PVT: Cập nhật KQKD Q1/2021

PVT: Cập nhật KQKD Q1/2021

Lượt xem: 266
  •  

Kết quả kinh doanh Q1/2021

Trong Q1/2021, PVT đạt kết quả kinh doanh khả quan, với doanh thu thuần tăng 8,8% so với cùng kỳ và LNTT tăng 95% so với cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành lần lượt 29% và 47% kế hoạch doanh thu và LNTT của công ty.

Cơ cấu theo mảng hoạt động:

• Vận tải vẫn là mảng chiếm tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận lớn nhất của PVT, với sự tăng trưởng được hỗ trợ bởi các tàu mua mới gần đây: PVT Diamond (Bulk); PVT Dawn; Azura; và Venus (Dầu mỏ/Hóa chất). Các tàu này đã bổ sung thêm 102 nghìn DWT hay 12% công suất bổ sung cho đội tàu của công ty. Tăng trưởng lợi nhuận gộp của mảng này tăng 50% so với cùng kỳ nhờ giá dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp thấp hơn (-25,7% so với cùng kỳ) và hiệu quả hoạt động của các tàu mới được đầu tư tốt hơn, và các tàu mới đóng góp nhiều hơn vào các hợp đồng thuê tàu trên thị trường quốc tế.

• Mảng FSO/FPSO ghi nhận doanh thu giảm -29% so với cùng kỳ và lợi nhuận giảm -8% so với cùng kỳ, do giá dầu Brent bình quân trong Q1/2021 ở mức 58 USD/thùng, hay giảm -11% so với cùng kỳ. Thông thường, giá thuê FSO/FPSO được điều chỉnh tăng hoặc giảm nếu giá dầu Brent cao hơn hoặc thấp hơn 60 USD/bbl trong một khoảng thời gian.

Lợi nhuận gộp toàn công ty tăng + 14,2% so với cùng kỳ, tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 70 bps lên 15% trong Q1/2021.

Vì thương mại và các mảng khác không đóng góp đáng kể về mặt lợi nhuận, do đó chúng tôi không phân tích hiệu suất của các mảng này.

Trong Q1/2021, PVT đã thanh lý một tàu (PVT Sea Lion), mang lại 1 khoản lợi nhuận bất thường là 68 tỷ đồng. Nếu loại trừ khoản mục này, lợi nhuận trước thuế sẽ tăng 61% so với cùng kỳ. LNST tăng 94% so với cùng kỳ đạt 173 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ tăng 102% so với cùng kỳ đạt 136 tỷ đồng trong quý.

Quan điểm của chúng tôi

Như đã thảo luận trong báo cáo cập nhật ngành Dầu khí (tại đây), chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng đối với cổ phiếu PVT cho năm 2021 do nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu khả quan và giá dầu cao hơn. Điều này sẽ dẫn đến sản lượng cao hơn và cải thiện giá cho các nhà khai thác vận tải dầu khí và FSO như PVT. Trong năm 2021, chúng tôi ước tính PVT sẽ ghi nhận doanh thu thuần tăng 14,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 16,9% so với cùng kỳ nhờ doanh thu vận tải tăng 20% YoY và doanh thu FSO/FPSO tăng 10% so với cùng kỳ.

Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu PVT là 21.500 đồng/cổ phiếu, dựa trên hệ số P/E mục tiêu giai đoạn 2021-2022 là 10x (nằm trong mức cao lịch sử của PVT), do chúng tôi tin rằng với triển vọng giá dầu khả quan như hiện tại và tiềm năng tăng trưởng từ chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế của PVT. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PVT với tỷ suất cổ tức là 5%.

Nguồn: SSI

×
tvi logo