PVS: Báo cáo KQDK năm 2019

PVS: Báo cáo KQDK năm 2019

Lượt xem: 324
  •  
  • Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) trong năm 2019 lần lượt tăng 17,5% YoY và 14,3% YoY, đến từ mảng Cơ khí dầu khí (M&C) với dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt (SV-ĐN) và lợi nhuận từ khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình của mảng M&C 361 tỷ đồng trong quý 4/2019. Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi lần lượt hoàn thành 105,5% và 102,8% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.
  • LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2019 giảm 30,2% YoY và thấp hơn 11% so với dự báo của chúng tôi, chủ yếu do chi phí dự phòng cao hơn dự kiến cho kho dầu nổi (FPSO) Lam Sơn cao hơn dự kiến, đạt khoảng 360 tỷ đồng so với con số ước tính trước đây là 180 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho rằng khoản dự phòng cho FPSO Lam Sơn sẽ được hoàn nhập trong năm 2020 khi quá trình thương thảo giá thuê ngày được hoàn tất, được quy định trong điều khoản hợp đồng tạm tính.
  • Trong khi cho rằng không có thay đổi đáng kể nào cho dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2020, chúng tôi có khả năng điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2020 dựa trên khả năng hoàn nhập dự phòng liên quan đến FPSO Lam Sơn cao hơn, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
Diễn biến kinh doanh mảng M&C phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Doanh thu mảng M&C tăng 22,9% YoY và hoàn thành 100,7% dự báo cả năm của chúng tôi. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp mảng M&C giảm 63,7% YoY và chỉ chiếm 54,3% dự báo của chúng tôi, do khoản chi phí dự phòng đảm bảo của mảng M&C đạt 480 tỷ đồng cho dự án SV-ĐN. Do đó, chúng tôi sẽ tính đến tác động từ lợi nhuận của khoản hoàn nhập dự phòng đảm bảo của mảng M&C 361 tỷ đồng dự án Biển Đông (đã được ghi nhận trong khoản mục lợi nhuận ngoài HĐKD) đến lợi nhuận gộp của mảng này, trong trường hợp này cho thấy diễn biến của mảng M&C vượt nhẹ so với dự báo của chúng tôi.
Thu nhập từ liên doanh FSO/FPSO trong năm 2019 giảm mạnh 40,7% YoY, chủ yếu do dự dự phòng cho FPSO Lam Sơn. Theo ước tính của chúng tôi, khoản chi phí dự phòng này đạt 360 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo điều khoản hợp đồng tạm tính, khoản dự phóng cho FPSO Lam Sơn được lưu ý sẽ hoàn nhập trong năm 2020 khi thương thảo giá thuê ngày được hoàn tất. Vì tổng chi phí dự phòng gấp đôi con số chúng tôi đã dự báo trước đây là 180 tỷ đồng, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng khoản hoàn nhập dự phòng cho FPSO Lam Sơn trong năm 2020 và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo của chúng tôi.

 
KQKD năm 2019 của PVS
(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo