa văn phòng mới, do chưa đầy đủ thông tin.

Nguồn: BSC

×
tvi logo