QNS: Mảng sữa đậu nành tiếp tục là điểm sáng

QNS: Mảng sữa đậu nành tiếp tục là điểm sáng

Lượt xem: 289
  •  

QNS công bố kết quả kinh doanh năm 2019, trong đó doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 7,68 nghìn tỷ đồng (-4,4% YoY) và 1,28 nghìn tỷ đồng (+3,2% YoY). Biên lợi nhuận gộp đạt mức 33,3%, tăng từ 28,6% trong năm ngoái nhờ biên lợi nhuận gộp của mảng sữa đậu nành cải thiện (45,2% trong năm 2019 so với 42,4% trong năm 2018).

Doanh thu mảng sữa đậu nành tăng 10,4% YoY, nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 9,4% (278 triệu lít), trong khi giá bán trung bình tăng 0,9% YoY. Doanh thu mảng sữa đậu nành chiếm 56% trong tổng doanh thu thuần (tăng từ 48% trong năm ngoái). Biên lợi nhuận gộp đạt 45,2%, tăng từ 42,4% trong năm ngoái. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc mở rộng biên lợi nhuận gộp không chỉ xuất phát từ việc tăng giá bán cùng với giá nguyên liệu đầu vào giảm, mà còn từ chính sách kế toán của chính QNS. Trong quá trình hoạt động, QNS đã chọn phân bổ lại một số chi phí nhân viên vào chi phí quản lý. Biên lợi nhuận gộp của mảng sữa đậu nành chiếm 75% biên lợi nhuận gộp của QNS, tăng từ 71% trong năm 2018.

Doanh thu mảng đường giảm 34% do sản lượng thấp (-33% YoY, đạt 142 nghìn tấn), cũng như từ giá bán trung bình giảm (-1,5% YoY). Biên lợi nhuận gộp các hợp đồng đã kỹ đạt 10,4% trong năm 2019 thấp hơn so với 12,2% trong năm 2018, tuy nhiên vẫn tốt hơn so với ước tính của chúng tôi. Doanh thu từ điện sinh khối cũng bị ảnh hưởng do thiếu hụt bã mía để chuyển thành nhiên liệu. Do đó, doanh thu từ điện sinh khối giảm còn 164 tỷ đồng (-13,7% YoY). Doanh thu và lợi nhuận gộp của mảng đường chỉ chiếm tương ứng19% trong tổng doanh thu thuần của công ty (giảm từ 28% trong năm ngoái), và 6% tổng lợi nhuận gộp (giảm từ 12% trong năm ngoái).

Chi phí bán hàng tăng 7,8% YoY lên 821 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý tăng 64,9% lên 290 tỷ đồng, do việc phân bổ lại chi phí như đã giải thích ở trên.

Theo đó lợi nhuận trước thuế đạt 1.531 tỷ đồng (+8,9% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.279 tỷ đồng (+3,2% YoY). Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng lên mức 16,4% so với mức 11,8% trong năm 2018, chủ yếu do tăng thuế suất đối với Vinasoy Bình Dương từ 0% lên 10% kể từ đầu năm 2019.

Trong báo cáo trước của chúng tôi, chúng tôi ước tính doanh thu thuần năm 2020 đạt 9.563 tỷ đồng (+24,5% YoY) và lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ còn 1.255 tỷ đồng (-1,9% YoY). Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu QNS là 37.500 đồng/CP, dựa vào P/E mục tiêu là 6 lần cho mảng đường và điện sinh khối, và 10 lần cho mảng sữa đậu nành và các mảng kinh doanh tiêu dùng khác (bánh kẹo, bia và nước uống). Mặc dù các giả định cơ bản của chúng tôi không thay đổi, nhưng chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh dự báo năm 2020 theo kết quả kinh doanh thực tế của năm 2019, và sẽ sớm cung cấp bản cập nhật trong báo cáo đầy đủ.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo