SAB: Lợi nhuận dự kiến không biến chuyển do giá nhiên liệu tăng, định giá đã hợp lý

SAB: Lợi nhuận dự kiến không biến chuyển do giá nhiên liệu tăng, định giá đã hợp lý

Lượt xem: 246
  •  

KQKD

KQKD hợp nhất Q4.2020: khá tích cực, mặc dù DTT giảm -19,2% yoy, đạt 7.865,4 tỷ đồng thì LNST CĐ mẹ vẫn tăng trưởng cao 45,4%. Nguyên nhân nhờ vào biên gộp tăng cao đạt mức 34,4% so với mức 26,2% cùng kỳ năm ngoái.

Trong Q4.20, theo số liệu của Bộ Công Thương, tổng sản lượng bia tiêu thụ giảm 12,3% yoy, SAB theo giá trị DTT giảm cao hơn toàn ngành giảm 19,2%.

Lũy kế 2020, DTT đạt 27.961,3 tỷ đồng (-26,2% yoy), LNST CĐ mẹ đạt 4.936,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,5% yoy.

Mặc dù đây là năm ngành bia chịu ảnh hưởng mạnh bởi nhiều thách thức như thông tin giả, Nghị định 100 và dịch bệnh Covid 19 cùng giãn cách xã hội khiến cho quán bar, nhà hàng… đóng cửa cũng như lũ lụt tại miền Trung trong Q4.20. Kênh tiêu thụ chính của bia là kênh tiêu dùng tại chỗ (tỷ trọng khoảng 70%) nên việc thực hiện giãn cách xã hội ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ. Sản lượng trong năm 2020 bia Việt Nam giảm 13,6% yoy, đạt 4,39 tỷ lít. Ước tính theo DTT thì SAB giảm mạnh hơn ngành chung, giảm mức 26,2%, chúng tôi cho rằng do SAB có tỷ lệ tiêu thụ tại chỗ cao hơn so với ngành nên bị ảnh hưởng mạnh hơn, và SAB chưa tích cực nỗ lực trong việc tăng tiêu thụ tại kênh mua về nhà (đặc biệt là kênh phân phối hiện đại so với đối thủ).

Biên gộp tiếp tục mở rộng lên mức 31,4% trong Q4.20 (Q3.20: 30,7%) nhờ vào chi phí nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển thấp hơn. Chúng tôi cho rằng nhờ vào việc thực hiện các hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào với giá tốt đã giúp SAB cải thiện biên gộp.

CP bán hàng giảm 16,6% yoy nhờ chi phí bao bì giảm mạnh còn 97 tỷ đồng (2019: 267 tỷ đồng). CP QLDN giảm mạnh 73,0% yoy chủ yếu nhờ cắt giảm các CP QL khác còn 178,4 tỷ đồng (2019: 502,9 tỷ đồng). Theo tỷ trọng thì CP BH & QLDN chiếm tỷ trọng 12,7%/DTT khá cao so với mức 10,7% của năm 2019.

CP tiền lãi tăng 70,4% so với năm ngoái đạt 63,7 tỷ đồng. Thu nhập tài chính tăng 9,5%, đạt 974,4 tỷ đồng.

LNST CĐCT mẹ đạt 4.723,5 tỷ đồng (-6,5% yoy). Tương ứng EPS đạt 6.997 đồng/cp

ĐÁNH GIÁ

Mặc dù đối mặt với nhiều thử thách trong năm 2020, nhưng SAB vẫn cải thiện được biên lợi nhuận gộp và quản lý chi phí hoạt động một cách hiệu quả, trong đó một phần nhờ do giá nguyên vật liệu ở mức thấp nhất trong 4 năm vừa qua. Trong năm 2021, chúng tôi quan ngại khả năng giá nguyên vật liệu đang có xu hướng tăng mạnh có thể ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên gần đây xuất hiện một số thông tin về việc cổ đông kiểm soát ThaiBev sẽ gom SAB và mảng bia tại Thái lan để tiến hành IPO với mức định giá rất lớn, vì vậy chúng tôi cho rằng mặt bằng P/E của SAB vẫn có thể duy trì ở mức cao bất chấp KQKD được dự báo không có biến chuyển tích cực. Vì vậy, sau khi SAB đã đạt giá mục tiêu của chúng tôi trong báo cáo gần nhất, chúng tôi hạ khuyến nghị từ khả quan về NẮM GIỮ với định giá đạt mức 191.000 đồng/cp.

Nguồn: VCBS

×
tvi logo