QTP: Lợi nhuận hồi phục, định giá hấp dẫn

QTP: Lợi nhuận hồi phục, định giá hấp dẫn

Lượt xem: 321
  •  

Lợi nhuận hồi phục, định giá hấp dẫn

Luận điểm đầu tư: Trong bối cảnh nhu cầu điện toàn quốc phục hồi và nhu cầu điện than tăng trong năm 2022, chúng tôi kỳ vọng QTP sẽ chứng kiến sự hồi phục về sản lượng phát điện (+12% YoY), doanh thu (+24,2%) và LNST (+27,6% YoY). Dư nợ và chi phí lãi vay giảm có thể hỗ trợ mức tăng trưởng LNST cao hơn tăng trưởng doanh thu. Chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 1 năm là 23.300 đồng/cp đối với QTP. Tổng mức sinh lời ROI là 43,9% (bao gồm 8,7% tỷ suất cổ tức 2022). Nhà đầu tư cần lưu ý LNST trong Q4/2021 ước tính là 216 tỷ đồng (-73% YoY). Do đó, chúng tôi cho rằng Q4/2021 có thể là thời điểm phù hợp để NĐT tích lũy cổ phiếu trước khi nhu cầu điện than hồi phục vào năm 2022

KQKQ 9T2021: Tăng trưởng lợi nhuận tích cực nhờ chi phí khấu hao giảm

• Từ Q4/2020, công ty đã giãn thời gian khấu hao từ 10 năm sang 15 năm cho lò hơi và tua bin. Do đó, chi phí khấu hao giảm từ 1,9 nghìn tỷ đồng/ năm còn 1 nghìn tỷ đồng/ năm. Năm 2020 đã hồi tố chi phí khấu hao trong Q4/2020. Do đó, tăng trưởng lợi nhuận tích cực 9T2021 chủ yếu nhờ chi phí khấu hao giảm. Nếu chúng tôi điều chỉnh chi phí khấu hao 9T2020 theo chi phí khấu hao mới, LNTT 9T2021 giảm khoảng 19% YoY chủ yếu do giá hợp đồng mua bán điện giảm. Như dự báo, lợi nhuận Q4/2021 có thể giảm do mức so sánh cao trong Q4/2020 (do điều chỉnh hồi tố chi phí khấu hao) trước khi hồi phục trong 2022.

• Cần lưu ý rằng EVN đã điều chỉnh giảm 70 đồng/kwh (-16%) giá cố định trong hợp đồng mua bán điện với QTP kể từ 2021.

• Nhìn chung, LNST 2021 ước tính đạt 613 tỷ đồng (-53% YoY) tương ứng đạt 216 tỷ đồng trong Q4/2021 (-73% YoY). Chúng tôi cho rằng Q4/2021 là thời điểm thích hợp để tích lũy cổ phiếu trước khi nhu cầu điện than hồi phục vào năm 2022.

Triển vọng 2022: Sản lượng phát điện và lợi nhuận hồi phục

Tóm tắt định giá

Phân tích các kịch bản của QTP theo giá than và giá CGM: Rủi ro thấp

Kịch bản xấu nhất của chúng tôi là giá than nhiệt tăng +20% YoY, giá mục tiêu có thể giảm còn 18.789 đồng/cp so với giá đóng cửa ngày 16/12/2021 là 17.200 đồng/cp. Rủi ro giảm đối với khuyến nghị được hạn chế.

Nguồn: SSI

×
tvi logo