SAV: Cơ hội và nguy cơ đan xen

SAV: Cơ hội và nguy cơ đan xen

Lượt xem: 270
  •  

Dự phóng kết quả kinh doanh

Chúng tôi dự kiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020E lần lượt là: 1.073 tỷ đồng và 31 tỷ đồng, EPS đạt 2.200 đồng/cp.Cho giai đoạn 2021F-2022F, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng doanh thu của SAV tăng trưởng bình quân ở mức 23%, kỳ vọng hưởng lợi từ các chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các hiệp định FTA Việt Nam đã ký kết gần đây. Theo đó, một số chỉ tiêu chính như sau:

Định giá doanh nghiệp

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá DCF để xác định giá trị hợp lý cổ phiếu SAV, theo đó Exit value sử dụng trọng số EV/EBITDA và EV/EBIT:

Nguồn: Mirae Asset

×
tvi logo