PVT: Báo cáo KQKD: KQKD quý 3 giảm do dịch COVID-19, phù hợp với dự báo của chúng tôi

PVT: Báo cáo KQKD: KQKD quý 3 giảm do dịch COVID-19, phù hợp với dự báo của chúng tôi

Lượt xem: 236
  •  

• Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) công bố KQKD 9 tháng năm 2021 với doanh thu đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (+0,7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 421 tỷ đồng (+18,8% YoY). Chúng tôi lưu ý rằng 9 tháng năm 2020 là mức cơ sở thấp khi PVT trích trước chi phí cho các tàu bảo dưỡng trong quý 3/2020.

• Trong quý 3/2021, doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt giảm 9,6% YoY và 13,6% YoY do 1) nhu cầu vận tải giảm trong giai đoạn giãn cách xã hội và 2) các chi phí hoạt động cao hơn do dịch COVID-19.

• Lợi nhuận ròng báo cáo 9 tháng năm 2021 chính thức cao hơn 17,8% con số sơ bộ.

• KQKD này phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi khi doanh thu và lợi nhuận ròng cốt lõi 9 tháng năm 2021 lần lượt đạt 66,9% và 68,1% dự báo cả năm của chúng tôi. Lợi nhuận ròng báo cáo 9 tháng năm 2021 chỉ đạt 64,8% dự báo cả năm của chúng tôi khi PVT chưa thanh lý tàu chở dầu thô Athena trong 9 tháng năm 2021. Chúng tôi vẫn kỳ vọng PVT sẽ bán tàu chở dầu thô này và ghi nhận lợi nhuận ngoài HĐKD trong quý 4/2021.

• Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đến các dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo