PVD: Nắm Bắt Cơ Hội

PVD: Nắm Bắt Cơ Hội

Lượt xem: 296
  •  

Định giá

 Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu năm 2021 là 29,550 VND/CP, +17% so với mức giá ngày 05/03/2021 dựa trên phương pháp EV/EBITDA với hệ số dự phóng là 13.5x.

Dự báo kết quả kinh doanh

 BSC dự báo DTT và LNST năm 2021 đạt lần lượt là 5,034 tỷ VND(-4% yoy) và 212 tỷ VND (+17% YoY), EPS FW 2021 = 325 VND/CP với giả định (1) hiệu suất hoạt động (HSHĐ) giàn khoan tự nâng sở hữu cải thiện từ 77% (2020) lên 87%, và (2) Đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng duy trì ở mức 61 nghìn USD/ngày. Quan điểm đầu tư

 Các giàn khoan tự nâng có nhiều cơ hội việc làm trong năm 2021 nhờ nhiều chương trình khoan mới trong nước dự kiến được triển khai, qua đó cải thiện HSHĐ.

 Giàn khoan TAD ký được hợp đồng dài hạn, đem lại việc làm chắc chắn cho PVD giai đoạn 2021 – 2026 và giúp cải thiện doanh thu lợi nhuận và dòng tiền của PVD.

Rủi ro

 Các nhà điều hành kết thúc hợp đồng khoan sớm hơn dự kiến.

 PVD đấu thầu không thành công giàn PVD II trong năm 2021, làm HSHĐ trung bình các giàn khoan tự nâng thấp hơn kỳ vọng.

Cập nhật doanh nghiệp

 DTT và LNST năm 2020 của PVD lần lượt đạt 5,227 tỷ VND (+20% yoy) và 181 tỷ VND (+5% yoy), do (1) Số giàn khoan thuê đạt 1.7 giàn (so với 0.3 giàn năm 2019), (2) Đơn giá cho thuê giàn tự nâng ước tính +4.4% yoy, (3) Lãi được chia từ công ty liên doanh liên kết đạt 217 tỷ VND (+96% yoy), và (4) hoàn nhập 107 tỷ dự phòng nợ xấu trong năm.

 Đến hiện tại, 5/6 giàn khoan sở hữu của PVD đã có việc làm chắc chắn trong năm 2021.

 PVD dự kiến hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 (cổ tức bằng cổ phiếu, tỉ lệ 10%) sang đầu năm 2021.

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Trong năm 2020, DTT của PVD đạt 5,228 tỷ VND (+20% yoy) nhờ (1) Số giàn khoan thuê tăng (bình quân 1.7 giàn so với 0.3 giàn năm 2019), và (2) Đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng ước tính tăng nhẹ +4.4% yoy, đạt mức trung bình 61 nghìn USD/ngày.

Tuy DTT cải thiện so với cùng kỳ, LNG của PVD chỉ đạt 328 tỷ VND (-27% yoy), biên LNG đã giảm xuống mức 6.3% (so với mức 10.3% năm 2019) do biên LNG mảng Dịch vụ khoan (mảng đóng góp gần 60% doanh thu năm 2020) giảm mạnh xuống mức -2% (cùng kỳ 2019: 5%).

Trong năm 2020, mảng Dịch vụ khoan chịu tác động của dịch Covid-19 khiến:

(1) Hiệu suất hoạt động (HSHĐ) giàn khoan tự nâng sở hữu giảm còn 77% (so với mức 90% của năm 2019) do các hợp đồng khoan các giàn PVD II và PVD III tại nước ngoài phải kết thúc sớm hơn dự kiến (Tham khảo Báo cáo gần nhất),

(2) Chi phí hoạt động của các giàn khoan tại nước ngoài tăng (chi phí nhân công, chi phí thay ca…).

Mặc dù vậy, LNST năm 2020 của PVD vẫn ghi nhận tăng trưởng nhẹ, đạt 181 tỷ VND (+5% yoy) nhờ:

(1) Ghi nhận khoản lãi 216 tỷ VND (+96% yoy) từ công ty liên doanh liên kết, với đóng góp chính từ liên doanh PVD Baker Hughes

(2) Ghi nhận các khoản thu nhập bất thường gồm:

 Hoàn nhập 107 tỷ VND dự phòng nợ phải thu khó đòi (so với mức 4 tỷ VND năm 2019)

 Hoàn nhập khoảng 20 tỷ VND quỹ phát triển khoa học công nghệ (so với mức 60 tỷ VND năm 2019)

Các Khoản Lợi Nhuận Bất Thường của PVD

Dự phòng nợ xấu PVEP – Hoàn nhập hết trong 2021. Trong 3 năm kể từ 2017, PVD đã thu hồi gần 90% khoản nợ xấu của PVEP và hoàn nhập 76% khoản dự phòng tương ứng. Dựa trên các biên bản ghi nhớ, PVD dự kiến sẽ thu hồi được phần nợ 76 tỷ VND còn lại trong năm 2021 và hoàn nhập 75 tỷ VND dự phòng tương ứng.

Quỹ phát triển khoa học công nghệ (PTKHCN) – Không còn nhiều quỹ khả dụng. Hết năm 2020, quỹ PTKHCN khả dụng chỉ còn 88 tỷ VND, giảm 92% so với năm 2015. Trong giai đoạn tới, PVD dự kiến sẽ không còn hoàn nhập lớn (trên 10% LNTT) từ quỹ này.

Nếu loại trừ các khoản hoàn nhập kể trên, LNTT từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của PVD trong năm 2020 đạt 73 tỷ VND, cải thiện rõ rệt từ mức -343 tỷ VND năm 2017. Điều này tương ứng với biên LNTT cải thiện lên từ mức -8.8% lên mức 1.4% trong cùng giai đoạn.

Cập Nhật Khác

PVD dự kiến hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 sang đầu năm 2021. Trước đó, tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 PVD đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, tuy nhiên đến nay thủ tục vẫn chưa hoàn tất. Do vậy, HĐQT quyết định gia hạn thời gian chia cổ tức sang đầu năm 2021.

TRIỂN VỌNG NĂM 2021

Các Giàn Khoan Tự Nâng – Nắm Bắt Cơ Hội Trong Nước

Trong năm 2021, các dàn tự nâng dự kiến sẽ chuyển hướng từ hoạt động chủ yếu tại thị trường nước ngoài sang tập trung khai thác thị trường trong nước trong năm 2021 do (1) các thị trường nước ngoài như Malaysia vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, do đó sẽ chưa khoan bình thường trở lại, và (2) có nhiều chương trình khoan mới trong nước dự kiến được triển khai trong năm 2021 như:

 Chương trình khoan mỏ Tê Giác Trắng của Hoàng Long JOC

 Chương trình khoan Lô 15-1 của Cửu Long JOC

 Chương trình khoan Lô 15-2 của JVPC

 Chương trình khoan thẩm định mỏ khí Kèn Bầu của ENI

Tính đến hiện tại, 3/4 giàn khoan tự nâng của PVD đã có việc làm chắc chắn trong năm 2021, cụ thể:

BSC kỳ vọng PVD cũng sẽ trúng thầu cung cấp giàn PVD II còn lại cho các dự án lớn trong nước như chiến dịch khoan 6 giếng tại mỏ Tê Giác Trắng của nhà điều hành Hoàng Long JOC (dự kiến bắt đầu khoan từ Q4/2021).

Ngoài ra, với việc PVD thành công tìm kiếm các hợp đồng khoan bổ sung trong năm 2020 (Tham khảo Báo cáo gần nhất), chúng tôi cũng đánh giá cao khả năng trúng thầu của PVD tại các chương trình khoan ngắn hạn trong nước và khu vực trong năm 2021. Do đó, BSC giả định HSHĐ các giàn khoan tự nâng của PVD sẽ được cải thiện lên mức 87% (so với mức 77% năm 2020).

Giá cho thuê các giàn khoan tự nâng đang duy trì ổn định. BSC giả định giá cho thuê giàn khoan tự nâng trong năm 2021 sẽ duy trì ở mức trung bình năm 2020 (61 nghìn USD/ngày) do:

(1) Ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 lên nhu cầu và khả năng thăm dò khai thác trong khu vực

(2) Mặt khác, giá dầu dự kiến hồi phục lên mức 55 USD/thùng (Tham khảo Báo cáo Triển vọng ngành 2021) hỗ trợ nhu cầu thăm dò khai thác dầu khí trong nước và khu vực, cải thiện triển vọng kinh doanh và khả năng chi trả của các nhà điều hành

Giàn Khoan TAD và Giàn Khoan Đất Liền – Tái Khởi Động Sau Thời Gian Chờ Việc

PVD đã tiến hành tái khởi động giàn khoan TAD và giàn khoan đất liền, chuẩn bị phục vụ cho những chiến dịch khoan dài hạn tại nước ngoài bắt đầu từ năm 2021, cụ thể:

 Giàn khoan đất liền PVD 11 phục vụ chiến dịch khoan cho khách hàng GBSR tại Algeria, dự kiến bắt đầu từ tháng 06/2021.

 Giàn PVD V (TAD) phục vụ khách hàng BSP tại Brunei theo thời hạn 6 năm và gia hạn tùy chọn 4 năm, dự kiến bắt đầu từ tháng 08/2021.

Nguồn: BSC

×
tvi logo