PVS: Định giá đã ở mức hợp lý mặc dù mảng M&C phục hồi vào năm 2022

PVS: Định giá đã ở mức hợp lý mặc dù mảng M&C phục hồi vào năm 2022

Lượt xem: 246
  •  

 Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) trong khi giữ nguyên giá mục tiêu và dự báo lợi nhuận giai đoạn 2021- 2025 gần như không đổi. Chúng tôi tin rằng môi trường giá dầu cao hiện tại có tác động tích cực hạn chế đến triển vọng ngắn hạn của PVS trong khi các hợp đồng nước ngoài gần đây của PVS mang lại một biên lợi nhuận thấp.

 Chúng tôi dự báo EPS cốt lõi năm 2021 sẽ giảm 24,1% YoY do chúng tôi dự báo 1) ít việc làm cho mảng M&C hơn vào năm 2021, 2) hoàn nhập dự phòng đảm bảo mảng M&C thấp hơn và 3) giá thuê ngày thấp hơn cho FPSO Ruby II – mặc dù có đóng góp lợi nhuận từ FSO mới Sao Vàng - Đại Nguyệt (SV-DN).

 Bất chấp các diễn biến kém tịch cực theo dự kiến trong năm 2021 này, chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng trung hạn của PVS vì đây là công ty được hưởng lợi sớm trong chu kỳ từ sự phục hồi của ngành và cơ hội việc làm gia tăng của các dự án LNG. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ phục hồi từ năm 2022 trở đi, do lượng backlog M&C tiềm năng 2,9 tỷ USD vào cuối năm 2021 và lợi nhuận ổn định từ mảng FSO.

 PVS có 7,2 nghìn tỷ đồng tiền mặt và tỷ kệ tiền mặt ròng/vốn CSH là 50% vào cuối quý 2/2021, dễ dàng hỗ trợ mở rộng công suất và DPS tiền mặt dự kiến của chúng tôi là 1.000 đồng trong giai đoạn 2021-2025.

 Định giá của PVS hiện có vẻ khá phù hợp với P/E dự phóng năm 2021 và 2022 lần lượt là 18,0 lần và 14,7 lần.

 Yếu tố hỗ trợ: Giá thuê ngày chính thức cao hơn dự kiến cho FPSO Ruby II; hoàn thành việc đàm phán hợp đồng cho FPSO Lam Sơn.

 Rủi ro: Khối lượng công việc M&C thấp hơn dự kiến trong 6 tháng cuối năm năm 2021 và 2022.

Doanh thu từ các hợp đồng M&C ở nước ngoài bù đắp cho sự trì hoãn các dự án Cá Voi Xanh và Nam Du - U Minh. Vào tháng 7/2021, PVS thông báo rằng công ty đã trúng thầu dự án Gallaf - giai đoạn 3 tại Qatar với giá trị hợp đồng là 300 triệu USD cho giai đoạn 2021-2023. Ngoài ra, PVS cũng chia sẻ rằng công ty đã có được hợp đồng thầu phụ M&C mới cho dự án Shwe tại Myanmar với giá trị hợp đồng là 200 triệu USD cho giai đoạn 2022-2023. Các hợp đồng phụ mang lại biên lợi nhuận thấp hơn so với các hợp đồng mà PVS là nhà thầu. Trong khi đó, chúng tôi gia hạn dự báo đối với đóng góp doanh thu từ dự án Cá Voi Xanh thêm 1 năm và loại bỏ dự án Nam Du - U Minh do không có thông tin về tiến độ thực hiện 2 dự án này. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính backlog hợp đồng M&C của PVS đạt 2,9 tỷ USD vào cuối năm 2021 so với dự báo trước đây là 2,7 tỷ USD.

Chúng tôi gần như giữ nguyên dự báo lợi nhuận từ mảng M&C dù có các hợp đồng mới ở nước ngoài và giả định giá dầu cao hơn. Dù chúng tôi ghi nhận doanh thu từ các dự án mới trúng thầu bổ sung, chúng tôi gần như giữ nguyên dự báo lợi nhuận do các hợp đồng mới ở nước ngoài và các hợp đồng phụ thường mang lại biên lợi nhuận thấp. Ưu tiên hiện tại của PVS là có việc làm trong giai đoạn 2021-2022 hơn là theo đuổi lợi nhuận. Trong khi đó, công ty đang chờ đợi các dự án trong nước có biên lợi nhuận cao như Lô B và Cá voi xanh cho giai đoạn 2023-2025. Dù những giả định về giá dầu cao hơn cho giai đoạn 2021-2022 trong Báo cáo Ngành Năng lượng ngày 27/07/2021, chúng tôi không nâng dự báo cho những năm tiếp theo khi các nhà khai thác dầu khí không tăng chi tiêu cho các dự án mới do lo ngại về tính bền vững của giá dầu cao.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo