PVS: Báo cáo KQKD: Mảng M&C kém tích cực; Mảng kho nổi FSO hỗ trợ lợi nhuận quý 3

PVS: Báo cáo KQKD: Mảng M&C kém tích cực; Mảng kho nổi FSO hỗ trợ lợi nhuận quý 3

Lượt xem: 183
  •  

• Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi giảm lần lượt 34,5% YoY và 33,8% YoY khi khối lượng công việc của mảng Cơ khí Dầu khí (M&C) giảm dù lợi nhuận từ mảng kho chứa dầu nổi (FSO) tiếp tục tăng mạnh.

• Trong quý 3/2021, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi giảm lần lượt 33,3% YoY và 29,6% YoY. Chúng tôi lưu ý rằng PVS đã ghi nhận 54 tỷ đồng lợi nhuận ngoài hoạt động từ việc hoàn nhập dự phòng đảm bảo cho mảng M&C trong quý 3/2021, hỗ trợ lợi nhuận ròng trong cùng kỳ.

• Giá dầu tăng vẫn chưa tác động đến mảng M&C khi chỉ có 2 dự án của PVS - Gallaf và cảng LNG Thị Vải có việc làm trong 9 tháng năm 2021. Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2021 của mảng M&C giảm 58,1% YoY và hoàn thành 47,3% dự báo cả năm của chúng tôi.

• Trong khi đó, thu nhập từ liên doanh FSO tăng mạnh và cao hơn 32,9% dự báo cả năm của chúng tôi, chúng tôi cho rằng nhờ đóng góp từ FSO Sao Vàng - Đại Nguyệt mới và giá thuê ngày của FPSO Ruby duy trì ở mức cao. Trong khi việc đàm phán lại giá thuê ngày của FPSO Ruby vẫn đang được tiến hành, chúng tôi kỳ vọng mức giá dầu cao hiện tại trên 80 USD/thùng là điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán lại. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này và điều chỉnh tương ứng đối với các dự báo của chúng tôi.

• Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 9 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 62,2% và 73,0% dự báo cả năm của chúng tôi. KQKD của mảng M&C thấp hơn dự báo của chúng tôi nhưng lợi nhuận từ các liên doanh FSO cao hơn dự kiến. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận ròng của chúng tôi cho PVS, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo