PVD: Triển vọng dài hạn tươi sáng hơn

PVD: Triển vọng dài hạn tươi sáng hơn

Lượt xem: 161
  •  

Luận điểm đầu tư

• Với ước tính nhu cầu mới tại thị trường trong nước và trong khu vực năm 2022 trong bối cảnh giá dầu tăng, chúng tôi điều chỉnh tăng giá thuê và công suất giai đoạn 2022-2024 của PVD. Lợi nhuận 2022 ước tính tăng đáng kể 504% so với cùng kỳ do mức so sánh thấp trong năm nay là 231 tỷ đồng.

• PE và EV/EBITDA 2022 là 47,1x và 8,9x, cao hơn so với các công ty trong khu vực. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị TRUNG LẬP, với giá mục tiêu mới là 25.100 đồng/cp.

Tình hình giàn khoan trong khu vực hiện tại và triển vọng 2022

Gần đây, giá dầu thô Brent đã vượt mức đỉnh 2018 là 85 USD/ thùng do tình trạng thiếu cung do đại dịch Covid19 và nhu cầu mạnh mẽ khi thế giới mở cửa trở lại. Trong báo cáo cập nhật ngành dầu khí trước đây, chúng tôi ước tính giá dầu thô Brent cao hơn 60 USD/thùng và hoạt động sản xuất và khai thác dầu khí tại Việt Nam và trong khu vực sẽ cải thiện. Hai yếu tố này đã tác động tích cực đến ngành khoan dầu, cụ thể trong số liệu IHS Markit dưới đây:

Tại khu vực Đông Nam Á, thị trường giàn khoan tự nâng (JU) 361-400 IC đã cải thiện công suất lên 67% từ mức thấp khoảng 50% trong 2020. Hiện tại, có 49 giàn khoan JU trong khu vực, trong đó 33 giàn khoan đã ký hợp đồng. Số giàn khoan còn lại đã sẵn sàng hoạt động, trong khi còn 5 giàn khoan nữa không hoạt động. Theo quan điểm của chúng tôi, các giàn không hoạt động này chỉ có thể quay trở lại thị trường khi công suất và giá thuê cao hơn do việc khởi động khá tốn chi phí (ít nhất 10 triệu USD/ giàn khoan), làm hạn chế nguồn cung giàn khoan ở mức giá thuê hiện tại.

Công suất tăng thúc đẩy giá thuê trung bình của giàn khoan JU tăng trong khu vực từ mức ít nhất khoảng 50 nghìn USD/ ngày đến 65-70 nghìn USD/ngày, theo số liệu của IHS Market. Chúng tôi ước tính công suất và giá thuê duy trì ổn định ít nhất đến hết nửa đầu năm 2022 trước khi áp dụng mức giá cao hơn. Điều này do các dự án khai thác cần vốn lớn và nhu cầu khoan dầu chỉ có thể tăng ổn định nếu xác định được triển vọng giá dầu trong dài hạn.

Về phía cung, công ty ước tính nguồn cung ngắn hạn giàn khoan mới trong khu vực ở mức thấp, do môi trường giá dầu thấp trước đó, và các đơn đặt đóng giàn mới cần 18-24 tháng để hoàn thành. Mặc dù công ty có thể huy động giàn khoan từ khu vực khác, việc này khá tốn kém và chỉ mang lại lợi nhuận khi giá thuê cao hơn. Điều này hỗ trợ cho xu hướng tăng giá thuê trong vòng 1-2 năm nếu giá dầu ổn định ở mức hiện tại.

Cập nhật ước tính 2021-2022

Theo Ban lãnh đạo, PVD cũng nhận thấy tiềm năng nhu cầu dịch vụ khoan dầu tăng từ thị trường trong nước và nước ngoài đến năm 2022. Theo số liệu IHS Market, nhu cầu giàn khoan JU trung bình tại Việt Nam có thể đạt 9,3 giàn khoan trong năm, tăng 1,1 giàn khoan từ tháng 12/2021. Điều này phù hợp với tăng trưởng nhu cầu tại Đông Nam Á: từ 35 giàn khoan trong năm nay lên 38,6 giàn khoan trong năm tới.

Dựa trên ước tính nhu cầu mới tại thị trường trong nước và trong khu vực năm 2022, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính đối với PVD, dựa trên giả định giá dầu trung bình trong dài hạn là 70 USD/ thùng:

• Giá thuê trung bình đối với giàn JU (PVD I, II, III, IV): 62 nghìn USD/ ngày trong 2022, 70 nghìn USD/ngày trong 2023 và 75 nghìn USD/ngày trong 2024 (từ 60, 63 và 65 nghìn USD/ ngày tương ứng).

• Công suất trung bình đối với giàn JU (PVD I, II, III, IV): 86% trong giai đoạn 2022-2024 (từ 85%).

• Hợp đồng của PVD V (giàn TAD) cố định trong 6 năm đầu (giá thuê 90 nghìn USD/ngày) và duy trì không đổi.

Chúng tôi tăng ước tính giai đoạn 2022-2024 đối với PVD như sau:

Luận điểm đầu tư

Ở mức giá 25.700 đồng/cp, PVD đang giao dịch tại PE và EV/EBITDA 2022 là 47,1x và 8,9x, cao hơn so với trung vị EV/EBITDA 2022 của các công ty trong khu vực là 6,5x.

Chúng tôi tiếp tục sử dụng phương pháp FCFF để phản ánh tiềm năng hồi phục của ngành dầu khí trong dài hạn và đưa giá mục tiêu 1 năm mới là 25.100 đồng/cp (từ mức 21.000 đồng/cp). Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP. Chúng tôi cũng phân tích kịch bản tác động đến mô hình FCFF của PVD theo các mức giá dầu khác nhau, với giả định chính là giá thuê sẽ tăng tỷ lệ thuận với giá dầu trong dài hạn. Giả định kịch bản cơ sở của chúng tôi là giá dầu trong dài hạn sẽ ổn định ở mức 70 USD/ thùng.

Rủi ro chính đối với cổ phiếu trong ngắn hạn là khả năng xu hướng giá dầu đảo chiều mạnh, do giá cổ phiếu PVD và giá dầu vận động cùng xu hướng trong ngắn hạn. Trong dài hạn, nhu cầu hoạt động thăm dò & khai thác dầu khí (E&P), bao gồm hoạt động khoan dầu, có thể duy trì ở mức cao nếu giá dầu thô Brent giữ ở mức trên 70 USD/thùng.

Nguồn: SSI

×
tvi logo