PVS: Kỳ vọng mảng M&C phục hồi trong năm 2022; định giá hợp lý

PVS: Kỳ vọng mảng M&C phục hồi trong năm 2022; định giá hợp lý

Lượt xem: 272
  •  

 Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) vì chúng tôi cho rằng giá dầu cao hiện tại có không tác động nhiều đến lợi nhuận giai đoạn 2021-2022 nhưng chỉ tốt cho triển vọng dài hạn của PVS. Trong khi đó, chúng tôi cho rằng PVS hiện đã được định giá hợp lý.

 Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 6,7% nhờ 1) mức tăng 6,6% trong dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2023-2025 sau khi chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo giá dầu trong Báo cáo ngành năng lượng ngày 21/10/2021 và 2) tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2022.

 Chúng tôi kỳ vọng EPS cốt lõi sẽ tăng 20,6% YoY vào năm 2022, sau khi giảm 24,5% YoY vào năm 2021 khi mảng Cơ khí Dầu khí (M&C) có nhiều việc làm hơn, bù đắp cho mức giảm trong giá thuê ngày của FPSO Ruby II.

 Chúng tôi kỳ vọng triển vọng trung hạn của PVS sẽ được thúc đẩy bởi sự phục hồi của toàn ngành và cơ hội việc làm cho các dự án LNG và điện gió ngoài khơi gia tăng. Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS cốt lõi giai đoạn 2021-2025 đạt 18,1%, nhờ lượng backlog tiềm năng của mảng M&C trị giá 3,0 tỷ USD tính đến cuối năm 2021 và lợi nhuận ổn định từ mảng FSO.

 PVS có 7,0 nghìn tỷ đồng tiền mặt và tỷ lệ tiền mặt ròng/vốn chủ sở hữu là 57% tính đến cuối quý 3/2021, dễ dàng hỗ trợ mở rộng công suất và dự báo cổ tức tiền mặt đạt 1.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2021-2025 của chúng tôi.

 PVS có định giá hợp lý với P/E năm 2022 là 16,7 lần và P/B là 1,0 lần, dựa theo dự báo của chúng tôi.

 Yếu tố hỗ trợ: Giá thuê ngày chính thức trong dài hạn cho FPSO Ruby II và Lam Sơn.

 Rủi ro: Khối lượng công việc của mảng M&C thấp hơn dự kiến trong năm 2022.

Giả định giá dầu cao hơn đã hạn chế tác động tích cực đến lợi nhuận trong ngắn hạn nhưng hỗ trợ triển vọng dài hạn của PVS. Trong Báo cáo ngành năng lượng ngày 21/10/2021, chúng tôi đã tăng giá dầu Brent giả định lên khoảng 8% trong giai đoạn 2021-2025. Chúng tôi kỳ vọng những dự báo giá dầu cao hơn này sẽ không có lợi cho PVS trong giai đoạn 2021-2022 mà thay vào đó là từ năm 2023 trở đi do các nhà khai thác cần có thời gian để bắt đầu các dự án mới. Do đó, chúng tôi duy trì dự báo LNST giai đoạn 2021-2022 gần như không đổi và nâng dự báo LNST giai đoạn 2023-2025 thêm tổng cộng là 6,6%.

PVS gần đây đã giành được hợp đồng M&C nhỏ cho dự án điện gió ngoài khơi Hải Long tại Đài Loan. PVS sẽ là nhà thầu phụ cho dự án này (giá trị hợp đồng 68 triệu USD) trong giai đoạn 2022-2024. Tuy đây là hợp đồng giá trị nhỏ, biên lợi nhuận thấp nhưng sẽ giúp PVS tích lũy kinh nghiệm thi công các dự án điện gió ngoài khơi. Chúng tôi sẽ đưa dự án này vào các dự báo của chúng tôi.

Giá thuê ngày của FPSO Ruby II vẫn cao vào cuối năm 2021; FPSO Lam Sơn có giá thuê ngày tạm tính đến giữa năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2021, giá thuê ngày của FPSO Ruby vẫn ở mức cao 92.500 USD – cao hơn dự báo của chúng tôi - với rủi ro hạn chế khi áp dụng lại giá thuê ngày thấp hơn mới cho đến năm 2021 khi thỏa thuận giá thuê ngày dài hạn được hoàn tất. Do đó, chúng tôi tăng giá thuê ngày dự phóng 2021 nhưng duy trì dự báo giá thuê ngày của chúng tôi ở mức 40.000 USD cho năm 2022-2025. Giá thuê ngày của FPSO Lam Sơn được thương lượng ở mức 50.000 USD cho đến giữa năm 2022 – tương đương dự báo của chúng tôi. Do đó, chúng tôi duy trì dự báo lợi nhuận của liên doanh FSO/FPSO giai đoạn 2022-2026 ở mức 350 tỷ đồng/năm (trung bình 27% LNST sau lợi ích CĐTS của PVS).

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo