PVI: Báo cáo cập nhật thông tin ĐHCĐ PVI 2022 - Doanh thu đạt kỷ lục trong năm 2021

PVI: Báo cáo cập nhật thông tin ĐHCĐ PVI 2022 - Doanh thu đạt kỷ lục trong năm 2021

Lượt xem: 247
  •  

Cập nhật thông tin từ ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần PVI (HNX: PVI) ngày 05/04/2022 tại Hà Nội. Sau đây là những điểm chính đáng lưu ý:

1. Trong năm 2021, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp lần đầu tiên vượt 10,000 tỷ đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh 2022: PVI thông qua ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2022, với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 11,652 tỷ đồng tăng 4.9% so với thực hiện năm 2021 và 911 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế giảm 17% so với năm 2021. PVI đưa ra kế hoạch thận trong do giai đoạn năm 2020 – 2021 là giai đoạn đột biến khi những chính sách giãn cách xã hội hạn chế giao thương đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí bồi thường bảo hiểm do tai nạn giao thông. Ngoài ra trước những lo ngại về dịch bệnh mà nhu cầu đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cũng sụt giảm giúp cải thiện đáng kể lợi nhuận doanh nghiệp.

Bên cạnh đó các đối thủ của PVI có những chính sách cạnh tranh phi truyền thống bằng cách hạ giá dịch vụ.

Chỉ tiêu kế hoạch của PVI lợi nhuận thấp hơn tương đối so với dự báo của chúng tôi. Điều này thể hiện quan điểm thận trọng của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo PVI cho thấy sự thận trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường gia tăng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng như việc mở cửa lại nền kinh tế cũng như giao thương du lịch được dự báo sẽ tạo ra sự bùng nổ về giao thông cũng như nhu cầu khám chữa bệnh cá nhân dẫn tới chi phí bồi thường bảo hiểm được dự báo sẽ cao hơn năm trước.

3. Mục tiêu nâng hạng tín nhiệm năng lực tài chính lên APVI đang được xếp hạng tín nhiệm năng lực tài chính ở mức B++, Ban lãnh đạo có kế hoạch nâng hạng tín nhiệm năng lực tài chính đối với Bảo hiểm PVI và PVIRe lên A- nhằm giúp nâng cao năng lực khai thác bảo hiểm / tái bảo hiểm trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế.

4. Phương án chi trả cổ tức: Ban lãnh đạo dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 là 25% tiền mặt. Ngoài ra với tầm nhìn 5 năm tới, ban lãnh đạo cũng kỳ vọng sẽ duy trì được việc chi trả cổ tức trên 30% bằng tiền mặt.

Nguồn: PSI 

×
tvi logo